Subscribe to RSS - Paradišče
1.8.1949
"Garnpret", Paradišče. Teren 2: Šmarje- Sap- Polica (Grosuplje). 1.8.-5.9.1949...
1.8.1949
France Mehle z ženo, Paradišče. Teren 2: Šmarje- Sap- Polica (Grosuplje). 1.8.-5.9.1949.
1.8.1949
Kaščna vrata z znakom, Paradišče. Teren 2: Šmarje- Sap- Polica (Grosuplje). 1.8.-5.9.1949.
1.8.1949
Lukaževčev pod, šupa itd., Paradišče, Fr. Mehle. Teren 2: Šmarje- Sap- Polica (Grosuplje). 1.8.-5.9...
1.8.1949
Godec- slika na oknu, Paradišče. Teren 2: Šmarje- Sap- Polica (Grosuplje). 1.8.-5.9.1949.
1.8.1949
"Garnpret", Paradišče. Teren 2: Šmarje- Sap- Polica (Grosuplje). 1.8.-5.9.1949...
1.8.1949
Štenčeva hiša 3, Paradišče, Jože Perčič. Teren 2: Šmarje- Sap- Polica (Grosuplje). 1.8.-5.9.1949.
1.1.1949
Fasade Strojinčeve hiše, lastnik Franc Perčič, Paradišče 3.
1.1.1949
Tloris pritličja in kleti Strojinčeve hiše, lastnik Franc Perčič, Paradišče 3.
1.8.1949
Kozolec- toplar, spredaj repi, Paradišče. Teren 2: Šmarje- Sap- Polica (Grosuplje). 1.8.-5.9.1949.
1.1.1949
Veža s kuhinjo pri Strajinčevih. Lastnik Jože Perčič, Paradišče 3.
1929 (do)
105. š = 64,5 cm / g = 6,5 cm / v ovrat. = 8 cm / š med odprt. kambe = 15,5 cm // pr. odprt. za...
5.2.1950
F0004833
Zlata poroka pri Mehletu, Paradišče pri Grosupljem.
1.8.1949
Stegnjena kozolca, med seboj povezana (novi postavljen po vojni), Paradišče. Teren 2: Šmarje- Sap-...
1.1.1949
Voz. lastnik Jože Mehle, Paradišče 1.
1.8.1949
Okno pri kašči z vrezanim čarovnim znamenjem, Paradišče. Teren 2: Šmarje- Sap- Polica (Grosuplje)...
1.1.1949
Poslikana skrinja. Lastnik Anton Perčič, Paradišče 6.
1.1.1949
Konjska oprema. Lastnik Jože Perčič, Paradišče 3.
1.1.1949
Vrata. Lastnik Jože Potokar, Paradišče 11.
1.8.1949
Smoletova iz občinske hiše. Teren 2: Šmarje- Sap- Polica (Grosuplje). 1.8.-5.9.1949.
1.1.1949
Tloris hiše in kevdra pri Strojinčevih. Lastnik Jože Perčič, Paradišče 3.
1.8.1949
"Garnpret", Paradišče. Teren 2: Šmarje- Sap- Polica (Grosuplje). 1.8.-5.9.1949...
1.8.1949
Večji voz- "šajtrga", manjši voz- "kule", Franc Mehle, Paradišče. Teren 2:...
1.8.1949
Hiša, Paradišče, pri Ahlinu. Teren 2: Šmarje- Sap- Polica (Grosuplje). 1.8.-5.9.1949.
1.1.1949
Intarzirana skrinja pri Strajinčevih. Lastnik Jože Perčič, Paradišče 3.
1.8.1949
Zidana kašča, Paradišče 5, pri Kržolovih. Teren 2: Šmarje- Sap- Polica (Grosuplje). 1.8.-5.9.1949.
1.1.1949
Vrata, Paradišče 3.
1.8.1949
Ahlinov fant, Paradišče. Teren 2: Šmarje- Sap- Polica (Grosuplje). 1.8.-5.9.1949.
5.2.1950
F0004834
Zlata poroka pri Mehletu, Paradišče pri Grosupljem.