Subscribe to RSS - Višnja Gora
Dom na Polževem (600m). Med leti 1928 in 1947.
Pogled na Višnjo Goro, vlak v ospredju.
F0002365
Vrata, okolica Višnje Gore?
F0002067
Pogled na Višnjo Goro.
Smučarski dom Polževo (600m). Med leti 1928 in 1947.
Višnja Gora. Med leti 1928 in 1947.
Višnja Gora. Med leti 1928 in 1947.
Višnja Gora. Med leti 1928 in 1947.
Smučarski dom Polževo (600m). Med leti 1928 in 1947.
Višnja Gora. Med leti 1928 in 1947.
Višnja Gora. Med leti 1928 in 1947.
Višnja Gora. Med leti 1928 in 1947.
Višnja Gora. Med leti 1928 in 1947.
Smučarski dom Polževo (600m). Med leti 1928 in 1947.
Višnja Gora. Med leti 1928 in 1947.
Višnja Gora. Med leti 1928 in 1947.