Subscribe to RSS - Kozolec

Slovenski etnografski muzej

Kozolec

1.1.1960
Toplar z letnico 1793. Lastnica Ivana Kraljič - pri Kraljiču, Javorje 2.
1.6.1964
Kozolec toplar z dero, Veliki Ločnik. Teren 21 - Škocjan na Dolenjskem, junij, julij in avgust 1964...
1.6.1964
Toplar (dvojni kozolec) s štirno (vodnjakom). Teren 21 - Škocjan na Dolenjskem, junij, julij in...
1.6.1964
Detajl kozolca toplarja, pri Andrejcu, Velike Lipljene št. 18, Stare Anton. Teren 21 - Škocjan na...
1.1.1966
Kozolec pozimi. Teren 21 - Škocjan na Dolenjskem, junij, julij in avgust 1964 ter pozimi 1965/66.
1.6.1964
Kozolec toplar, detajl, Velike Lipljene. Teren 21 - Škocjan na Dolenjskem, junij, julij in avgust...
1.6.1964
Kozolec na koncu vasi Velike Lipljene. Teren 21 - Škocjan na Dolenjskem, junij, julij in avgust...
1.6.1964
Kozolec na koncu vasi Velike Lipljene. Teren 21 - Škocjan na Dolenjskem, junij, julij in avgust...
1.6.1964
Kocjanov kozolec "na p?rlepk", Staro Apno 11. Teren 21 - Škocjan na Dolenjskem, junij,...
1.2.1966
Obdelovalne površine. Teren 21 - Škocjan na Dolenjskem, junij, julij in avgust 1964 ter pozimi 1965...
1.6.1964
Kozolec s podstreškom in prigrajeno lopo za shranjevanje slame, Rožnik. Teren 21 - Škocjan na...
1.6.1964
Kozolec "aufkar", krit z drevesno skorjo, Male Lipljene. Teren 21 - Škocjan na Dolenjskem...
1.6.1964
Kozolec toplar, detajl, Velike Lipljene. Teren 21 - Škocjan na Dolenjskem, junij, julij in avgust...
1.6.1964
Mencinov toplar (dvojni kozolec), Jože Prijatelj, Male Lipljene. Teren 21 - Škocjan na Dolenjskem,...
1.6.1964
Detajl kozolca toplarja, pri Andrejcu, Velike Lipljene št. 18, Stare Anton. Teren 21 - Škocjan na...
1.6.1964
Kozolec, Velike Lipljene. Teren 21 - Škocjan na Dolenjskem, junij, julij in avgust 1964 ter pozimi...
1.6.1964
Kozolec, Velike Lipljene. Teren 21 - Škocjan na Dolenjskem, junij, julij in avgust 1964 ter pozimi...
1.6.1964
Kozolec- garaža, Gradež (ob glavni cesti proti Turjaku). Teren 21 - Škocjan na Dolenjskem, junij,...
1.6.1964
Toplar (dvojni kozolec), Laporje. Teren 21 - Škocjan na Dolenjskem, junij, julij in avgust 1964 ter...
1.6.1964
G?rbančev kozolec s podstreškom, Gradež 7. Teren 21 - Škocjan na Dolenjskem, junij, julij in avgust...
1.6.1964
Kozolec toplar, Velike Lipljene. Teren 21 - Škocjan na Dolenjskem, junij, julij in avgust 1964 ter...
1.6.1964
Toplar (dvojni kozolec) na Rožniku. Teren 21 - Škocjan na Dolenjskem, junij, julij in avgust 1964...
1.6.1964
Kozolec toplar, Velike Lipljene. Teren 21 - Škocjan na Dolenjskem, junij, julij in avgust 1964 ter...
1.6.1964
Kozolec s podstreškom, Železnica. Teren 21 - Škocjan na Dolenjskem, junij, julij in avgust 1964 ter...
1.6.1964
Opaldarjev gospodar meče snope iz kozolca, Male Lipljene. Teren 21 - Škocjan na Dolenjskem, junij,...
1.6.1964
Baltkov kozolec s podstreškom, Male Lipljene 12. Teren 21 - Škocjan na Dolenjskem, junij, julij in...
1.1.1966
Kozolec, Male Lipljene. Teren 21 - Škocjan na Dolenjskem, junij, julij in avgust 1964 ter pozimi...
1.6.1964
Kite in rob slamnate strehe kozolca v Velikih Lipljenih. Teren 21 - Škocjan na Dolenjskem, junij,...
