Subscribe to RSS - Bruna vas
30.10.1951
"Štokoun?k" (štokovnik) za tolčenje grozdja v kadi (po starem). Bruna vas 16...
2.10.1951
Pogled skozi vrata črne kuhinje na gank, Bruna vas. Teren 6- Mokronog, Trebelno, Bistrica, Št...
2.10.1951
Motiv iz Brune vasi. Teren 6- Mokronog, Trebelno, Bistrica, Št. Rupert (OLO Trebnje), 2.-30.10.1951.
2.10.1951
"Nastavki" ajdovih snopov na njivi, Bruna vas. Teren 6- Mokronog, Trebelno, Bistrica, Št...
2.10.1951
Ajdo žanjejo, Bruna vas, spredaj nastavki. Teren 6- Mokronog, Trebelno, Bistrica, Št. Rupert (OLO...
2.10.1951
Most čez Mirno pri Bruni vasi. Teren 6- Mokronog, Trebelno, Bistrica, Št. Rupert (OLO Trebnje), 2.-...
2.10.1951
Pod s štalo (hlevom) (1942), Bruna vas 16, Dolenšček Franc. Teren 6- Mokronog, Trebelno, Bistrica,...
2.10.1951
Motiv iz Brune vasi. Teren 6- Mokronog, Trebelno, Bistrica, Št. Rupert (OLO Trebnje), 2.-30.10.1951.
2.10.1951
Hiša, dvoriščna stran, Bruna vas 13, Borštnar Polde. Teren 6- Mokronog, Trebelno, Bistrica, Št...
2.10.1951
Voz s košem - "šajtrga", v ozadju svinjski hlev in pod s podstreškom za seno, Bruna vas...