Subscribe to RSS - Soča
1.7.1952
Poleg Meticove hiše onkraj poti je "bajta", hiša z ognjiščem, v kateri kuhajo poleti...
1.7.1952
Pri Kaušcu, Soča - Pod Skalo. Teren 8 - Trenta - Bovec, 1.7. - 31.7.1952.
1.7.1952
Sp. Soča 107 in št. 108, pri Stergulci (na Kausoncu). Primer dveh skupaj zidanih hiš. Teren 8 -...
31.7.1952
Kozu za žaganje drv. Lastnik Anton Kravanja, pr Martini, Soča 46.
1.7.1952
Vrsnik 83, pri Pezdelči, zapuščena hiša z ognjiščem, nekdaj gank okrog hiše. Teren 8 - Trenta -...
31.7.1952
Ognjišče. Lastnik Tereza Kravanja, pri Lomarju, Soča 77, Vrsnik.
1.7.1952
Marinčič - Joža Kravanja - roj. 1876, pravljičar, Soča - Pod Skalo 68. Teren 8 - Trenta - Bovec, 1...
1.7.1952
Ognjišče s kotlom (na prostem) za prašiče. Soča - Lemovje 39. Teren 8 - Trenta - Bovec, 1.7. - 31.7...
1.7.1952
Seni - značilne za Sočo - (brez palic) za drva in drugo, Soča 87, pri Štrolu. Teren 8 - Trenta -...
31.7.1952
Bajnka (skrinja). Lastnik Avgust Kavs, pri Jakci, Soča 87.
1.7.1952
Okras na "dilji" - oče Antona Kravanja, sedanjega lastnika Meticovega doma, se je tako...
1.7.1952
Stari Fulc iz Soče pije po pastirsko. Teren 8 - Trenta - Bovec, 1.7. - 31.7.1952.
31.7.1952
Motika (pralčca) za pletev. Soča 87, pri Štrolu.
1.7.1952
Marija Kravanja - Maticeva gospodinja, Na Skali 57 pred bajto poleg hiše. Tako obleko običajno...
31.7.1952
Bat (tuc) za krompir tolč. Lastnik Štefan Kavs, pri Maticu, Soča 57, Na Skali.
1.7.1952
Dežica, bula in korito. Pri Marinčiču v Soči 68. Teren 8 - Trenta - Bovec, 1.7. - 31.7.1952.
1.7.1952
Soča. Teren 8 - Trenta - Bovec, 1.7. - 31.7.1952.
1.5.1955
Brv čez Sočo med Sočo in Trento. Teren 8 - Trenta - Bovec, 1.7. - 31.7.1952.
1.7.1952
Soča 35, pri Jorčci. Teren 8 - Trenta - Bovec, 1.7. - 31.7.1952.
31.7.1952
Lesena ketnača. Lastnik Anton Kravanja, pri Matici, Soča 57, Na Skali.
1.7.1952
Soča 27, pri Kaušci, ena najstarejših hiš v Soči, prvi prednji del prvotnejši, drugi širši (kjer je...
1.7.1952
V Lomu - Soča 77, Vrsnik (pri Lomarci - Terezija Kravanja). Teren 8 - Trenta - Bovec, 1.7. - 31.7...
1.7.1952
Šlite (sani) "kamnarce" za kamne vozit, Soča 87, pri Štrolu. Teren 8 - Trenta - Bovec, 1...
1.5.1955
Tojnščeva hiša pred predelavo (sedaj last dr. E. Hammerschmidta iz Ljubljane). Teren 8 - Trenta -...
1.7.1952
"Ruti", Lemovje - Soča. Teren 8 - Trenta - Bovec, 1.7. - 31.7.1952...
1.7.1952
Štrolov hlev krijejo v Mišji vasi v Soči. Teren 8 - Trenta - Bovec, 1.7. - 31.7.1952.
31.7.1952
Skakaunca za bika. Soča 88.
1.7.1952
"Vajnka" za obleko pri Maticu, Na Skali 57. Skrinja je tip starejše skrinje. Let. 1906...
1.7.1952
Leha s čompami (krompirjem) in bobom - v ozadju del Vrsnika, Lemovje. Teren 8 - Trenta - Bovec, 1.7...
31.7.1952
Rut. Soča 33 (Lemovje).
1.7.1952
Vodo si oskrbujejo s pomočjo "prejnza" v Soči. Teren 8 - Trenta - Bovec, 1.7. - 31.7.1952...
