Subscribe to RSS - Čebelnjak

Slovenski etnografski muzej

Čebelnjak

1.8.1959
Čebele na paši iz Vipave. Žnidaršiči so pokriti s pločevino, obteženo s kamni (Podtisov vrh),...
Starinski "čebunak", Slavko Sterle, Podgora št. 11. Teren 19 - Loška dolina (1.-15.8.1962...
1.8.1962
"Čebeunak", Franc Komidar, Dane št. 40. Teren 19 - Loška dolina (1.-15.8.1962)...
1.8.1962
Majhen čebelnjak, Markovec 8. Teren 19 - Loška dolina (1.-15.8.1962).
1.8.1962
Majhen čebelnjak, Markovec 8. Teren 19 - Loška dolina (1.-15.8.1962).
1.8.1962
"Čebunak", Franc Mlakar, Iga vas št. 13. Teren 19 - Loška dolina (1.-15.8.1962)...
1.8.1962
"Čebeunak", Miklov, Podlož št. 8. Teren 19 - Loška dolina (1.-15.8.1962)...
1.8.1962
"Žebeunak", Podcerkev št. 40, Gerl Janez. Teren 19 - Loška dolina (1.-15.8.1962)...
Majhen čebelnjak za matice, Janez Zigmund, Vrhnika št. 1. Teren 19 - Loška dolina (1.-15.8.1962).
"Čebunak", Slavko Sterle, Podgora št. 11. Teren 19 - Loška dolina (1.-15.8.1962)...
1.8.1962
"Čebunak", Franc Mlakar, Iga vas št. 13. Teren 19 - Loška dolina (1.-15.8.1962)...
1.8.1956
"Mož"- čebelni panj (sicer vojak- avstrijski dragonar) že v slabem stanju. Desno roko...
1.8.1956
Del novoposlikanih panjev na čebelnjaku Alojza Sintiča, Jablance 5. Teren 13- Kostanjevica (1.-31.8...
1.8.1956
Čebelnjak in lastnik, Alojz Sintiča, Jablance 5. Teren 13- Kostanjevica (1.-31.8.1956).
1.8.1956
"Kraniči"- v čebujaku (čebelnjaku), Kočarija 6, pri Šked?lnu, Škedl Ivan. Teren 13-...
1.8.1956
"Čebujak" (čebelar, čebujakar, čebelnjak), Kočarija 6, pri Šked?lnu, Škedl Ivan. Teren 13...
1.8.1956
"Čebujak" (čebelnjak) (v zimi 1955/56 so vse čebele zmrznile), Kočarija 2, Anton Palčič...
1.8.1956
"Čebujak" (čebelnjak), Orehovec 41, pri Dulskem (Žnidar. panj je poslikala Jožefa Kavčič...
1.8.1956
Čebelni panji v kozoucu (kozolcu), Koprivnik 4, Jože Jordan. Teren 13- Kostanjevica (1.-31.8.1956).
1.8.1956
Čebelnjak ("čebujak"), Frančiška Cvelbar, Malence 11. Teren 13- Kostanjevica (1.-31.8...
1.8.1956
Del novoposlikanih panjev na čebelnjaku Alojza Sintiča, Jablance 5. Teren 13- Kostanjevica (1.-31.8...
1.8.1956
"Kraniči"- v čebujaku (čebelnjaku), Kočarija 6, pri Šked?lnu, Škedl Ivan. Teren 13-...
1.8.1956
"Čebujak" (čebelnjak), Orehovec 41, pri Dulskem (Žnidar. panj je poslikala Jožefa Kavčič...
1.8.1956
Opuščen čebujak (čebelnjak), Orehovec. Teren 13- Kostanjevica (1.-31.8.1956).
1.8.1962
Opuščen "čebunak", Janez Kandare, Šmarata št. 26. Teren 19 - Loška dolina (1.-15.8.1962)...
15.8.1962
"Čebeunak" (čebelnjak). Jernej Poje, Vrhnika 20 pri Ložu...
