Subscribe to RSS - Škocjan na Dolenjskem
Dolina od Malih Lipljen proti Škocjanu. Teren 21 - Škocjan na Dolenjskem, junij, julij in avgust...
Pokopališče v Škocjanu. Teren 21 - Škocjan na Dolenjskem, junij, julij in avgust 1964 ter pozimi...
Škocjan. Teren 21 - Škocjan na Dolenjskem, junij, julij in avgust 1964 ter pozimi 1965/66.
Pokopališče v Škocjanu. Teren 21 - Škocjan na Dolenjskem, junij, julij in avgust 1964 ter pozimi...
Pokopališče v Škocjanu. Teren 21 - Škocjan na Dolenjskem, junij, julij in avgust 1964 ter pozimi...
Pokopališče v Škocjanu. Teren 21 - Škocjan na Dolenjskem, junij, julij in avgust 1964 ter pozimi...
Pokopališče v Škocjanu. Teren 21 - Škocjan na Dolenjskem, junij, julij in avgust 1964 ter pozimi...
Učenci 8. razreda osnovne šole v Škocjanu. Teren 21 - Škocjan na Dolenjskem, junij, julij in avgust...
Učenci 8. razreda osnovne šole v Škocjanu. Teren 21 - Škocjan na Dolenjskem, junij, julij in avgust...
Otroški grobovi na pokopališču v Škocjanu. Teren 21 - Škocjan na Dolenjskem, junij, julij in avgust...
Pokopališče v Škocjanu. Teren 21 - Škocjan na Dolenjskem, junij, julij in avgust 1964 ter pozimi...
Pokopališče v Škocjanu. Teren 21 - Škocjan na Dolenjskem, junij, julij in avgust 1964 ter pozimi...
Učenci 8. razreda osnovne šole v Škocjanu. Teren 21 - Škocjan na Dolenjskem, junij, julij in avgust...
Otroški grob na pokopališču v Škocjanu. Teren 21 - Škocjan na Dolenjskem, junij, julij in avgust...
Pokopališče v Škocjanu. Teren 21 - Škocjan na Dolenjskem, junij, julij in avgust 1964 ter pozimi...
Pokopališče v Škocjanu. Teren 21 - Škocjan na Dolenjskem, junij, julij in avgust 1964 ter pozimi...