1.7.1952
90 letni "Štrol" Tomaž Kavs, Soča 87 na Logu. Teren 8 - Trenta - Bovec, 1.7. - 31.7.1952...
31.7.1952
Bat (tuc) za krompir tolč. Lastnik Štefan Kavs, pri Maticu, Soča 57, Na Skali.
31.7.1952
Bat (kelj) za drva cepit. Soča 69, pri Matičič, Pod Skalo.
31.7.1952
Rigel na vratih v štalo (hlev). Soča 87, pri Štrolu.
31.7.1952
Hiša - fasada in tloris treh etaž. Lastnik Kavs Avgust, pri Jakcu, Soča 98 - Črešenjca.
1.7.1952
Flajs Viktor, Soča 36 "preinza". Kolo z ročico je nameščeno v "vilcah". (Več...
1.7.1952
Pogled "s skale" na Sočo. Teren 8 - Trenta - Bovec, 1.7. - 31.7.1952...
1.7.1952
Rozina Kavs, Štrolova iz Soče št. 87 (na Logu). Dobra pevka, kmečka gospodinja. Teren 8 - Trenta -...
1.7.1952
Zapuščeni hiši pri Špilcu in pri Uvancu, Na Skali (Soča). V času NOB tu partizanska bolnica. Teren...
1.7.1952
Mara Kravanja s sinom, Vrsnik - Pod Skalo, Soča 68. Teren 8 - Trenta - Bovec, 1.7. - 31.7.1952.
31.7.1952
Deža za mast. Lastnik Anton Kravanja, pri Matici, Soča 57, Na Skali.
31.7.1952
Ognjišče v hiši. Soča 77, Vrsnik.
31.7.1952
Rigelj na vratih hleva. Lastni Ivan Kavs, Soča 61.
31.7.1952
Miza. Soča 82, pri Gamzovcu.
1.7.1952
Hlev (Uančkov) na Skali. Na tramu ob vhodu letnica 1745. Teren 8 - Trenta - Bovec, 1.7. - 31.7.1952.
1.7.1952
Star hlev na Skali (Soča), Uančkov. Teren 8 - Trenta - Bovec, 1.7. - 31.7.1952.
1.7.1952
"Šlite" (sani) za kamenje pozimi in karjola (samokolnica) za gnoj; zraven lastnik Jože...
1.7.1952
Štrolov hlev krijejo v Mišji vasi v Soči. Teren 8 - Trenta - Bovec, 1.7. - 31.7.1952.
31.7.1952
Ketnača. Soča 66.
31.7.1952
Hlev. Soča 41.
31.7.1952
Skrinja (bajnka). Lastnik Ivan Klavora, pri Nejšči, Soča 53, Pod Vršičem.
1.7.1952
V vreči nese moko na planino, Soča 87, pri Štrolu. Teren 8 - Trenta - Bovec, 1.7. - 31.7.1952.
1.7.1952
Del Lemovja. Tri hiše: pri Toneci, pri Gašperji, pri Kubišci. Teren 8 - Trenta - Bovec, 1.7. - 31.7...
1.7.1952
Pogled na Moženico s Črnelsko špico v ozadju (desno Snežen vrh). Teren 8 - Trenta - Bovec, 1.7. -...
1.7.1952
Soča 36, pri Barv?šči. Teren 8 - Trenta - Bovec, 1.7. - 31.7.1952.
31.7.1952
Sikounca (sekovnica). Soča 19.
31.7.1952
Oselnik (osovnik). Lastnik Alojz Flais, pri Gašperju, Soča 41 (Lemovje).
1.7.1952
Vodo si oskrbujejo s pomočjo "prejnza" v Soči. Teren 8 - Trenta - Bovec, 1.7. - 31.7.1952...
31.7.1952
Šobla - lesena lopata za sneg in gnoj. Lastnik Anton Kravanja, Na skali, Soča 57.
1.7.1952
Pogled na "sončni Vrsnik"; zgoraj je "Na skali". Teren 8 - Trenta - Bovec, 1.7...
31.7.1952
Stopnice (štenge) za kokoši. Lastnik Tomaž Kavs, Soča 78, Vrsnik.
1.7.1952
Vrsnik 77 - (Soča) pri Lomarci na Lomu. Gank z mleč?nco, lato za perilo šit, vratca - douri. Teren...
1.7.1952
Na strehi pribijata "strop?nce". Teren 8 - Trenta - Bovec, 1.7. - 31.7.1952...
