Subscribe to RSS - Vrhovo pri Žužemberku
"Štriknata ruha" (iz konopljnga vlakna), Vrhovo 2, pri Mežnarjevih. Teren 14- Okolica...
Opustošeno znamenje v vasi Vrhovo - Vrh. Teren 14- Okolica Žužemberka (1.-28.8.1957).
Kosnu kladu (kladivo), Vrhovo 2, pri Mežnarju, Kuhelj Janez.
Zibu (zibelka), Vrhovo 5, pri Antonovih, Franc Nahtigal.
Ognjišče, Vrhovo 5, pri Antonov?h, Franc Nahtigal.
Klep?c (z babco), Vrhovo 2, pri Mežnarju, Kuhelj Janez.
Star kozolec "glavač", Janez Kuhelj, pri Mežnarju, Vrhovo 2. Teren 14- Okolica Žužemberka...
Hiša pri Jer?nkovih, Franc Hren, Vrhovo. Teren 14- Okolica Žužemberka (1.-28.8.1957).
"Uolnik"- čebelnjak, Kuhelj Janez, p.d. Mežnar, Vrhovo št. 1. Teren 14- Okolica...
Repo okopavajo, Vrhovo 5, pri Antonovih. Teren 14- Okolica Žužemberka (1.-28.8.1957).
Omara v zidu v veži, Vrhovo 5, Franc Nahtigal, pri Antonov?h.
Star kozolec "glavač", Janez Kuhelj, pri Mežnarju, Vrhovo 2. Teren 14- Okolica Žužemberka...
Maln (ročni mlin), Vrhovo 5, pri Antonov?h, Franc Nahtigal.
Stopa, Vrhovo 5, pri Antonov?h, Franc Nahtigal.
Vrata, Vrhovo 4, Bradač Jožefa, pri Bradač.
"Štriknata ruha" (iz konopljnga vlakna), Vrhovo 2, pri Mežnarjevih. Teren 14- Okolica...