Subscribe to RSS - Mali Kal
15.8.1950
Ploh za trančiranje zaklane živali, Mali Kal 7. Teren 5- Št. Vid pri Stični, Radohova vas, Dob-OLO...
15.8.1950
"Koš" (voz s košem) za gnoj vozit, pri Lipavcu, Mali Kal 5. Teren 5- Št. Vid pri Stični,...
15.8.1950
Štirna (kapnica) (vodnjak) za hlevom in podom, pri Lipavcu, Mali Kal 5. Teren 5- Št. Vid pri Stični...
15.8.1950
Vinograd pod Lipavčevo hišo, Mali Kal 5. Teren 5- Št. Vid pri Stični, Radohova vas, Dob-OLO...
1.1.1950
Vrata. Lastnik Jože Korevec - pri Tomažu, Mali Kal 6.
1.1.1950
Jarmiček. Lastnik Jože Korevec - pri Tomažu, Mali Kal 5.
15.8.1950
Otroci se igrajo "kjagəlplac", Mali Kal 7. Teren 5- Št. Vid pri Stični, Radohova vas, Dob...
1.1.1950
Vrata z detajli. Mali Kal 6.
15.8.1950
Podstrešek s "kazucem" (kozolcem), pri Lipavcu, Mali Kal 5. Teren 5- Št. Vid pri Stični,...
1.1.1950
Komat, 5 detajlov. Lastnik Jože Korevec - pri Tomažu, Mali Kal 5.
15.8.1950
Delovna obleka, M. Korevec, Mali Kal 6. Teren 5- Št. Vid pri Stični, Radohova vas, Dob-OLO...
15.8.1950
Ploh za trančiranje zaklane živali, Mali Kal 7. Teren 5- Št. Vid pri Stični, Radohova vas, Dob-OLO...
1.1.1950
Preša. Lastnik Jože Korevec - pri Tomažu, Mali Kal 6.
15.8.1950
Koš za travo, listje itd. Pri Lipavcu, Mali Kal 5. Teren 5- Št. Vid pri Stični, Radohova vas, Dob-...
15.8.1950
Lesena hiša, pri Lipavcu, Mali Kal 5. Teren 5- Št. Vid pri Stični, Radohova vas, Dob-OLO Grosuplje...
15.8.1950
"U čučka" zavezana ruta z dvojnim vozlom, M. Korevec, Mali Kal 6. Teren 5- Št. Vid pri...
1.1.1950
Jarem. Lastnik Jože Korevec - pri Tomažu, Mali Kal 5.
15.8.1950
Naklan les- "špice za kolo", suše se eno leto ali več, Mali Kal 6. Teren 5- Št. Vid pri...
15.8.1950
Mala "skrijca" (skrinja), pri Lipavcu, Mali Kal 5. Teren 5- Št. Vid pri Stični, Radohova...
15.8.1950
"Štirna" (vodnjak) s ključem, pri Lipavcu, Mali Kal 5. Teren 5- Št. Vid pri Stični,...
15.8.1950
"Maln" (mlin) za "brije" (brinje) mleti, pri Lipavcu, Mali Kal 5. Teren 5- Št...
15.8.1950
Mala "skrijca" (skrinja), pri Lipavcu, Mali Kal 5. Teren 5- Št. Vid pri Stični, Radohova...
15.8.1950
"Telenge" (jarem), pri Tomažu, Mali Kal 6. Teren 5- Št. Vid pri Stični, Radohova vas, Dob...
15.8.1950
"Maln" (mlin) za "brije" (brinje) mleti, pri Lipavcu, Mali Kal 5. Teren 5- Št...
15.8.1950
Lan sušijo v snopih, da ga bodo lažje tolkli s "pravcem", Mali Kal. Teren 5- Št. Vid pri...
15.8.1950
"Garnpret", Mali Kal 7. Teren 5- Št. Vid pri Stični, Radohova vas, Dob-OLO Grosuplje, 15...
15.8.1950
Lesena hiša, levo štala (hlev) s podom, pri Lipavcu, Mali Kal 5. Teren 5- Št. Vid pri Stični,...
15.8.1950
Kozolec, Mali Kal 6. Teren 5- Št. Vid pri Stični, Radohova vas, Dob-OLO Grosuplje, 15.8.-17.9.1950.
15.8.1950
"Špangelj", ki se da zadaj na lojtrski voz, ko vozijo listje, pri Lipavcu, Mali Kal 5...
15.8.1950
Pod s konca, pri Lipavcu, Mali Kal 5. Teren 5- Št. Vid pri Stični, Radohova vas, Dob-OLO Grosuplje...
1.1.1950
Tloris hiše. Lastnik Jože Korevec, Mali Kal 5.
15.8.1950
Tomaževa Malka (12- letna) pase bace (ovce) pri Lipavc, Mali Kal 6. Teren 5- Št. Vid pri Stični,...
15.8.1950
Kozolec, Mali Kal 6. Teren 5- Št. Vid pri Stični, Radohova vas, Dob-OLO Grosuplje, 15.8.-17.9.1950.
15.8.1950
Frančiška Markovič- Lipavka, Mali Kal 5. Teren 5- Št. Vid pri Stični, Radohova vas, Dob-OLO...
15.8.1950
"U čučka" zavezana ruta, M. Korevec, Mali Kal 6. Teren 5- Št. Vid pri Stični, Radohova...
15.8.1950
Lesena hiša pri Lipavci, Mali Kal. Teren 5- Št. Vid pri Stični, Radohova vas, Dob-OLO Grosuplje, 15...
15.8.1950
"U čučka" zavezana ruta z dvojnim vozlom, M. Korevec, Mali Kal 6. Teren 5- Št. Vid pri...
1920 (približno)
123. š = 64 cm / g = 8 cm / v ovrat. = 5 cm / š med odprt. kambe = 9 cm // pr. odprt. za kambo = 3,...