Subscribe to RSS - Grm
15.8.1950
Štenova kajža, Grm 5 (lastnik iz Velikih Pec). Teren 5- Št. Vid pri Stični, Radohova vas, Dob-OLO...
1.1.1960
Toplar (dvojni kozolec) z dero (podom) na Grmu pri Rašici. Teren 17 - Okolica Velikih Lašč na...
1.1.1960
Izdolbljeno korito za sadje tolči. Lastnica Marija Žužek, Grm št. 1. Teren 17 - Okolica Velikih...
1.1.1960
Toplar (dvojni kozolec) z letnico 1793. Lastnik pri Kraljiču, Grm 2. Teren 17 - Okolica Velikih...
1.1.1960
Izdolbeno korito za sadje tolčt. Lastnica Marija Žužek, Grm 1.
1.1.1960
Kraljičeva hiša z letnico 1825 nad vrati. Grm 2. Teren 17 - Okolica Velikih Lašč na Dolenjskem...
1.1.1960
Vhodna vrata. Lastnica Ivana Kraljič - pri Kraljiči, Grm 2.
1.1.1960
Kraljičev toplar: 3 fasade, 2 prereza, 1 tloris. Lastnica Marija Kraljič, Grm 2.
1.1.1960
"?nčke" (nečke) za kruh mesit. Lastnica Ivana Kraljič - pri Kraljiči, Grm 2...
15.8.1950
Štenova kajža, Grm 5 (lastnik iz Velikih Pec). Teren 5- Št. Vid pri Stični, Radohova vas, Dob-OLO...
1.1.1950
Pečnica (modu in sims). Grm 5.
15.8.1950
Hiša, Grm 3, pri Galuf. Teren 5- Št. Vid pri Stični, Radohova vas, Dob-OLO Grosuplje, 15.8.-17.9...
1.1.1960
Hiša in "štala" (hlev) pri Kraljiči. Lastnica Marija Kraljič, Grm 2. Teren 17 - Okolica...