Subscribe to RSS - Vodice pri Škocjanu
Kotova družina, France Perko, Vodice 3, mati, sin, 3 hčere in sinova žena. Teren 21 - Škocjan na...
Stenska omarica, Franc Perko, Vodice 3. Teren 21 - Škocjan na Dolenjskem, junij, julij in avgust...
Sušenje polšjih kožic pri Kotovih, Franc Perko, Vodice 3. Teren 21 - Škocjan na Dolenjskem, junij,...
Kotova družina, France Perko, Vodice 3, mati, sin, 3 hčere in sinova žena. Teren 21 - Škocjan na...
Kuhinja pri Kotovih, Franc Perko, Vodice 3. Teren 21 - Škocjan na Dolenjskem, junij, julij in...
Kotova mati, Vodice 3. Teren 21 - Škocjan na Dolenjskem, junij, julij in avgust 1964 ter pozimi...
Kuhinja pri Kotovih, Franc Perko, Vodice 3. Teren 21 - Škocjan na Dolenjskem, junij, julij in...
Pred divjadjo ograjeno polje na Vodicah. Teren 21 - Škocjan na Dolenjskem, junij, julij in avgust...