1.6.1964
Zaspančev toplar (dvojni kozolec) (Podržaj), Veliki Ločnik 6. Teren 21 - Škocjan na Dolenjskem,...
1.6.1964
G?rbančev kozolec s podstreškom, Gradež 7. Teren 21 - Škocjan na Dolenjskem, junij, julij in avgust...
1.6.1964
Birtov toplar (dvojni kozolec) in štirna (vodnjak), Male Lipljene 6. Teren 21 - Škocjan na...
1.6.1964
Kozolec toplar in štirna (vodnjak). Teren 21 - Škocjan na Dolenjskem, junij, julij in avgust 1964...
1.6.1964
Ščurkov "kozuc" (kozolec) s podstreškom, Male Lipljene. Teren 21 - Škocjan na Dolenjskem...
1.6.1964
Birtov toplar (dvojni kozolec) in štirna (vodnjak), Male Lipljene 6. Teren 21 - Škocjan na...
1.6.1964
Kozolec toplar, Male Lipljene 20. Teren 21 - Škocjan na Dolenjskem, junij, julij in avgust 1964 ter...
1.6.1964
Kocjanov kozolec "na p?rlepk", Staro Apno 11. Teren 21 - Škocjan na Dolenjskem, junij,...
1.6.1964
Kozolec toplar, pri Andrejcu, Velike Lipljene št. 18, Stare Anton. Teren 21 - Škocjan na Dolenjskem...
1.1.1966
Kozolec. Teren 21 - Škocjan na Dolenjskem, junij, julij in avgust 1964 ter pozimi 1965/66.
1.1.1966
Kozolec. Teren 21 - Škocjan na Dolenjskem, junij, julij in avgust 1964 ter pozimi 1965/66.
1.6.1964
Kozolec s podstreškom, Male Lipljene. Teren 21 - Škocjan na Dolenjskem, junij, julij in avgust 1964...
1.6.1964
Kozolec toplar in štirna (vodnjak). Teren 21 - Škocjan na Dolenjskem, junij, julij in avgust 1964...
1.6.1964
Kozolec toplar, Male Lipljene 20. Teren 21 - Škocjan na Dolenjskem, junij, julij in avgust 1964 ter...
1.6.1964
Detajl kozolca toplarja, pri Andrejcu, Velike Lipljene št. 18, Stare Anton. Teren 21 - Škocjan na...
1.6.1964
Ščurkov kozolec na perlepk, Male Lipljene. Teren 21 - Škocjan na Dolenjskem, junij, julij in avgust...
1.6.1964
Kozolec toplar, Velike Lipljene. Teren 21 - Škocjan na Dolenjskem, junij, julij in avgust 1964 ter...
1.6.1964
Branasta konstrukcija kozolca, Velike Lipljene. Teren 21 - Škocjan na Dolenjskem, junij, julij in...
1.8.1961
Kozolec "cvitar" pred vasjo Vrh. Teren 18 - Šentrupert na Dolenjskem (1.-30.8.1961)...
Drobižev toplar. Lastnik Anton Zidar, Zgornje Zabukovje 21. Teren 18 - Šentrupert na Dolenjskem (1...
"Podpaš?nk", "pant" - vez pri toplarjih. Draga pri Šentrupertu...
1.1.1960
Hlebčev toplar (dvojni kozolec), Hlebče. Teren 17 - Okolica Velikih Lašč na Dolenjskem. Posneto v...
1.1.1960
Toplar (dvojni kozolec) na Griču, Kaplanovo (drug poleg drugega). Teren 17 - Okolica Velikih Lašč...
1.1.1960
Toplar z letnico 1894. Lastnik Alojz Klančar - pri Poulic, Javorje 2.
1.1.1960
Kraljičev toplar: 3 fasade, 2 prereza, 1 tloris. Lastnica Marija Kraljič, Grm 2.
1.1.1960
"Kazuc samc", "p?s?k" (enojni kozolec), Mali Osolnik. Teren 17 - Okolica...
1.1.1960
Penečev toplar (dvojni kozolec). Lastnik Alojz Klaus, Mali Osolnik. Teren 17 - Okolica Velikih Lašč...
1.1.1960
Brščakov toplar (dvojni kozolec). Lastnik Jože Turk, Velika Slevica. Teren 17 - Okolica Velikih...
Mihcev kozolec "cvitar", Draga 8. Teren 18 - Šentrupert na Dolenjskem (1.-30.8.1961)...