1.7.1952
Stara "bula" pri Maticu (iz macesnovega lesa) za obelo (zaseko), Na Skali, Soča 57. Teren...
1.7.1952
Korečnikova hiša na Vrsniku št. 75 z nizkim "genkom". Teren 8 - Trenta - Bovec, 1.7. - 31...
1.7.1952
Marinčič - Joža Kravanja - roj. 1876, pravljičar, Soča - Pod Skalo 68. Teren 8 - Trenta - Bovec, 1...
1.7.1952
Marinčičev vnuk (glej 8/289). Teren 8 - Trenta - Bovec, 1.7. - 31.7.1952.
1.7.1952
Stara prestaja na Vrsniku, lastnik Flajs Avgust, Soča 98, pri Jakcu. To je hlev z drugimi prostori...
1.7.1952
Marija Domevšček s hčerko Marijo, Soča 42. Teren 8 - Trenta - Bovec, 1.7. - 31.7.1952.
1.7.1952
Ceîkar ali koš, pletenc, korpa, Soča 87, pri Štrolu. Teren 8 - Trenta - Bovec, 1.7. - 31.7.1952.
1.7.1952
Marija Domevšček, 17 let, Lemovje - Soča 42. Teren 8 - Trenta - Bovec, 1.7. - 31.7.1952.
1.7.1952
Motiv iz Soče (cesta in hiši z ganki). Teren 8 - Trenta - Bovec, 1.7. - 31.7.1952.
1.7.1952
Pogled na Korečnikov dom, Vrsnik - Soča. Teren 8 - Trenta - Bovec, 1.7. - 31.7.1952.
1.7.1952
Marinčičeva hiša, Soča 68 (Pod Skalo). Teren 8 - Trenta - Bovec, 1.7. - 31.7.1952.
1.7.1952
"Šounik" - Soča 85 (Vrsnik), pri Brdarji. Teren 8 - Trenta - Bovec, 1.7. - 31.7.1952...
1.7.1952
Soča 36, pri Barv?šči - Flajs Viktor. Vodo si oskrbujejo v Soči s posebno napravo "prejns...
1.7.1952
Stari Fulc iz Soče s kaincem za pasom. Teren 8 - Trenta - Bovec, 1.7. - 31.7.1952.
1.7.1952
Stare lesene sklede za mleko. Delal jih je neki strgulc (strgalec) iz Sp. Soče. Na Skali, pri...
31.7.1952
Stopnice (štenge) za v kurnik. Lastnik Anton Kravanja, Na skali, Soča 57.
1.7.1952
Pogled proti Vrsniku, Soča. Teren 8 - Trenta - Bovec, 1.7. - 31.7.1952.
1.7.1952
Marinčič s "kožo" na hrbtu in "gaubo" na glavi (glej 8/289). Teren 8 - Trenta...
31.7.1952
Sounica (solnica). Lastnik Anton Kavs, pri Matevs, Soča 60, Na Skali.
1.7.1952
Marinčičeva hiša Pod Skalo - Soča 68. Teren 8 - Trenta - Bovec, 1.7. - 31.7.1952.
1.7.1952
"V škufo" nese sol s skuto. Rjuho se naredi v škufo, na hrbtu se podloži (v rjuho seno...
31.7.1952
Korito za kure. Lastnik Anton Kravanja, pr Martini, Soča 46.
1.7.1952
"Garovec" (voz), Soča. Teren 8 - Trenta - Bovec, 1.7. - 31.7.1952...
1.7.1952
Sledovi nekdanjega jezu v "koritih" pod Tičnikom. Vidne so vseke za brunav steni (Voda je...
1.7.1952
Pogled na Sočo. Teren 8 - Trenta - Bovec, 1.7. - 31.7.1952.
1.7.1952
Na Skali 57, pri Maticu, prednja stran hiše, ki je nenavadno široka. Teren 8 - Trenta - Bovec, 1.7...
31.7.1952
Skrinja (Bajnka). Lastnik Domeršček Marija, Soča 42 (Lemovje).
31.7.1952
Notranjost hiše. Soča 77, Vrsnik.
31.7.1952
Greblja za gnoj. Soča 87, pri Štrolu.
1.7.1952
Korečnikova Pepa z Vrsnika nese domov v rjuhi seno. Teren 8 - Trenta - Bovec, 1.7. - 31.7.1952.
