Subscribe to RSS - Mali Videm pri Šentlovrencu
Poznejša dekoracija, neke vrste čebelarski Quodlibet na končnici, na kateri je prvotna slikarija...
Upodobitev tega motiva je bila na grafiki, od koder je najbrž prišla na končnice; sicer pa je bil...
Hiša, cerkev in znamenje. Končnico je muzej pridobil od Fr. Gorca v Malem Vidmu pri Št. Lovrencu.
V inventarni knjigi SEM je motiv imenovan “Sv. Rešnje telo”, kar je drugo ime za posvečeno hostijo...