Subscribe to RSS - Turjak
31.8.1948
Sodni balkon v turjaškem gradu. Teren 1 - Št. Jurij- Škocjan- Turjak, 1.8.-15.9.1948.
SEM;F-0005156
Grad Turjak.
05.08.1907
SEM;F-0003155
Leni Kožar iz Turjaka v noši grabljice, kot je bila v navadi še v prvih dveh desetletjih našega...
05.08.1907
SEM;F-0001998
Vas Turjak z gradom Turjak (grof Auersperg).
630:LJU;F-0047409
Turjaški grad. V: album II, 1925-1940.
Hiša s hodnikom.
2.3.1965
Mačkare na Turjaku, pust l. 1965. Teren 21 - Škocjan na Dolenjskem, junij, julij in avgust 1964 ter...
2.3.1965
Mačkare na Turjaku, pust l. 1965. Teren 21 - Škocjan na Dolenjskem, junij, julij in avgust 1964 ter...
2.3.1965
Mačkare na Turjaku, pust l. 1965. Teren 21 - Škocjan na Dolenjskem, junij, julij in avgust 1964 ter...
2.3.1965
Mačkare na Turjaku, pust l. 1965. Teren 21 - Škocjan na Dolenjskem, junij, julij in avgust 1964 ter...
1.1.1965
Turjak. Teren 21 - Škocjan na Dolenjskem, junij, julij in avgust 1964 ter pozimi 1965/66.
1.1.1960
Strop v hiši pri Galetu. Lastnica Ivanka Gale, Trurjak 32.
1.1.1960
Miza (kmečko delo?), bila na gradu v Turjaku, sedaj v lasti Ivane Gale. Turjak 32.
1.1.1960
Razvaline turjaškega gradu. Teren 17 - Okolica Velikih Lašč na Dolenjskem. Posneto v času...
1.1.1960
Turjak, grad. Teren 17 - Okolica Velikih Lašč na Dolenjskem. Posneto v času terenskega dela z ekipo...
1.1.1960
Miza z letnico 1842. Lastnik Alojz Centa, Turjak 27.
1.1.1960
Galetova hiša: 4 fasade, 1 tloris, 1 detajl. Lastnica Ivana Gale, Turjak 32.
F0005170
Turjaški grad.