31.7.1952
Koš za gnoj. Soča 64, pri Martini, Pod Skalo.
1.7.1952
"Šounik" (čebelnjak), z Žnidaršičevimi panji, Lemovje - Soča 42, pri Tonci. Teren 8 -...
1.7.1952
Marija Domevšček iz Lemovja - nese moko v škufo, Soča. Teren 8 - Trenta - Bovec, 1.7. - 31.7.1952.
31.7.1952
Hiša. Soča 75, pri Korečniku, Vrsnik.
31.7.1952
Bajnk (skrinja). Lastnik Jožef Mlekuž, pri Skokarji, Soča 59, Na Skali.
1.7.1952
Seni s košem za gnoj, Soča 87, pri Štrolu. Teren 8 - Trenta - Bovec, 1.7. - 31.7.1952.
1.7.1952
Štrolov hlev krijejo v Mišji vasi v Soči. Teren 8 - Trenta - Bovec, 1.7. - 31.7.1952.
1.7.1952
Marija Domevšček, 17 let, Lemovje - Soča 42. Teren 8 - Trenta - Bovec, 1.7. - 31.7.1952.
1.7.1952
Marija Kravanja žena pravljičarja (glej 8/289) z vnukom. Teren 8 - Trenta - Bovec, 1.7. - 31.7.1952.
1.7.1952
Vodstvo ekipe počiva, Soča. Teren 8 - Trenta - Bovec, 1.7. - 31.7.1952.
1.7.1952
Kavs Anton, Soča 115, pri Mergeciči, obrezuje doge za štare na "stolu". Teren 8 - Trenta...
1.7.1952
"Preins" v Sp. Soči št. 106, pri Melenči. Teren 8 - Trenta - Bovec, 1.7. - 31.7.1952...
31.7.1952
Bajnka (skrinja). Lastnik Katarina Kravanja, pri Kuoci, Soča 55, Pod Vršičem.
1.7.1952
Hlevi na poti Soča - Vrsnik. Lastniki trije: Domenšček, Flajs in Kavs. Teren 8 - Trenta - Bovec, 1...
31.7.1952
Klinja za cepljenje desk. Soča 150.
1.7.1952
Plakat - vabilo na predavanje v Soči v nedeljo, dne 13. 7. 1952. Teren 8 - Trenta - Bovec, 1.7. -...
31.7.1952
Kavelj (kleibl). Soča 87.
1.7.1952
"Pletenc" (ali koš), naredil Ivan Flajs, Soča 54, Pod Vršičem. Teren 8 - Trenta - Bovec,...
1.7.1952
90 letni Tomaž Kavs, Soča 87 (Vrsnik), na Logu - Soča. Teren 8 - Trenta - Bovec, 1.7. - 31.7.1952.
1.7.1952
Zibka pri Andrejcu, s kračjo nogo, Soča 95. Teren 8 - Trenta - Bovec, 1.7. - 31.7.1952.
31.7.1952
Line za dim ("kad") nad vrati iz kuhinje. Lastnik Tereza Kravanja, pri Lomarju, Soča 77...
1.7.1952
Marinčič pripoveduje pravljice, Soča 68 (glej 8/289). Teren 8 - Trenta - Bovec, 1.7. - 31.7.1952.
1.7.1952
Štefan Kavs, 50 let, pravljičar. Soča 28. Teren 8 - Trenta - Bovec, 1.7. - 31.7.1952.
31.7.1952
Postelja (končnica). Lastnik Štefan Kavs, pri Maticu, Soča 57, Na Skali.
1.7.1952
Soči 51, pri Mlinarji. Hiša z žago, Franc Kavs. Teren 8 - Trenta - Bovec, 1.7. - 31.7.1952.
31.7.1952
Hlapec (dene se na seno v jaslih). Soča 87, pri Štrolu.
1.7.1952
"V škufo" nese sol s skuto. Rjuho se naredi v škufo, na hrbtu se podloži (v rjuho seno...
1.7.1952
Pevka Rozina Kravanja (Milénčeva), roj. Komac, Soča 106 (Mišja vas). Teren 8 - Trenta - Bovec, 1.7...
1.7.1952
Del Moženice. Hiša in dve pristaji (pri Derča). Teren 8 - Trenta - Bovec, 1.7. - 31.7.1952.
1.7.1952
Hiša z gankom. Soča - Lemovlje 41, pri Gašperju. Teren 8 - Trenta - Bovec, 1.7. - 31.7.1952.