1.1.1960
"Čebelnak". Lastnik Andrej Dobravec, Mali Osolnik 1...
1.1.1960
Čebelnjak. Lastnik Ivan Pečnik, Rašica 29. Teren 17 - Okolica Velikih Lašč na Dolenjskem. Posneto v...
1.1.1960
"Čebeunak" (čebelnjak). Lastnik Alojzij Zakrajšek, Gradišče št. 3. Teren 17 - Okolica...
1.1.1960
Zasilni "čebeunak" (čebelnjak) poleg velikega. Lastnik Rudolf Oven, Pečki št. 6. Teren 17...
1.1.1960
"Žbeunik" (čebelnjak). Lastnik Franc Gorjup - pri Malni, Kaplanovo 3 (Grič). Teren 17 -...
1.1.1960
"Kranjič" (panj) pri strani čebelnjaka. Lastnik Jože Zakrajšek, Strletje št. 10. Teren 17...
1.1.1960
"Čebeunak" čebelnjak (del: plank), delo župnika Ronka leta 1984. Lastnik Rudolf Oven -...
1.1.1960
"Čebeunjak". Lastnica Marija Zakrajšek - pri Šuštarju, Gradišče 3. Teren 17 - Okolica...
1.1.1960
Čebelnjak. Lastnik France Gorjup, Kaplanovo 3. Teren 17 - Okolica Velikih Lašč na Dolenjskem...
1.1.1960
Čebelnjak. Lastnik Ivan Pečnik, Rašica 29. Teren 17 - Okolica Velikih Lašč na Dolenjskem. Posneto v...
1.6.1964
Adamovčev čebelnjak, Rožnik. Teren 21 - Škocjan na Dolenjskem, junij, julij in avgust 1964 ter...
1.6.1964
Poljančev čebelnjak, Male Lipljene 11. Teren 21 - Škocjan na Dolenjskem, junij, julij in avgust...
1.6.1964
Čebelnjak. Teren 21 - Škocjan na Dolenjskem, junij, julij in avgust 1964 ter pozimi 1965/66.
Čebelnjak, Janez Zigmund, Vrhnika št. 1. Teren 19 - Loška dolina (1.-15.8.1962).
1.7.1963
Spodnji Dolič 34, "pri Kričeju", Kričej Alojz, čebelnjak. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14...
1.7.1963
"Čebenjak" (čebelnjak) pri Kos Antonu, Stenica 21. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII...
1.7.1963
Pri panju v Vitanju. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
1.7.1963
Stenica 21, Kos Franc, čebelnjak. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
1.7.1963
Spodnji Dolič 34, "pri Kričeju", Kričej Alojz, čebelnjak. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14...
14.7.1963
Čebelnjak, Počaj, Brezen 44, Trebuhinja.
1.7.1963
Čebelar Kos Anton, pri Jurcu, Stenica 21, pred čebelnjakom. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII...
1.6.1964
Adamovčev čebelnjak, Rožnik. Teren 21 - Škocjan na Dolenjskem, junij, julij in avgust 1964 ter...
1.6.1964
Male Lipljene 11, Marjetka Andolšek, Poljančev čebelnjak. Teren 21 - Škocjan na Dolenjskem, junij,...
1.1.1960
"Žbeunik" (čebelnjak). Lastnik Franc Gorjup - pri Malni, Kaplanovo 3 (Grič). Teren 17 -...
1.8.1959
Čebelnjak s čebelarjem, Lome 8- pri Kašc, Tominc Frančiška. Teren 16- Črni Vrh- Vojsko pri Idriji (...
Model čebelnjaka (uljnjaka) s poslikanimi panji, 1863. / Apiary model with painted beehive panels,...
01.10.1960
630:LJU;F-0000796/I
"V?čeunjek" (čebelnjak), pri Zamankarju, Sovče št. 49 (nad Podkloštrom). Teren I -...
01.10.1960
630:LJU;F-0000795/I
"V?čeunjek" (čebelnjak), pri Zamankarju, Sovče št. 49 (nad Podkloštrom). Teren I -...