1.8.1961
Kozolec v Šentrupertu. Teren 18 - Šentrupert na Dolenjskem (1.-30.8.1961).
1.8.1961
Toplar pri Adamičevih. Lastnica Marija Podlesnik, Hom 7. Teren 18 - Šentrupert na Dolenjskem (1.-30...
Del toplarja pri Kovačevih, Zgornje Zabukovje 20. Teren 18 - Šentrupert na Dolenjskem (1.-30.8.1961...
1.8.1961
Toplar z gankom. Lastnik pri Gričarjevih, Vrh 21. Teren 18 - Šentrupert na Dolenjskem (1.-30.8.1961...
1.8.1961
Toplar. Lastnik Izidor Breznikar, Vrh 33 (Breg). Teren 18 - Šentrupert na Dolenjskem (1.-30.8.1961).
Breznikarjev toplar pred vasjo Draga. Teren 18 - Šentrupert na Dolenjskem (1.-30.8.1961).
Breznikarjev toplar pred vasjo Draga. Teren 18 - Šentrupert na Dolenjskem (1.-30.8.1961).
Kozolec "cvitar". Lastnica Marija Selšek, Draga 27. Teren 18 - Šentrupert na Dolenjskem (...
"Bajščov cvitar" (kozolec). Lastnik Lukek, Draga pri Šentrupertu 23...
1.8.1961
Kramarjev toplar, Mirna 23. Teren 18 - Šentrupert na Dolenjskem (1.-30.8.1961).
1.8.1961
Kozolec "cvitar" na Veseli Gori. Teren 18 - Šentrupert na Dolenjskem (1.-30.8.1961)...
1.1.1960
Levo novejši toplar (dvojni kozolec) in desno starejši. Lastnik Stane Peterlin - pri Peterlinu,...
1.1.1960
Popravljen toplar (dvojni kozolec). Po starem prvotnem toplarju je izdelana maketa, ki je...
1.1.1960
"Kazuc" (kozolec). Lastnik Perhaj - "pr ta Dolejnsk", Male Lašče. Teren 17 -...
1.1.1960
Katlouščkov toplar (dvojni kozolec) v Veliki Slevici. Teren 17 - Okolica Velikih Lašč na Dolenjskem...
1.1.1960
"Kazuc samček" (enojni kozolec), Logarji. Teren 17 - Okolica Velikih Lašč na Dolenjskem...
1.1.1960
Toplar (dvojni kozolec) z letnico 1793. Lastnik pri Kraljiču, Grm 2. Teren 17 - Okolica Velikih...
1.1.1960
Toplar (dvojni kozolec) z dero (podom) na Grmu pri Rašici. Teren 17 - Okolica Velikih Lašč na...
1.1.1960
Kozolec v Hlebčah. Teren 17 - Okolica Velikih Lašč na Dolenjskem. Posneto v času terenskega dela z...
1.1.1960
Line na kozolcih. Lastnik Franc Grebenc - pri Mustarji, Rašica.
1.1.1960
Detajl toplarja z letnico 1793. Lastnik Alojz Klančar - pri Poulic, Javorje 2.
1.1.1960
Star in nov toplar (dvojni kozolec) v Malih Laščah. Teren 17 - Okolica Velikih Lašč na Dolenjskem...
1.1.1960
Toplar (dvojni kozolec) z letnico 1894. Lastnik Alojz Klančar - pri Poulic, Javorje 2. Teren 17 -...
1.1.1960
"Kazuc" in voz s "šaraglami". Lastnik Jože Jaklič - pri ta Zadnjih, Podkraj 1...
1.1.1960
Perhajev toplar (dvojni kozolec). Lastnik "pri ta dolejnih", Male Lašče. Teren 17 -...
1.1.1960
Toplar (dvojni kozolec) z letnico 1894. Lastnik Alojz Klančar - pri Poulic, Javorje 2. Teren 17 -...
1.1.1960
Toplar (dvojni kozolec) v Kneju. Teren 17 - Okolica Velikih Lašč na Dolenjskem. Posneto v času...
Kambrov toplar (dvojni kozolec). Lastnik Jože Mihelčič, Zabukovje št. 13 (Škocjan). Teren 17 -...
1.1.1960
Jakopov toplar (dvojni kozolec) in "štirna" (vodnjak). Lastnik Jože Žnidaršič, Medvedjek...
1.1.1960
Toplar (dvojni kozolec) z letnico 1894. Lastnik Alojz Klančar - pri Poulic, Javorje 2. Teren 17 -...
