Subscribe to RSS - Dolenje Vrhpolje
15.9.1952
Snovanje osnove (tkalec). Jože Kuhar, Dolenje Vrhpolje 13.
15.8.1952
Štala (hlev) in pod- spredaj svinjak, Dolenje Vrhpolje 1. Teren 9- Šentjernej na Dolenjskem (OLO...
15.9.1952
Lesca pri vratih. Dolenje Vrhpolje 13.
15.8.1952
Voz pripravljen za seno. Zadaj in spredaj 2 gartra ob straneh poleg lojtrnic, Dolenje Vrhpolje-...
15.9.1952
Tkalski "stou" (stol, statve). Lastnik Jože Kuhar, Dolenje Vrhpolje 13...
15.8.1952
Žena in snaha tekavca Kuharja, Dolenje Vrhpolje. Teren 9- Šentjernej na Dolenjskem (OLO Novo mesto...
15.8.1952
Tekavec Kuhar navija špulo, Dolenje Vrhpolje. Teren 9- Šentjernej na Dolenjskem (OLO Novo mesto, 15...
15.8.1952
Tekavec Kuhar navija špulo, Dolenje Vrhpolje. Teren 9- Šentjernej na Dolenjskem (OLO Novo mesto, 15...
15.9.1952
"Gar?nk" za navijanje štren. Lastnik Jože Kuhar, Dolenje Vrhpolje 13...
15.8.1952
Žuličev "stan"- kevder (klet), pod in štala (hlev), Dolenje Vrhpolje 10, Žulič Fr. Teren...