31.7.1952
Bajnka (skrinja). Lastnik Katarina Kravanja, pri Kuoci, Soča 55, Pod Vršičem.
1.7.1952
Korečnikova hiša na Vrsniku št. 75 z nizkim "genkom". Teren 8 - Trenta - Bovec, 1.7. - 31...
31.7.1952
Sklednik (detajl). Lastnik Štefan Kavs, pri Maticu, Soča 57, Na Skali.
1.7.1952
Značilna brv čez Sočo. Teren 8 - Trenta - Bovec, 1.7. - 31.7.1952.
1.7.1952
Pogled na hišo od zadaj - vhodna stran, Na Skali 57, pri Maticu. Teren 8 - Trenta - Bovec, 1.7. -...
1.7.1952
"Jarce" (jagnje) z zvoncem na kambi, Lemovje - Soča. Teren 8 - Trenta - Bovec, 1.7. - 31...
1.7.1952
"Krplje" (36 x 28 cm) za delanje poti po snegu, last Rozine Kravanja "Milenčeve...
1.7.1952
Uvančovka (90 let) grabi, Soča - Pod Skalo. Teren 8 - Trenta - Bovec, 1.7. - 31.7.1952.
1.7.1952
Soča 31, pri Korlni (primer obnovljene hiše). Teren 8 - Trenta - Bovec, 1.7. - 31.7.1952.
1.7.1952
Pogled na hišo z žago v Zg. Soči 51, pri Mlinarji, Franc Kavs. Teren 8 - Trenta - Bovec, 1.7. - 31...
1.7.1952
Šarfova, Jagodičeva in Ložarjeva, članice ekipe pred hotelom Razor v Soči. Teren 8 - Trenta - Bovec...
1.7.1952
Zibka pri Andrejcu, Soča 95. Teren 8 - Trenta - Bovec, 1.7. - 31.7.1952.
1.7.1952
Obirajo seno in skladajo ostrgače, Vrsnik 64, pri Martinu. Teren 8 - Trenta - Bovec, 1.7. - 31.7...
31.7.1952
Kajnc, mali srp za smuljenje "frodla". Soča 87...
31.7.1952
Hiša - fasada in tlorisa dveh etaž. Lastnik Kravanja Andrej, pri Korečniku, Soča 75.
31.7.1952
Stol. Soča 69, pri Matičiču.
31.7.1952
Ponvica (ponouca). Soča 19.
1.7.1952
Cestar v Soči, dober pevec. Ivan Kavs, roj. 1906, cestar in kmet, Soča 16, pri Kolerči. Teren 8 -...
1.7.1952
S takim košem nosijo gnoj na lehe, Soča - Pod Vršičem. Teren 8 - Trenta - Bovec, 1.7. - 31.7.1952.
31.7.1952
Konj. Soča 82, pri Gamzovcu.
1.7.1952
"Ruti", Lemovje - Soča. Teren 8 - Trenta - Bovec, 1.7. - 31.7.1952...
1.7.1952
Marinčič in Matičetov (glej 8/318). Teren 8 - Trenta - Bovec, 1.7. - 31.7.1952.
1.7.1952
Mlin in žaga, "Pod jezom", Soča (pri hiši pod Tič?nkom). Teren 8 - Trenta - Bovec, 1.7...
1.7.1952
Marinčič pripoveduje pravljice, Soča 68. Teren 8 - Trenta - Bovec, 1.7. - 31.7.1952.
1.7.1952
Kavs Anton, Soča 115, pri Mergeciči, obrezuje doge za štare na "stolu". Teren 8 - Trenta...
1.7.1952
Otroci v Soči se kegljajo (za keglje so vzeli drva). Tako jih navdušuje kegljanje odraslih v...
1.7.1952
Klinja za koštrune strojit. Izd.: Anton Kavs, Soča 115, pri Mergečiči. Teren 8 - Trenta - Bovec, 1...
1.7.1952
Marinčičeva hiša Pod Skalo - Soča 68. Teren 8 - Trenta - Bovec, 1.7. - 31.7.1952.
1.7.1952
Jakčeva družina iz Soče na košnji na Vrsniku. Teren 8 - Trenta - Bovec, 1.7. - 31.7.1952.
31.7.1952
Ribežen. Lastnik Kavs Štefan, Soča 28.
1.7.1952
"Prejnz", Tič?nkov Joško vleče vodo iz Soče, Soča 14 (od zgoraj navzdol). Teren 8 -...