1.1.1960
"Kazuc samc" (enojni kozolec), Veliki Osolnik. Teren 17 - Okolica Velikih Lašč na...
1.1.1960
Toplar (dvojni kozolec). Lastnik Ivan Zabukovec, Jakičevo 3. Teren 17 - Okolica Velikih Lašč na...
1.1.1960
Toplar (dvojni kozolec). Lastnik Jože Jamnik, Brankovo 4. Teren 17 - Okolica Velikih Lašč na...
1.1.1960
Toplar (dvojni kozolec) na Griču, Kaplanovo. Teren 17 - Okolica Velikih Lašč na Dolenjskem. Posneto...
1.1.1960
Detajl toplarja z letnico 1894. Lastnik Alojz Klančar - pri Poulic, Javorje 2.
1.8.1977
Kozolec- toplar, pri Meletu, Anton Juričko, Kunšperk 3 (še ognjišče), hiša z letnico 1831. Teren 32...
04.03.1914
SEM;F-0001920
Pogled na Kamniške planine, Koseze. V ospredju kapelica.
SEM;F-0001921
Kozolec. V ospredju cvetoče sadno drevje.
SEM;F-0001925
Kozolec.
SEM;F-0001930
Kozolec s hišo, Spodnja Štajerska.
SEM;F-0001931
Lesen pod s prislonjenim kozolcem, Spodnja Štajerska.
21.08.1927
SEM;F-0001939
Vezani kozolec, Spodnje Domžale št. 5, pri Kršnečih (Jakob Flis). V ospredju polne jablane.
30.12.1906
SEM;F-0001940
Vezani kozolec.
SEM;F-0005293
Znamenje.
25.08.1916
SEM;F-0001912
Pogled na sv. Katarino in Zasip.
SEM;F-0001906
Kozolec, ob graščini Grumlof v Šentpavlu na Dolenjskem.
1.8.1958
Kozouc, v ozadju cerkev Sv. Danijela, Sanabor. Teren 15 - Vipava, 1. - 28.8.1958.
28.8.1958
Hlapec v kozolcu, pri Kobalu, Sanabor 6.
630:LJU;F-0047580
Skupinska fotografija smučarjev na Gorjušah. V: album IV, 1931-1940.
30.09.1923
SEM;F-0001462
Pogled na Šipkov kozolec, Ribčev hlev in hišo, Podbreški kozolec in hlev (na Klancu).
SEM;F-0001842
Lesen pod s prislonjenim kozolcem, Spodnja Štajerska.
SEM;F-0001901
Grad Boštanj nad Grosupljem.
SEM;F-0001902
Kozolec.
01.01.1913
SEM;F-0001905
Kozolci iz okolice Bohinja. Fotografirano pozimi v letu 1913.
20.05.1923
SEM;F-0005329
Kapelica v vasi Beričevo, Sv. Jakob ob Savi.
01.10.1960
630:LJU;F-0000774/I
"Stuog" (kozolec, stog), pri Bdenu, Mele, Ziljska dolina. Teren I - Koroška, Štajerska,...
01.10.1960
630:LJU;F-0000775/I
"Stuog" (kozolec, stog), pri Bdenu, Mele, Ziljska dolina. Teren I - Koroška, Štajerska,...
01.10.1960
630:LJU;F-0000781/I
"Kranjšči stuog" (kozolec, stog) na poti Mele - Moste v Ziljski dolini. Teren I - Koroška...
01.10.1960
630:LJU;F-0000784/I
"Stuog" (kozolec, stog), v ozadju Borle (pogled z Rut pri Melvičah). Teren I - Koroška,...
01.10.1960
630:LJU;F-0000785/I
Pogled na Dole (levo "stuog"- kozolec, stog, desno "kranjšč? stuog"). Teren I...
01.12.1972
630:LJU;F-0001479/I
Kozolec toplar, Radmirje 18. Teren I - Koroška, Štajerska, Prekmurje.
01.11.1974
630:LJU;F-0001587/I
Kozolec, Nazarje. Teren I - Koroška, Štajerska, Prekmurje.
01.11.1974
630:LJU;F-0001588/I
Kozolec s križem na poti v Velenje. Teren I - Koroška, Štajerska, Prekmurje.
01.10.1960
630:LJU;F-0000763/I
"Toplš korošč? stuog" (kozolec, stog), Loče v Ziljski dolini. Teren I - Koroška,...
01.10.1960
630:LJU;F-0000761/I
"Krajnšč? stuog" (kozolec, stog), Moste v Ziljski dolini. Teren I - Koroška, Štajerska,...
