Subscribe to RSS - Dolenje Laknice
2.10.1951
Hram z letnico 1808 in hišnim znamenjem, last Skubica iz Čelevca. Spodnji Lakenc - zaselek...
30.10.1951
Kapelica, Spodnji Lakenc.
2.10.1951
Lesena enocelična kajža, Spodnji Lakenc 5. Teren 6- Mokronog, Trebelno, Bistrica, Št. Rupert (OLO...
30.10.1951
Hram: 4 fasade, 1 tloris a, 1 tloris b, Lastnica Marija Arko, Dolenje Laknice 26.
30.10.1951
Mlin za sadje mlet. Lastnica Penca Francka, Dolenje Laknice 5.
30.10.1951
Hram, Skuševec nad Dolenjimi Laknicami
30.10.1951
Hram na Skruševcu: 1 tloris, 1 detajl. Lastnik Zajc, Dolenje Laknice.
30.10.1951
Vrata, Dolenje Laknice 15.
30.10.1951
Hiša: 4 fasade, 1 tloris a, 1 tloris b. Lastnica Marija Arko, Dolenje Laknice 26 (19).
30.10.1951
Hram na Brezovcu: 1 tloris, znak nad vrati. Lastnica Marija Arko, Dolenje Laknice 26.
30.10.1951
Hram: 4 fasade, 1 tloris a, 1 tloris b, 1 detajl. A, 2 detajla b, Dolenje Laknice "Skurševec...
2.10.1951
Zidanica Janeza Dolenška. Zaselek Skurševec, Spodnji Lakenc. Teren 6- Mokronog, Trebelno, Bistrica...
30.10.1951
Skubicev hram: 4 fasade, 1 tloris a, 1 tloris b, 1 detajl. A, 2 detajla b, Dolenje Laknice "...
30.10.1951
Hiša: 4 fasade, 1 tloris a, 1 tloris b. Lastnica Marija Arko, Dolenje Laknice 26 (19).