Subscribe to RSS - Ržišče
1.8.1956
Plug z železno desko, Ržišče 1, pri Kranjčevih, Gorenjc Franc (roj. 1878). Tu s kolci. Teren 13-...
1.8.1956
Plug z železno desko, Ržišče 1, pri Kranjčevih, Gorenjc Franc (roj. 1878). Tu s kolci. Teren 13-...
1.8.1956
Plug z železno desko, Ržišče 1, pri Kranjčevih, Gorenjc Franc (roj. 1878). Teren 13- Kostanjevica (...
1.8.1956
"Plužna kolca" z gradanco. Male Vodenice 5, pri Pencetu. Teren 13- Kostanjevica (1.-31.8...