01.10.1960
630:LJU;F-0000760/I
"Anfoh stuog" (preprosti kozolec, stog), Mele v Ziljski dolini. Teren I - Koroška,...
SEM;F-0005415
Znamenje.
SEM;N-0002356/a
Kozolec.
630:LJU;F-0000094/I
Zavrhnji Vranjšnjak, stog (dvojni kozolec). Spredaj dvokolnica za vožnjo z živino v strmini,...
630:LJU;F-0000100/I
Novi "stog" (dvojni kozolec) je postavljen, Slovenji Plajberk. Teren I - Koroška,...
01.10.1960
630:LJU;F-0000743/I
"Stuog" (stog, kozolec), Zahomec v Ziljski dolini. Teren I - Koroška, Štajerska,...
01.10.1960
630:LJU;F-0000744/I
"Stuog" (stog, kozolec), Zahomec v Ziljski dolini. Teren I - Koroška, Štajerska,...
01.10.1960
630:LJU;F-0000757/I
"Toplš korošč? stuog" (dvojni kozolec, stog), Mele v Ziljski dolini. Teren I - Koroška,...
01.10.1960
630:LJU;F-0000758/I
"Toplš korošč? stuog" (dvojni kozolec, stog), Mele v Ziljski dolini. Teren I - Koroška,...
01.10.1960
630:LJU;F-0000759/I
"Anfoh stuog" (preprosti kozolec, stog), Mele v Ziljski dolini. Teren I - Koroška,...
1.6.1964
Toplar (dvojni kozolec). Teren 21 - Škocjan na Dolenjskem, junij, julij in avgust 1964 ter pozimi...
1.8.1956
"Kozuč?k" (manjši kozolec), Jože Kuhar, Slinovce 10. Teren 13- Kostanjevica (1.-31.8.1956...
1.8.1956
"Kozouc- perutnik" (kozolec), Kočarija. Teren 13- Kostanjevica (1.-31.8.1956)...
1.8.1956
Kozolec "peretjak", Brod. Teren 13- Kostanjevica (1.-31.8.1956)...
1.8.1956
Kozouc (kozolec), Jože Jeuškovec, Zaboršt 2. Teren 13- Kostanjevica (1.-31.8.1956).
1.8.1956
Dva "toplarja" (dvojna kozolca), Brod. Teren 13- Kostanjevica (1.-31.8.1956)...
1.1.1970
Studor. Teren 26 - Alpska hiša - Gorenjska (1970).
1.6.1970
Kozolci pred vasjo Studor v Bohinju. Teren 26 - Alpska hiša - Gorenjska (1970).
1.6.1970
Kozolci pred vasjo Studor v Bohinju. Teren 26 - Alpska hiša - Gorenjska (1970).
1.6.1970
Kozolci pred vasjo Studor v Bohinju. Teren 26 - Alpska hiša - Gorenjska (1970).
1.8.1956
Kozolec, Anton Škulj, Vrbje 3. Teren 13- Kostanjevica (1.-31.8.1956).
1.8.1956
Kozolec "podstrešk", Alojz Sintiča, Jablance 5. Teren 13- Kostanjevica (1.-31.8.1956)...
1.8.1956
Kozolec ("toplar"), Janez Debeljak, Kočarija št. 17. Teren 13- Kostanjevica (1.-31.8.1956...
1.6.1964
Kozolec- garaža, Gradež (ob glavni cesti proti Turjaku). Teren 21 - Škocjan na Dolenjskem, junij,...
14.7.1963
Kurnikov kozolec (kozovc), Paka.
1.11.1963
Enojni in dvojni kozolec. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
1.7.1963
Kozolec v Spodnjem Doliču. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
1.8.1962
Malnarjev kozolec, Janez Korošec, Podlož 18. Teren 19 - Loška dolina (1.-15.8.1962).
1.8.1962
Malnarjev kozolec, Janez Korošec, Podlož 18. Teren 19 - Loška dolina (1.-15.8.1962).
1.8.1962
Kozolec- "samec", Franc Komidar, Dane št. 40. Teren 19 - Loška dolina (1.-15.8.1962)...
1.8.1962
Kozolec (edini) v Ložu. Teren 19 - Loška dolina (1.-15.8.1962).
1.8.1962
Klučarjev kozuc, Jenc Rudolf, Žerovnica. Teren 19 - Loška dolina (1.-15.8.1962).
