Subscribe to RSS - Hočevje
1.1.1960
"Ritoža" (pletena košara). Hočevje 5...
1.1.1960
"Štirna" (vodnjak) z vago. Lastnik Matija Pajk - pri Štaki, Hočevje 5...
1.1.1960
Jarm. Lastnik Matija Pajk - pri Štaki, Hočevje 5.
77. d = 106 cm / v sred. dela = 19 cm / g = 8 cm // v do notr. vrha ovrat. = 11 cm / š med odprt...
76. d = 112 cm / v sred. dela = 25 cm / g = 8 cm // v do notr. vrha ovrat. = 13 cm (levi vol) in 12...
sreda 20. stoletja
108. š = 62,5 cm / g = 7 cm / v ovrat. = 7 cm / š med odprt. kambe = 15 cm // pr. odprt. za kambo...