Subscribe to RSS - Mali Vrh pri Šmarju
Klop v hišnem kotu pri Prusnikovih. Lastnik Franc Mehle, Mali Vrh 2.
Organistova bajta, Mali Vrh 15. Teren 2: Šmarje- Sap- Polica (Grosuplje). 1.8.-5.9.1949.
Situacija hiše in vodnjaka. lastnica Frančiška Zupančič, pri Vovku, Mali Vrh 3.
Plug (drevo). Lastnik Vinko Železnikar, Mali Vrh 5
Hiša, pri Vovki, Mali Vrh 3. Teren 2: Šmarje- Sap- Polica (Grosuplje). 1.8.-5.9.1949.
Organistova bajta (s konca), najem: Rupnik Jože, Mali Vrh 15. Teren 2: Šmarje- Sap- Polica (...
Organistova bajta (s konca), najem: Rupnik Jože, Mali Vrh 15. Teren 2: Šmarje- Sap- Polica (...
Peč pri Vovki. Lastnica Frančiška Zupančič, Mali Vrh 3.
Novi kozolec, Pavličkov, Mali Vrh. Teren 2: Šmarje- Sap- Polica (Grosuplje). 1.8.-5.9.1949.
"Šajtrga" ciza, pri Vovki, Mali Vrh 3. Teren 2: Šmarje- Sap- Polica (Grosuplje). 1.8.-5.9...
Organistova vrhhlevna kajža. Mali Vrh 15.
Tloris ostrešja. Organistova vrhhlevna kajža, Mali Vrh 15
Vrata. Lastnica Frančiška Habjan, pri Prusnikovih, Mali Vrh 2.
Prerez B-B, Mali Vrh 3.
Vrata. Lastnik Janez Ferbežar, pri Matizlnu, Mali Vrh 7.
Kolovrat, last Prusnikova mati, Mali Vrh 2. Teren 2: Šmarje- Sap- Polica (Grosuplje). 1.8.-5.9.1949.
Dve brani, pri Vovki, Mali Vrh 3. Teren 2: Šmarje- Sap- Polica (Grosuplje). 1.8.-5.9.1949.
Kašča, pri Zimci, Mali Vrh 5. Teren 2: Šmarje- Sap- Polica (Grosuplje). 1.8.-5.9.1949.
Naris vrat pri Matizelnu. Lastnik Janez Ferbežar, Mali Vrh 7.
Prerez A-A. Mali Vrh 3 (nova 7).
Omara za obleko pri Prusnikovih. Lastnica Frančiška Habjan, Mali Vrh 2.
Tloris hiše. Mali Vrh 15
Svinjak (hlev). Lastnik Franc Groznik, Mali Vrh 1.
Brana. lastnik Janez Ferbežar, Mali Vrh 7.
Stopa, pri Matizelnu, Mali Vrh. Teren 2: Šmarje- Sap- Polica (Grosuplje). 1.8.-5.9.1949.
Zimčeva kašča, Mali Vrh 5.
Kozolec- "podstrešek", pri organistovi bajti, Mali Vrh 15. Teren 2: Šmarje- Sap- Polica (...
Prusnikova gospodinja z otrokom, Mali Vrh 2. Teren 2: Šmarje- Sap- Polica (Grosuplje). 1.8.-5.9...
Situacija. Lastnik Janez Ferbežar, pri Matizelnu, Mali Vrh 7. Hiša je bila leta 1959 predelana.
Prelca za pletev. Lastnica Frančiška Habjan, pri Prusnikovih, Mali Vrh 2.
Aptah, last: Prusnikova mati, Mali Vrh 2. Teren 2: Šmarje- Sap- Polica (Grosuplje). 1.8.-5.9.1949.
Organistova bajta, Mali Vrh 15. Teren 2: Šmarje- Sap- Polica (Grosuplje). 1.8.-5.9.1949.
Vrata. Lastnica Frančiška Zupančič, pri Vovki, Mali Vrh 3.
Prerez C-C. Mali Vrh 3.
Stari kozolec, Matizlnov, Mali Vrh. Teren 2: Šmarje- Sap- Polica (Grosuplje). 1.8.-5.9.1949.
Stari in novi "kozuc" (kozolec)- toplar-1. Pavličkov, 2. Matizlnov, Mali Vrh. Teren 2:...
Organistova vrhhlevna kajža, Mali Vrh 15.
Tloris hiše, štale, drvarnice. Lastnica Fračiška Zupančič, pri Vovku, Mali Vrh 3.
Naris vhodnih vrat in vrat na gank. organistova vrhhlevna kajža, Mali Vrh 15.
Vrata, pri Vovki, Mali Vrh 3. Teren 2: Šmarje- Sap- Polica (Grosuplje). 1.8.-5.9.1949.