1.1.1970
Studor, kozolci, Zgornja Bohinjska dolina. Teren 26 - Alpska hiša - Gorenjska (1970).
1.6.1970
Kozolci pred vasjo Studor v Bohinju. Teren 26 - Alpska hiša - Gorenjska (1970).
1.8.1959
Kozouc (kozolec), Vojsko, blizu osnovne šole. Teren 16- Črni Vrh- Vojsko pri Idriji (1.-28.8.1959).
28.8.1959
Vrh kozolca, Kanji Dol.
Križ na kozolcu, Črni Vrh. Teren 16- Črni Vrh- Vojsko pri Idriji (1.-28.8.1959).
1.8.1959
Kozouc ("kozloviše"), Vojsko 79, pri Žgancu. Teren 16- Črni Vrh- Vojsko pri Idriji (1.-28...
1.8.1959
Kozouc ("kozloviše"), Vojsko 79, pri Žgancu. Teren 16- Črni Vrh- Vojsko pri Idriji (1.-28...
1.4.1977
Pod Meletovim kozolcem (Anton Juričko, Kunšperk 3). Teren 32- Posotelje, 1977.
1.4.1977
Meletov kozolec, Anton Juričko, Kunšperk 3. Teren 32- Posotelje, 1977.
1.8.1977
Meletov toplar, Anton Juričko, Kunšperk 3. Teren 32- Posotelje, 1977.
1.4.1977
Pod Meletovim kozolcem (Anton Juričko, Kunšperk 3). Teren 32- Posotelje, 1977.
1.8.1959
Kozuc (kozolec) s kamnitimi stebri na Šajsni ravni. Teren 16- Črni Vrh- Vojsko pri Idriji (1.-28.8...
1.8.1959
Kozuc (kozolec, dve vrsti štantov kot toplar), "Za Klaužam", Podobnik Adolf, Vojsko 9...
1.8.1959
Kozouc (kozolec) "pr K?rštof", Kanji Dol 1. Teren 16- Črni Vrh- Vojsko pri Idriji (1.-28...
Kozolec v Stari Fužini,v ozadju Hlipova hiša. Teren 26 - Alpska hiša - Gorenjska (1970).
1.8.1959
Kozuc (kozolec) (dve vrsti štantov kot toplar), "Za Klaužam", Podobnik Adolf, Vojsko 9...
1.8.1959
Kapelica na kozolcu v Kanjem Dolu. Teren 16- Črni Vrh- Vojsko pri Idriji (1.-28.8.1959).
1.8.1959
Kozolec na Vojskem (blizu šole). Teren 16- Črni Vrh- Vojsko pri Idriji (1.-28.8.1959).
1.8.1959
Kozuc (kozolec) (Andrej Lapajne), Kočouše, Čekovnik. Teren 16- Črni Vrh- Vojsko pri Idriji (1.-28.8...
1.8.1959
Podobnikov kozolec, Strmec. Teren 16- Črni Vrh- Vojsko pri Idriji (1.-28.8.1959).
1.8.1959
Kozuc (enojni kozolec), Podtisov vrh, Zadlog (Zajčev). Teren 16- Črni Vrh- Vojsko pri Idriji (1.-28...
1.8.1959
Kozuc (bajtarski kozolec), Andrej Tominc, pri Andrjak, Zadlog 14 (Kot). Teren 16- Črni Vrh- Vojsko...
1.8.1959
Kozuc (enojni kozolec), Podtisov vrh, Zadlog (Zajčev). Teren 16- Črni Vrh- Vojsko pri Idriji (1.-28...
1.8.1977
Kozolec v Kunšperku. Teren 32- Posotelje, 1977.
15.8.1952
Rešetičev in Videtov kozuc (kozolec, "aufkar"), Groblje. Teren 9- Šentjernej na...
30.7.1954
"Samc" (enojni kozolec) in "toplar" (dvojni kozolec), pri Toumažu, Gorenji...
30.7.1954
"Kozu", Gorenji Novaki. Teren 11- Cerkljansko (30.7.-1.9.1954)...
30.7.1954
Na pol podrt toplar (dvojni kozolec) " u Kaludrovš", Gorenje Jazne, zadaj kmetija pri...
30.7.1954
Samc, Cerkljanski Vrh, "Zalaniše". Teren 11- Cerkljansko (30.7.-1.9.1954)...
30.7.1954
Kəzu "samčer" z opornimi stebri "lontami", Gorenje Jazne 27, " Lamatovše...