01.10.1960
630:LJU;F-0000782/I
"V?čeun?k" (čebelnjak), Dole v Ziljski dolini. Teren I - Koroška, Štajerska, Prekmurje...
01.09.1960
630:LJU;F-0000709/I
Čebeunak (čebelnjak), Planina 3 nad Ljubnem ob Savinji, Ferdo Kranjc (pri Mlinarju). Teren I -...
630:LJU;F-0000544/I
Stari in novi "b?čeujak" (čebelnjak), pri Podrutjak, Šmarjeta v Rožu. Teren I - Koroška,...
01.10.1957
630:LJU;F-0000540/I
"B?čeujaq" (čebelnjak), Borovnica pri Apačah, pri Borouničku. Teren I - Koroška,...
630:LJU;F-0000535/I
B?čeunik (čebelnjak), Šmarjeta pri Pliberku, pri Kosu. Teren I - Koroška, Štajerska, Prekmurje.
630:LJU;F-0000170/I
Žitara vas 54 (Koroška), Rutar Vladimir. "Sodi" (po starem pajni) v pčevjaku (čebelnjaku...
630:LJU;F-0000169/I
"Sodi" (po starem pajni) v pčevjaku (čebelnjaku). Zadnji zgoraj desno je Lesičjak (pesnik...
630:LJU;F-0000168/I
"Pčevjak" (čebelnjak), Žitara vas 54 (Koroška), Rutar Vladimir. Teren I - Koroška,...
01.10.1960
630:LJU;F-0000797/I
Del "v?čeunjeka" (čebelnjaka), pri Zamankarju, Sovče št. 49 (nad Podkloštrom). Zgoraj...
01.10.1960
630:LJU;F-0000798/I
Del "v?čeunjeka" (čebelnjaka), pri Zamankarju, Sovče št. 49 (nad Podkloštrom). "...
01.01.1967
630:LJU;F-0001246/I
Situiranje čebelnjaka, Žerjav pri Mežici. Teren I - Koroška, Štajerska, Prekmurje.
1.1.1915
F0008744
Čebelnjak na Poljanah nad Stično, fotografirano 1915. Originalno fotografijo dobila ekipa SEM na...
F0000326
Čebelnjak. Hiša s pritiklinami podrta zaradi železniške proge 1912.
13.7.1931
F0045492
Letna kuhinja na domačiji Svetomira Maksimovića, kmetovalca, in njegovega sina Milentije, oba sta...
13.7.1931
F0045491
Čebelnjak pred hišo Svetomira Maksimovića, kmetovalca, in njegovega sina Milentije, oba sta pevca...
25.6.1930
F0042291
Čebeljnak (ulište) Arsenija Ružića.
01.05.1972
630:LJU;F-0001471/I
Čebelnjak s koši, Dajč Franc, bivši mlinar, Tešanovci. Teren I - Koroška, Štajerska, Prekmurje.
01.05.1972
630:LJU;F-0001470/I
Čebelnjak s koši, Dajč Franc, bivši mlinar, Tešanovci. Teren I - Koroška, Štajerska, Prekmurje.
01.01.1967
630:LJU;F-0001257/I
Situacija čebelnjaka ob domu. Teren I - Koroška, Štajerska, Prekmurje.
01.01.1967
630:LJU;F-0001256/I
Situacija čebelnjaka ob domu. Teren I - Koroška, Štajerska, Prekmurje.
01.01.1967
630:LJU;F-0001247/I
Situiranje čebelnjaka, Žerjav pri Mežici. Teren I - Koroška, Štajerska, Prekmurje.
630:LJU;F-0000106/I
Bučelnjak (čebelnjak) pri Faronjakovem, Slovenji Plajberk. Teren I - Koroška, Štajerska, Prekmurje.
01.10.1945
SEM:;F-0002250
Uljnjak (čebelnjak) na ''borjaču'' (dvorišču). Zbirka: Foto oddelek Tiskovnega...
1.8.1958
Čebele na paši na Nanosu pri Blažonu. Teren 15 - Vipava, 1. - 28.8.1958.
