Subscribe to RSS - Visejec
28.8.1957
Brana, Visejec 35, pri Klinovih.
28.8.1957
Kluč za vedro, Visejec 13, pri Forinčevih.
1.8.1957
Anton Novak, Visejec 30, in Jože Blatnik, Visejec 10, s košem na hrbtu. Teren 14- Okolica...
1.8.1957
"Baraka", obita s koruznco, pokrita s slamnato streho za vahto proti divjim prašičem,...
1.8.1957
"Šatrga"- po košenicah zagrabke skupaj navozijo s šatrgo, da potem seno naložijo na voz,...
1.8.1957
Brana od spodaj, Visejec 35, pri Klinovih. Teren 14- Okolica Žužemberka (1.-28.8.1957).
1.8.1957
S štanco v stopi touče- čisti ječmen (da odstrani rozine), Visejec 35, pri Klinovih. Teren 14-...
28.8.1957
Plot iz šib, med kolovozom in sadnim vrtom, Visejec 13.
1.8.1957
"Baraka", obita s koruznco, pokrita s slamnato streho za vahto proti divjim prašičem,...
1.8.1957
"Grada" (greda, ograja), Jože Turk, Visejec 30. Teren 14- Okolica Žužemberka (1.-28.8...
1.8.1957
Brana od spodaj, Visejec 35, pri Klinovih. Teren 14- Okolica Žužemberka (1.-28.8.1957).
1.8.1957
Brana z vrhnje strani, Visejec 35, pri Klinovih. Teren 14- Okolica Žužemberka (1.-28.8.1957).
1.8.1957
Z novim zadružnim pajtlom (vejalnikom) pajtlajo ječmen, Visejec 35, pri Klinovih. Teren 14- Okolica...