30.7.1954
"Kəzu", Police, (v tej vasi poznajo samo take kozolce in toplarje). Teren 11- Cerkljansko...
30.7.1954
Kozu (toplar), Pečine 8, "na Kobinənku". Teren 11- Cerkljansko (30.7.-1.9.1954)...
30.7.1954
"Kazu" samc (kozolec). Teren 11- Cerkljansko (30.7.-1.9.1954)...
30.7.1954
Dva kozolca "samca" - sprednji s kamnitimi stebri, zadnji z lesenimi - pod vasjo Jesenica...
31.7.1953
Kozouc za sušenje detelje, lucerne. Teren 10- Goriška Brda (31.7.-31.8.1953).
31.7.1953
K?zou za seno, Breg. Teren 10- Goriška Brda (31.7.-31.8.1953).
31.7.1953
Kozu (c)- (k?zu) za sušenje detelje in pšenice. V ozadju britof. Teren 10- Goriška Brda (31.7.-31.8...
15.8.1952
Ajdova njiva in kozuci (kozolci) na polju pred Staro vasjo. Teren 9- Šentjernej na Dolenjskem (OLO...
Aufkar (kozolec) s "perutnjakom", Grabnar Andrej, Razdrto 7. Teren 9- Šentjernej na...
15.8.1952
Vrbičev toplar (dvojni kozolec) v Ostrogu. Teren 9- Šentjernej na Dolenjskem (OLO Novo mesto, 15.8...
15.8.1952
Prahov "aufkar" (kozolec) na en štant delan na ta nov "form" (t. j. da ima...
15.8.1952
"Aufkar" (kozolec) s "forajtom", Jauškovec Marija, Zameško 14. Teren 9-...
15.8.1952
Čampov (Čampa Ivan), Šentjernej 56, toplar (dvojni kozolec) narejen leta 1944. Teren 9- Šentjernej...
15.8.1952
Toplar (dvojni kozolec), Imenje 3, Janez Hosta. Teren 9- Šentjernej na Dolenjskem (OLO Novo mesto,...
15.8.1952
Evakov "aufkar" (kozolec), Groblje. "Aufkar" ima podstrešek in "forajt...
15.8.1952
Janez Demšar iz Ledeče vasi pokriva streho na "senici" (plete "perut"),...
30.7.1954
Kozolec pri Krajnc, Pirih Andrej, Šentviška Gora. Teren 11- Cerkljansko (30.7.-1.9.1954).
30.7.1954
Razpadajoč toplar (dvojni kozolec) spredaj. Na pol podrt toplar " u Kaludrovš", Gorenje...
30.7.1954
Toplar (dvojni kozolec) pod vasjo Jazne, zadaj del Masore (na vsakem grebenu ena samotna kmetija)...
30.7.1954
Pogled iz Grčeve hiše proti hribu "u Ritouše". Teren 11- Cerkljansko (30.7.-1.9.1954)...
30.7.1954
"Kazuc" (kozolec) z birtham. Lazec 10, pri Kafolu. Teren 11- Cerkljansko (30.7.-1.9.1954)...
30.7.1954
Volčkov samc (enojni kozolec). Šentviška Gora. Teren 11- Cerkljansko (30.7.-1.9.1954).
30.7.1954
"Kozlovišče", na sprednjem koncu pritrjeno na drevo, Otalež 47, pri Rošp. Teren 11-...
30.7.1954
"Kazu" - kozolec v Bukovskem Vrhu. Teren 11- Cerkljansko (30.7.-1.9.1954)...
30.7.1954
"Kozuc" (dvojni kozolec) Polje 7. Teren 11- Cerkljansko (30.7.-1.9.1954)...
30.7.1954
"Ta zlat kazu" (kozolec iz lat). Teren 11- Cerkljansko (30.7.-1.9.1954)...
30.7.1954
"Kazu" (kozolec) - na okroglih stebrih ima slike Kristusa in Marije. Dolenji Novaki (na...
30.7.1954
Kozolec - "kazu" - samc, Šentviška Gora. Teren 11- Cerkljansko (30.7.-1.9.1954)...
30.7.1954
"Kozuc", spodaj hram, "u Uhajəh", Černilogar Jakob, Police 21. Teren 11-...
30.7.1954
Na pol podrt toplar (dvojni kozolec), "u Kaludrovš", Gorenje Jazne, zadaj kmetija pri...
30.7.1954
"Kozuc" (dvojni kozolec) pod vasjo. Šentviška Gora (s poti v Polje). Teren 11-...
