Subscribe to RSS - Korita
28.8.1957
Grable (grablje) za seno in listje, Korita 20, pri Poz?nkovih.
1.8.1957
Štala (hlev) s "kašo" (spredaj), Korita 20, pri Poz?nkovih. Teren 14- Okolica Žužemberka...
28.8.1957
Kavli (kavlji) za vlačenje hlodov (krle, rkle) iz gozda z detajlom, Korita 20, pri Poz?nkovih.
1.8.1957
Štrik (vrv) (konopljen - konopec) plete na vreteno. Korita 20, pri Poz?nkovih. Teren 14- Okolica...
28.8.1957
Stojalo za koso in klepišče, Korita 20, pri Poz?nkovih.
1.8.1957
Štrik (vrv) (konopljen - konopec) plete na vreteno. Korita 20, pri Poz?nkovih. Teren 14- Okolica...
1.8.1957
Detajl pluga brez lemeža od zadaj, Korita 20, pri Poz?nkovih. Teren 14- Okolica Žužemberka (1.-28.8...
28.8.1957
Grable (grablje) za seno in listje, Korita 20, pri Poz?nkovih.
28.8.1957
Kravo kolenčijo (če brca pri molži), Korita 20, pri Poz?nkovih.
28.8.1957
Brana z detajlom, Korita 20, pri Poz?nkovih.
28.8.1957
Kosa za žito kos?t (v uporabi po sv. vojni), Korita 20, pri Poz?nkovih.
28.8.1957
Plug samec z detajlom (drvu), Korita 20, pri Poz?nkovih.
1.8.1957
Štrik (vrv) (konopljen - konopec) plete na vreteno. Korita 20, pri Poz?nkovih. Teren 14- Okolica...
1.8.1957
"Komouc" za navit konopec. Korita 20, pri Poz?nkovih. Teren 14- Okolica Žužemberka (1.-28...
1.8.1957
Detajl pluga brez lemeža od zadaj, Korita 20, pri Poz?nkovih. Teren 14- Okolica Žužemberka (1.-28.8...
28.8.1957
Srp, Korita 20, pri Pozenkovih.
28.8.1957
Cokla (grifana) za na led z detajlom, Korita 20, pri Poz?nkovih.
28.8.1957
Lemež od starega pluga, Korita 20, pri Poz?nkovih.
28.8.1957
Kopača za gnoj, Korita 20, pri Poz?nkovih.
28.8.1957
Špeis (špais), Korita 20, pri Poz?nkovih.
28.8.1957
Starinska omarica za kot, Korita 20, pri Poz?nkovih.
28.8.1957
Starinski sklednik, Korita 20, pri Poz?nkovih.
28.8.1957
Grable (grablje) za seno in listje, Korita 20, pri Poz?nkovih.