Subscribe to RSS - Mali Videm
panjska končnica
Hiša, cerkev in znamenje. Končnico je muzej pridobil od Fr. Gorca v Malem Vidmu pri Št. Lovrencu.
panjska končnica
Upodobitev tega motiva je bila na grafiki, od koder je najbrž prišla na končnice; sicer pa je bil...
panjska končnica
Poznejša dekoracija, neke vrste čebelarski Quodlibet na končnici, na kateri je prvotna slikarija...