1.7.1952
Marinčič, pravljičar, Soča 68 - Pod Skalo. Teren 8 - Trenta - Bovec, 1.7. - 31.7.1952.
1.7.1952
"Prejnz", Tič?nkov Joško vleče vodo iz Soče, Soča 14. Teren 8 - Trenta - Bovec, 1.7. - 31...
1.7.1952
Lehe s krompirjem in sirkom ter bobom, Sp. Soča 106, pri Melenči. Teren 8 - Trenta - Bovec, 1.7. -...
31.7.1952
Klinja za cepljenje desk. Soča 150 (Lepena).
1.5.1955
Tojnščeva hiša pred predelavo (sedaj last dr. E. Hammerschmidta iz Ljubljane). Teren 8 - Trenta -...
1.7.1952
"Sopotje" Soča - Vrsnik (ograje iz kamna "mir"). Teren 8 - Trenta - Bovec, 1.7...
1.7.1952
Ostrgače sena, Vrsnik - Soča. Teren 8 - Trenta - Bovec, 1.7. - 31.7.1952.
1.7.1952
Vrsnik - ostrgače v bregu (slikano iznad Marinčičevega brega). Teren 8 - Trenta - Bovec, 1.7. - 31...
1.7.1952
Marinčič pripoveduje pravljice, Soča 68 (glej 8/289). Teren 8 - Trenta - Bovec, 1.7. - 31.7.1952.
31.7.1952
Bat (kelj) za drva cepit. Soča 69, pri Matičič, Pod Skalo.
1.7.1952
Marinčičeva hiša v Soči 68 (Pod Skalo). Teren 8 - Trenta - Bovec, 1.7. - 31.7.1952.
1.7.1952
Stara "bula" pri Maticu (iz macesnovega lesa) za obelo (zaseko), brez pokrovca, Na Skali...
31.7.1952
Jasli v štali (hlevu). Soča 87, pri Štrolu, Na Logu.
1.7.1952
Hlev (nad vrati letnica 1833) v Lomu - Vrsnik 77. Teren 8 - Trenta - Bovec, 1.7. - 31.7.1952.
31.7.1952
Bajnka (skrinja). Lastnik Avgust Kavs, Soča 98.
31.7.1952
Detajl skrinje - bajnka s konca. Lastnik Avgust Kavs, pri Jakci, Soča 98.
31.7.1952
Skrinja (bajnka). Last EM, inv.št. 6807. Lastnik Ivan Klavora, pri Klopčarju. Soča 28.
1.7.1952
"Bajnka" z let. 1906 (slikano po vzrocu, ki smo ga dobili pri Maticu na Skali - glej 8/...
31.7.1952
Lesena ponvica. Lastnik Anton Kravanja, pri Matici, Soča 57, Na Skali.
31.7.1952
Korito za meso v kamri. Lastnik Tereza Kravanja, Soča 77.
1.7.1952
Soča 36, pri Barv?šči - Flajs Viktor. Vodo si oskrbujejo v Soči s posebno napravo "prejns...
1.7.1952
Otroci imajo v šouniku čmrlje. Vrsnik, Soča 78, pri Štrolcu. Teren 8 - Trenta - Bovec, 1.7. - 31.7...
1.7.1952
"Apnenca", pripravljena za kuhanje apna, Sp. Soča 107, Stergulc Jože. Teren 8 - Trenta -...
31.7.1952
Hlev "vogal". Soča 87, pri Štrolu, Na Logu...
1.7.1952
Hotel Razor, Soča, kjer je bila nastanjena etnografska ekipa. Teren 8 - Trenta - Bovec, 1.7. - 31.7...
1.7.1952
"Ruti", Lemovje - Soča. Teren 8 - Trenta - Bovec, 1.7. - 31.7.1952...
1.7.1952
"Bajta" za sirjenje, kuho prašičem in pranje, zunaj mleč?nca, Lemovje - Soča 40, pri...
1.7.1952
"Tromba" za poper tuč (tolči), Na Skali 57. Že stari oče jo je rabil in najbrž tudi sam...
1.7.1952
"Štemp" za "puter" (maslo) iz orehovega lesa - dolg 28 cm, z ročajem ("...
31.7.1952
Pralčca za pletev (detajl). Soča 87, pri Štrolu.
1.7.1952
Pogled od "Mišje vasi" po dolini Soče. Teren 8 - Trenta - Bovec, 1.7. - 31.7.1952...