30.7.1954
"Samc" (enojni kozolec) - razpadajoč. Med dvema stebroma je "cviblovsnca" pod...
30.7.1954
"Kəzu" (toplar s "pərstavkom"), pod vasjo Plužnje. Teren 11- Cerkljansko (30.7...
30.7.1954
Majhen toplar (dvojni kozolec) pred vasjo Plužnje. Teren 11- Cerkljansko (30.7.-1.9.1954).
30.7.1954
Spredaj kozliše, zadaj "samc", Gorenji Novaki. Teren 11- Cerkljansko (30.7.-1.9.1954)...
30.7.1954
"Kozloviše" s streho - torej že "samc" (enojni kozolec), Makuc Jože, "na...
30.7.1954
"Kəzu z birtham" (kozolec), Otalež "pod Turnam". Teren 11- Cerkljansko (30.7.-1...
30.7.1954
Kozuc "kozloviše", Špik Peter, Kojca, Bukovo. Teren 11- Cerkljansko (30.7.-1.9.1954)...
30.7.1954
Kozolec - "kazu". Daber 7, pri Tončku. Teren 11- Cerkljansko (30.7.-1.9.1954)...
30.7.1954
"Doplhar" pod vasjo Labinje. Teren 11- Cerkljansko (30.7.-1.9.1954)...
Kozolec (toplar) na Frkoliji, Podgorica 14. Teren 2: Šmarje- Sap- Polica (Grosuplje). 1.8.-5.9.1949.
15.8.1950
Toplar (dvojni kozolec), Podboršt 5, pri Pusti. Teren 5- Št. Vid pri Stični, Radohova vas, Dob-OLO...
Toplar (kozolec) na travniku. Lastnik Lovre Jevnikar, Šentvid 36.
15.8.1950
Stegnjeni kozolec ("kampelj") s podstreškom, Hrastov Dol. Teren 5- Št. Vid pri Stični,...
15.8.1950
Toplar cca. 70 let star, s štirno" (vodnjakOM), Vel. Kal 3, pri Bučarju. Teren 5- Št. Vid pri...
15.8.1950
Kozolec, Mali Kal 6. Teren 5- Št. Vid pri Stični, Radohova vas, Dob-OLO Grosuplje, 15.8.-17.9.1950.
15.8.1950
Kozolec- toplar (dvojni kozolec), Butale, Glogovica 5. Teren 5- Št. Vid pri Stični, Radohova vas,...
15.8.1950
Kozolec, Mali Kal 6. Teren 5- Št. Vid pri Stični, Radohova vas, Dob-OLO Grosuplje, 15.8.-17.9.1950.
15.8.1950
Toplar (dvojni kozolec), Lučarjev Kal 15, pri Šmelerji. Teren 5- Št. Vid pri Stični, Radohova vas,...
15.8.1950
Pustov "toplar" (dvojni kozolec), Podboršt 5. Teren 5- Št. Vid pri Stični, Radohova vas,...
1.8.1949
Kozolec- toplar, spredaj repi, Paradišče. Teren 2: Šmarje- Sap- Polica (Grosuplje). 1.8.-5.9.1949.
1.8.1949
Kozolec- toplar- zgoraj prirejen tako, da služi za pod in shranjevanje mrve (sena), Sela 24. Teren...
1.8.1949
Del kozolca z vrezano kačo, Polica. Teren 2: Šmarje- Sap- Polica (Grosuplje). 1.8.-5.9.1949.
Kozolec- "podstrešek", pri organistovi bajti, Mali Vrh 15. Teren 2: Šmarje- Sap- Polica (...
Toplar (z letnico 1844) z repom, Dolenja vas 8, pri Černivci. Teren 2: Šmarje- Sap- Polica (...
Stegnjeni kozolec z mlako, Podgorica. Teren 2: Šmarje- Sap- Polica (Grosuplje). 1.8.-5.9.1949.
1.1.1949
Del kozolca z vrezano kačo. Lastnica Marija Kastelic, Polica 22.
Stari in novi "kozuc" (kozolec)- toplar-1. Pavličkov, 2. Matizlnov, Mali Vrh. Teren 2:...
Stari kozolec, Matizlnov, Mali Vrh. Teren 2: Šmarje- Sap- Polica (Grosuplje). 1.8.-5.9.1949.
1.8.1949
Del kozolca z vrezano kačo, Polica. Teren 2: Šmarje- Sap- Polica (Grosuplje). 1.8.-5.9.1949.