Subscribe to RSS - Posoda, posodje

Slovenski etnografski muzej

Posoda, posodje

15.8.1962
"Koza" (kozica) v stari mežnariji. Viševek pri Ložu...
1.1.1956
Firkl (posoda za vino), Božičnik Alojzija, Orehovec 32.
1.1.1956
Posoda iz gline, Ivanjše 3.
1.1.1956
sounica (solnica).
1.1.1956
Bdi, Marija Unetič, pri Unetičkah, Ivanjše 3.
1.1.1956
Žličnjak. Kučič Martin, Vrbje.
1.1.1956
Pekač (pekel), Fr. Vodeničar, Male Vodenice 10.
1.4.1979
Kozica (lito železo) za kuhanje mleka ("rajngla"), Markovič Anton, Rožički Vrh 38. Teren...
28.8.1958
"Neške", nečke. Lastnica Marija Ferjančič, nekdaj Žvanuti 55, pri Ferjanščevih...
1.1.1956
Stapič. Kučič Martin, Vrbje.
1.1.1956
Kibla za vas (mast), Martič Ana, Prušnja vas 1.
15.8.1962
"Keblica" (lesena posoda) za mast. Ivana Palčič, Vrhnika 19...
1.1.1956
Lončeni lonci
1.1.1956
Posoda za mast (kibla), Cvelbar Frančiška, Malence 11.
1.1.1956
Škaf v Škulovem mlinu.
1.1.1956
Kaduje (nečke) za mesenje testa, Unetič Marija, Ivanjše 3.
1.1.1956
sounica (solnica).
1.1.1956
Kibla za mast, Fr. Vodeničar, Male Vodenice 10.
28.8.1958
Lonec, grodlast. Lastnik Pavel Čermelj, pri Skalonskih, Budanje 67.
28.8.1958
Pomiunek, škaf za pomivanje posode. Lastnik Pavel Čermelj, pri Skalonskih, Budanje 67.
28.8.1958
Kruglica za vodo, lastnik Alojz Pregel, pri Felcovih, Vipava 92.
28.8.1958
Lonec, grodlast. Lastnik Pavel Čermelj, pri Skalonskih, Budanje 67.
11.10.1972
Solnica, Strmšek Alojz, Žerovinci 53. Teren 29 - Jeruzalemske Gorice, 1972.
V-8054
Nagličevi otroci pri večerji v domači kuhinji okoli leta 1927.
01.10.1957
630:LJU;F-0000556/I
Vrč, Šentjanž (zdaj Suhi Vrh) št. 17, pri Grajfu. Teren I - Koroška, Štajerska, Prekmurje.
01.03.1959
630:LJU;F-0000707/I
Posoda iz črne gline za peko, Ručnik Marija, Mežica - Podkraj. Teren I - Koroška, Štajerska,...
01.09.1964
630:LJU;F-0001090/I
Keber in merica, Franc Rajbor, Murski Črnci. Teren I - Koroška, Štajerska, Prekmurje.
630:LJU;F-0001729/I
"Motivanca" za maslo, Filovci v Prekmurju, pred 2. sv. vojno. Teren I - Koroška,...
01.01.1974
630:LJU;F-0001791/I
Posodje, Režnjev, Nedelica. Teren I - Koroška, Štajerska - Prekmurje
28.8.1958
Kupa za sol, solnica.
28.8.1958
Kastrola. Lastnica Marija Ferjančič, nekdaj Žvanuti 55, pri Ferjanščevih.
28.8.1958
Figara za peko kruha. Lastnik Jože Raspor, pri Rasporovih, Vrhpolje 74.
28.8.1958
Kamen za mast (posoda), pri Lasiču, Goče.
28.8.1958
Lesena skledica, torilu. Lastnik Pavel Čermelj, pri Skalonskih, Budanje 67.
28.8.1958
Solnica. Lastnica Ivanka Rehar, pri Reharju, Lože 9.
28.8.1958
Krugla za kis, lastnica Marija Ferjančič, pri Ferjenščevih, Lozice 55.
28.8.1958
Roš za klobase pečt, lastnica Alojzija Fabčič, pri Pouhovih, Podgrič 2.
28.8.1958
Klop za posodo, lastnik Tomaž Stegol, pri Tomažkovih, Podgrič 8.
28.8.1958
Lonec, grodlast. Lastnik Pavel Čermelj, pri Skalonskih, Budanje 67.
28.8.1958
Kozica. Lastnik Jože Raspor, pri Rasporovih, Vrhpolje 74.
01.01.1974
630:LJU;F-0001792/I
Posodje, Režnjev, Nedelica. Teren I - Koroška, Štajerska, Prekmurje.