1.8.1958
"Čebenik" in čebelar, Lozice 22, Ferjančič Jože, Žvanuti. Teren 15 - Vipava, 1. - 28.8...
1.8.1958
Čebele v začasnem čebelnjaku, "čebenik" - čebelnak, Vrhpolje 98, Premrou Franc. Teren 15...
1.4.1979
Čebelnjak Antona Markoviča, Rožički Vrh 38. Teren 30- Prlekija (Ljutomer, Gornja Radgona), 1973 -...
1.4.1979
Čebelnjak Antona Markoviča, Rožički Vrh 38. Teren 30- Prlekija (Ljutomer, Gornja Radgona), 1973 -...
1.8.1959
Čebelnjak, Zadlog 42, Rupnik Franc (pri Bizarju). Teren 16- Črni Vrh- Vojsko pri Idriji (1.-28.8...
1.8.1959
Čebelnjak, Mrzli Log 13 (Mala gora), Rupnik Alojzij. Teren 16- Črni Vrh- Vojsko pri Idriji (1.-28.8...
1.8.1959
Čebelnjak- kranjiči in žnidaršiči, Zadlog 42, Rupnik Franc (pri Bizarju). Teren 16- Črni Vrh-...
1.8.1959
Kozuc (kozolec) in čebelnjak, pri Kašc, Frančiška Tominc, Zgornje Lome 8. Teren 16- Črni Vrh-...
1.8.1959
Čebelnjak, Mrzli Log 13 (Mala gora), Rupnik Alojzij. Teren 16- Črni Vrh- Vojsko pri Idriji (1.-28.8...
1.8.1958
"Čebenik" in čebelar s kapo, Lozice - Žvanuti 55, Ferjančič Jože. Teren 15 - Vipava, 1...
1.8.1958
Lesen "čebenik" - čebelnak, Vrhpolje 95, Krapež Jože, pri Ublcovih. Teren 15 - Vipava, 1...
1.8.1958
Čebelnjak, Filip Trošt, Podgrič 15. Teren 15 - Vipava, 1. - 28.8.1958.
23.05.1915
SEM;N-0001006/a
Babnikov čebelnjak v Dravljah.
SEM;F-0002252
Čebelnjak.
23.05.1915
SEM;F-0002248
Babnikov čebelnjak v Dravljah.
15.08.1913
SEM;F-0002246
Košakov čebelnjak v Grosuplju.
24.06.1923
SEM;F-0002244
Čebelnjak na Slomu.
1.8.1958
"Čebenik" - čebelnak, Vrhpolje 98, Premrou Franc. Teren 15 - Vipava, 1. - 28.8.1958...
1.8.1958
"Čebenik" (čebelnjak) z Žnidaršičevimi panji, Manče 5, pri Natlačenovih. Teren 15 -...
1.8.1958
"Čebenik", Podgrič 13, Alojzij Fabčič. Teren 15 - Vipava, 1. - 28.8.1958...
1.8.1958
"Čebenik" - čebelnjak, Vrhpolje 98, Premrou Franc. Teren 15 - Vipava, 1. - 28.8.1958...
1.8.1958
Nanos št. 2, pri Blažonu, čebelnjaki na paši. Teren 15 - Vipava, 1. - 28.8.1958.
1.8.1959
Čebelnjak- panji, Zadlog 42, Rupnik Franc (pri Bizarju). Teren 16- Črni Vrh- Vojsko pri Idriji (1.-...
1.8.1955
"Žbevnik" (čebelnjak) z 8 "krli" (krl = kranjič, velik dvojni panj = pain),...
"Čebnjak" (čebelnjak), Vrh 2, pri Komatarju, Kovačič Anton. Teren 9- Šentjernej na...
"Čebnjak" (čebelnjak), Vrh 2, pri Komatarju, Kovačič Anton. "Pomalane skoučnice...
"Čebnjak" (čebelnjak), Vrh 2, pri Komatarju, Kovačič Anton. Teren 9- Šentjernej na...
