Subscribe to RSS - Vrbje
1.8.1956
Škuljev mlin, Vrbje 10 (ob vodi Sušici). Teren 13- Kostanjevica (1.-31.8.1956).
1.1.1956
Mlin, fasada tloris mlina, tloris nadstropja. Anton Škulj, Vrbje 7
1.1.1956
Stapič. Kučič Martin, Vrbje.
1.1.1956
Pod, senik, fasada prednja, fasada stranska, tloris. Stoparjev pod, Martin Stopar, Vrbje 5
1.8.1956
Grušt (ostrešje) na škarje pri podu, Vrbje. Teren 13- Kostanjevica (1.-31.8.1956).
1.1.1956
Postelja v mlinu, Škulj Anton, Vrbje 7.
1.8.1956
Snople podaja s podajačem za mlatev, Vrbje pri Šepcu. Teren 13- Kostanjevica (1.-31.8.1956).
1.1.1956
Brv preko Sušice pri mlinu
1.8.1956
Ribolov v Sušici. Teren 13- Kostanjevica (1.-31.8.1956).
1.1.1956
Prelaz
1.1.1956
Cepec, Stopar Martin, pri Stoparju, Vrbje 6.
1.1.1956
Plot v Vrbju.
1.8.1956
Kašča, zadaj šupa, Janez Kučič, Vrbje 6. Teren 13- Kostanjevica (1.-31.8.1956).
1.8.1956
Ribolov v Sušici. Teren 13- Kostanjevica (1.-31.8.1956).
1.8.1956
Štala (hlev) in kolarnica za listje, Anton Škulj, Vrbje 3. Teren 13- Kostanjevica (1.-31.8.1956).
1.8.1956
Škuljev mlin, Vrbje 10 (ob vodi Sušici). Teren 13- Kostanjevica (1.-31.8.1956).
1.8.1956
Štala (hlev), novejša, zidana iz kamna z "lesico" v vratih, Martina Stopar, Vrbje 5. ...
1.8.1956
Ribolov v Sušici. Teren 13- Kostanjevica (1.-31.8.1956).
1.8.1956
Škuljev mlin, Vrbje 10 (ob vodi Sušici) in tloris. Teren 13- Kostanjevica (1.-31.8.1956).
1.1.1956
Pogled v vežo, Martin Kučič, Vrbje 6.
1.1.1956
Pod, Stopar Martin, Vrbje 5.
1.8.1956
Ribolov v Sušici. Teren 13- Kostanjevica (1.-31.8.1956).
1.1.1956
Škaf v Škulovem mlinu.
1.8.1956
"Jarm" s štango od voza, želez. klin v sredi: krčen ali spregl, Vrbje pri Šepcu. Teren 13...
1.1.1956
Vrata na podu, Stopar Martin, Vrbje 5.
1.1.1956
Past, Škulj Anton, v Mlinu, Vrbje 7.
1.8.1956
"Prelas" in plot, Vrbje. Teren 13- Kostanjevica (1.-31.8.1956)...
1.8.1956
Kozolec, Anton Škulj, Vrbje 3. Teren 13- Kostanjevica (1.-31.8.1956).
1.8.1956
Ribolov v Sušici, Martin Žulič in Franc Zagorc, Vrbje. Teren 13- Kostanjevica (1.-31.8.1956).
1.8.1956
Ribolov v Sušici. Teren 13- Kostanjevica (1.-31.8.1956).
1.8.1956
Pod, Martina Stopar, Vrbje 5. Teren 13- Kostanjevica (1.-31.8.1956).
1.1.1956
Žličnjak. Kučič Martin, Vrbje.