Subscribe to RSS - Veliki Kal
15.8.1950
"Bədje" (bədi, bədič) za žito, semena, staro domače delo itd., Veliki Kal 4 in 5. Teren 5...
15.8.1950
Preša za vosek, pri Bučarju, Veliki Kal 3. Teren 5- Št. Vid pri Stični, Radohova vas, Dob-OLO...
15.8.1950
Aptah (peča), delan v Št. Vidu, Veliki Kal 3. Teren 5- Št. Vid pri Stični, Radohova vas, Dob-OLO...
15.8.1950
Bučarjeva družina, Vel. Kal 3, pri Bučarju. Teren 5- Št. Vid pri Stični, Radohova vas, Dob-OLO...
1.1.1950
Plüžne (star plug), 3 detajli. Lastnik Alojz Korevec - pri Lisjaku, Veliki Kal 4.
15.8.1950
Ivanka Bučar v avomobilčku, Vel. Kal 3. Teren 5- Št. Vid pri Stični, Radohova vas, Dob-OLO...
15.8.1950
Avba z Brega, Veliki Kal 3. Teren 5- Št. Vid pri Stični, Radohova vas, Dob-OLO Grosuplje, 15.8.-17...
15.8.1950
Mlin za sadje, pri Bučarju, Veliki Kal 3. Teren 5- Št. Vid pri Stični, Radohova vas, Dob-OLO...
15.8.1950
Bučarjeva mama, Vel. Kal 3. Teren 5- Št. Vid pri Stični, Radohova vas, Dob-OLO Grosuplje, 15.8.-17...
15.8.1950
Marija Plankar, Vel. Kal. Teren 5- Št. Vid pri Stični, Radohova vas, Dob-OLO Grosuplje, 15.8.-17.9...
15.8.1950
Aptah (peča), delan v Št. Vidu, Veliki Kal 3. Teren 5- Št. Vid pri Stični, Radohova vas, Dob-OLO...
1.1.1950
Žličnik- žličjek. Veliki Kal 6.
15.8.1950
Ošpetelj- "vošpetəl", Veliki Kal 3. Teren 5- Št. Vid pri Stični, Radohova vas, Dob-OLO...
15.8.1950
Aptah (peča), delan v Št. Vidu, Veliki Kal 3. Teren 5- Št. Vid pri Stični, Radohova vas, Dob-OLO...
15.8.1950
Aptah (peča), delan v Št. Vidu, Veliki Kal 3. Teren 5- Št. Vid pri Stični, Radohova vas, Dob-OLO...
15.8.1950
Pas in nogavice, Veliki Kal 3. Teren 5- Št. Vid pri Stični, Radohova vas, Dob-OLO Grosuplje, 15.8.-...
15.8.1950
Bučarjeva družina, Vel. Kal 3, pri Bučarju. Teren 5- Št. Vid pri Stični, Radohova vas, Dob-OLO...
15.8.1950
Preša z letnico 1936 ŠM, Vel. Kal 3, pri Bučarju. Teren 5- Št. Vid pri Stični, Radohova vas, Dob-...
15.8.1950
Plankarjeva mati in hčerka, Vel. Kal. Teren 5- Št. Vid pri Stični, Radohova vas, Dob-OLO Grosuplje...
15.8.1950
Ajda pri Lesjak, Veliki Kal 4. Teren 5- Št. Vid pri Stični, Radohova vas, Dob-OLO Grosuplje, 15.8.-...
15.8.1950
Bučarica v ljudski noši, Veliki Kal 3. Teren 5- Št. Vid pri Stični, Radohova vas, Dob-OLO Grosuplje...
15.8.1950
"Štirna" (vodnjak), Vel. Kal 3, pri Bučarju. Teren 5- Št. Vid pri Stični, Radohova vas,...
15.8.1950
Ivanka Bučar, Vel. Kal 3, pri Bučarju. Teren 5- Št. Vid pri Stični, Radohova vas, Dob-OLO Grosuplje...
15.8.1950
"Bədje" (bədi, bədič) za žito, semena, staro domače delo itd., Veliki Kal 4 in 5. Teren 5...
15.8.1950
Toplar cca. 70 let star, s štirno" (vodnjakOM), Vel. Kal 3, pri Bučarju. Teren 5- Št. Vid pri...
15.8.1950
Bučarica v ljudski noši, Veliki Kal 3. Teren 5- Št. Vid pri Stični, Radohova vas, Dob-OLO Grosuplje...