1.1.1949
Okrašene nečke. Lastnica Marija Janc, Pleše 5.
31.8.1955
Sounik (solnica), pri Bategarjevih, Marija Družina, Mrše 13.
31.8.1955
Nečke, Anton Lukač, Brezovo Brdo 11.
31.8.1954
Kabaleta s škafom vode. Tilnik 26 - Šentviška Gora.,
30.7.1954
"Mijolka" (majolika), nekoč rabljena za vino. Pri hiši že menda od l. 1800. Spodaj na...
30.7.1954
"Krugla" za jesih in žganje. Take so kupovali. Šentviška Gora, Vrh 19, Snebišče. Teren 11...
31.8.1954
Sounica (solnica). Otalež 24, Cecilija Kranjc, pri Cilk.
30.7.1954
Deža iz macesna za zaseko. Bukovo 17, pri Feltrinu. Teren 11- Cerkljansko (30.7.-1.9.1954).
31.8.1954
Sounica (solnica). Otalež 24, Cecilija Kranjc, pri Cilk.
31.8.1953
Obroč za razne posode, na katerih je počil obroč. Plešivo 9, pri Ninču.
31.8.1953
Škaf za pod prešo. Plešivo 9 (Kozinšče), pri Ninču.
31.8.1953
Škafnik. Lastnik Peršolja Karolina, Imenje 79.
1.1.1949
Štručenca. Lastnica Antonija Kadunc, Sela 13.
1.7.1949
Škafa. Dekani.
31.7.1952
Škaf (kadin). Lastnik Jožef Kravanja, Trenta 36, Log.
1.7.1952
Stara "bula" pri Maticu (iz macesnovega lesa) za obelo (zaseko), brez pokrovca, Na Skali...
1.7.1952
Stare lesene sklede za mleko. Delal jih je neki strgulc (strgalec) iz Sp. Soče. Na Skali, pri...
1.7.1952
Stara "bula" pri Maticu (iz macesnovega lesa) za obelo (zaseko), Na Skali, Soča 57. Teren...
31.8.1953
Ključ za stiskanje obroča. Plešivo 9, pri Ninču.
31.7.1953
Polica za posodo, v poletnem času na hodniku, Vedrijan 13. Teren 10- Goriška Brda (31.7.-31.8.1953).
1.1.1948
Okraski na nečkah. Lastnik Anton Bradač, Male Lipljene 20.
1.1.1948
Okraski na nečkah, Mala vas 7.
1.1.1960
"Kotu" za "patošl". Lastnik pri Martinkovih, Male Lašče 28. Teren 17 - Okolica...
1.1.1960
"Kotu za patošl" (premer 112cm). Lastnica Karolina Žužel - pri Žužki, Prazniki 4. Teren...
1.1.1960
Poslikan škaf za vodo. Lastnik Anton Turk - pri Ajdovcu, Rašica 27.
1.1.1960
"?nčké" (nečke) za žito "phat". Lastnik pri Brlogarji, Male Lašče 26...
15.8.1962
Lončen vrč. Marija Strle, Vrhnika 23.
15.8.1962
"Jenčke" (nečke). Peter Pantar, Podlož 15...
15.8.1962
Kamen za mast. Peter Pantar, Podlož 15.
15.8.1962
Škafi v mlinu. Markovec.
1.1.1960
"?nčke" (nečke). Lastnik Franc Modic - pri Modic, Male Lašče 17...
1.1.1960
"?nčke" (nečke). Lastnik Franc Modic - pri Modic, Male Lašče 17...
1.1.1960
"?nčke" (nečke) za kruh mesit. Lastnica Ivana Kraljič - pri Kraljiči, Grm 2...
1.1.1948
Okraski na nečkah. Lastnik Anton Bradač, Male Lipljene 20.
1.1.1948
Posoda, keblica za mast. Lastnik Koščak Jožef, Bičje 8.
1.1.1948
Nečke. Lastnik Koščak Jožef, pri Bregarju, Bičje 8.
1.1.1948
Kolač, model za peko. Lastnik Alojz Virant, pri Bregarju, Udje 11.
1.1.1948
Škaf. Lastnik Anton Bradač, Male Lipljene 20.
1.1.1948
Vedro. Lastnik France Okorn, Udje 1.
1.1.1948
Solnik. Lastnik Alojz Jeršin, Udje 19.
28.8.1957
Sounica (solnica), Budganja vas 20, Angela Zupančič, pri Matičku.
15.8.1962
"Keblica" (lesena posoda) za mast. Janez Žnidaršič, Podlož 10...