Subscribe to RSS - Peč
1.8.1949
Tov. Matelič in Šuštar pri delu, Peč 8. Teren 2: Šmarje- Sap- Polica (Grosuplje). 1.8.-5.9.1949.
1.1.1949
Vrata. Lastnik Jože Kastelic, pri Marklet, Peč 3.
1.8.1949
Pletenje oboda steklenic, dno posebej, vse iz srobota. Peč. Teren 2: Šmarje- Sap- Polica (Grosuplje...
1.8.1949
"Šajtrga", Peč 8, pri Logarji. Teren 2: Šmarje- Sap- Polica (Grosuplje). 1.8.-5.9.1949...
1.8.1949
Vrata, Peč 11, pri Janežič. Teren 2: Šmarje- Sap- Polica (Grosuplje). 1.8.-5.9.1949.
1.1.1949
Kajža. Lastnik Janez Logar, pri Logarju, Peč 8.
1.8.1949
Kašča, Peč 1 (na notranji strani vrat napis). Teren 2: Šmarje- Sap- Polica (Grosuplje). 1.8.-5.9...
1.1.1949
Vrata. Lastnica Ana Koščak, Peč 4.
1.1.1949
Vrata. Lastnica Ana Koščak, pri Finžgarji, Peč 4.
1.1.1949
Tloris Bohove kajže, Peč 8.
1.1.1949
Znamenje na stropnem tramu v kašči, lastnica Frančiška Ahlin, Peč 1.
1.8.1949
Hiša zadaj, Peč 8, pri Logarji. Teren 2: Šmarje- Sap- Polica (Grosuplje). 1.8.-5.9.1949.
1.8.1949
Ahlin Alojzija, Peč 4, pri Finžgarji. Teren 2: Šmarje- Sap- Polica (Grosuplje). 1.8.-5.9.1949.
1.8.1949
Škala s kraškim studencem, Peč. Teren 2: Šmarje- Sap- Polica (Grosuplje). 1.8.-5.9.1949.
1.1.1949
Stol. Lastnik Janez Živahen, Peč 2.