Subscribe to RSS - Ostrog
15.8.1952
Reteljevi svinjaki (delani leta 1947), Retelj Jože, Ostrog 1. Teren 9- Šentjernej na Dolenjskem (...
15.9.1952
"Žesl" (stol), 59 let star. Lastnik Janez Cvelbar, Ostrog 6...
15.8.1952
Pucljeva hiša (Pucelj Rozalija, Ostrog 38)- lesena, deloma "na čepe". Teren 9- Šentjernej...
15.8.1952
Cvelbarjeva hiša- stara lesena hiša z letnico 1838, Cvelbar Janez, Ostrog 6. Teren 9- Šentjernej na...
15.9.1952
Vrata. Ostrog 5.
15.8.1952
Vrbičev toplar (dvojni kozolec) v Ostrogu. Teren 9- Šentjernej na Dolenjskem (OLO Novo mesto, 15.8...
15.9.1952
Štirna (vodnjak). Ostrog.
15.9.1952
Hlevi - svinjaki z druge strani. Lastnik Janez Gorišek, Ostrog 2.
15.9.1952
Hlevi - svinjaki. Lastnik Janez Gorišek, Ostrog 2.
15.9.1952
"Ved?rc" (vedro) za vodo. Lastnik Jože Vojvoč, Ostrog 4...
15.8.1952
Smoličeva hiša s "f?čaro" (letn. 1926), Ostrog št. 16 in Dvojmočeva hiša, Ostrog 17...
15.8.1952
Goriščov svinjak, Gorišek Janez, Ostrog 2. Teren 9- Šentjernej na Dolenjskem (OLO Novo mesto, 15.8...
15.9.1952
Veža. Ostrog 6.
15.8.1952
Vogal Verbičevega poda v Ostrogu št. 42, "vezan v vogale". Teren 9- Šentjernej na...
15.8.1952
Črtaličeva mama in Gorišek Anton (83 let) iz Ostroga na sredi vasi pri štirni (vodnjaku). V štirni...
15.8.1952
Pucljeva hiša (Pucelj Rozalija, Ostrog 38)- lesena, deloma "na čepe". Detajl. Teren 9-...
15.8.1952
Ostrog kot obcestna vas. Teren 9- Šentjernej na Dolenjskem (OLO Novo mesto, 15.8.-13.9.1952).
15.9.1952
Del hiše (notranjost). Ostrog 38.