15.8.1952
"Čebenjak" (čebelnjak) in kozuc (kozolec, "aufkar"), Lešnjak Ivan, Groblje 36...
"Čebujak" (čebelnjak) - tloris, fasada. Lastnik Anton Kovačič - pri Komatarju, Vrh 2...
1.7.1952
"Šounik" - Soča 85 (Vrsnik), pri Brdarji. Teren 8 - Trenta - Bovec, 1.7. - 31.7.1952...
1.7.1952
"Šounik" (čebelnjak) s 4 visokimi panji, ki imajo notri "lajstne" (okvirje)...
1.7.1952
"Šounik" (čebelnjak) s 4 visokimi panji, ki imajo notri "lajstne" (okvirje)...
1.7.1952
"Šounik" z "domačimi" panji, Bovec 376. Andrej Kravanja (na poti proti Bavščici...
1.7.1952
Otroci imajo v šouniku čmrlje. Vrsnik, Soča 78, pri Štrolcu. Teren 8 - Trenta - Bovec, 1.7. - 31.7...
"Čebnjak" (čebelnjak), Vrh 2, pri Komatarju, Kovačič Anton. Nekaj poslikanih panjskih...
"Čebnjak" (čebelnjak), Vrh 2, pri Komatarju, Kovačič Anton. "Pomalane skoučnice...
"Čebnjak" (čebelnjak), Vrh 2, pri Komatarju, Kovačič Anton. Teren 9- Šentjernej na...
1.8.1955
Žbevnik (čebelnjak), Padež 18, pri Gašperju (Ostrovica). Teren 12- Brkini (1.-31.8.1955).
1.8.1955
"Žbeunik" (čebelnjak) v Padežu (Kozjane). Teren 12- Brkini (1.-31.8.1955)...
1.8.1955
Čebeljak "žbennik" (čebelnjak), Kozjane. Teren 12- Brkini (1.-31.8.1955)...
1.8.1955
Žbevnik (čebelnjak), Potok 2, pri Čepernih. Teren 12- Brkini (1.-31.8.1955).
31.7.1953
Čebelnjak ("čemernik") v Dolinici pod Biljano. Last: Franc Sirk, Biljana 26. Teren 10-...
15.8.1952
"Čebenjak" (čebelnjak) in kozuc (kozolec, "aufkar"), Lešnjak Ivan, Groblje 36...
"Čebnjak" (čebelnjak), Vrh 2, pri Komatarju, Kovačič Anton. "Pomalane skoučnice...
15.8.1952
"Čebenjak" (čebelnjak)- nekaj panjev je na paši v Šentjerneju in Maharovcu, Hosta Janez,...
"Čebnjak" (čebelnjak), Vrh 2, pri Komatarju, Kovačič Anton. Teren 9- Šentjernej na...
"Čebnjak" (čebelnjak), Vrh 2, pri Komatarju, Kovačič Anton. "Pomalane skoučnice...
1.7.1952
Dva "šounika" (novi in starejši, zapuščen), Čezsoča 99, pri Kohu. Čopi Franc, 68 let...
1.7.1952
"Šounik" (čebelnjak), z Žnidaršičevimi panji, Lemovje - Soča 42, pri Tonci. Teren 8 -...
1.1.1950
Zapuščen "ulnjak" (čebelnjak). Lastnica Katarina Bučar - pri Katini, Petrušna vas 21...
15.8.1950
Vojak pri čebelnjaku v Št. Pavlu. Teren 5- Št. Vid pri Stični, Radohova vas, Dob-OLO Grosuplje, 15...
15.8.1950
Vojak- panj, pri Grajžarju, Rojc Marija, Št. Pavel 11. Teren 5- Št. Vid pri Stični, Radohova vas,...
15.8.1950
Zapuščen čebelnjak, Velike Češnjice 3, pri Ajdišku. Teren 5- Št. Vid pri Stični, Radohova vas, Dob-...
15.9.1949
Čebelnjak, Osp 72, Cunja Ana. Teren 3 - Področje med Rižano in mejo cone A. (Dekani-Osp-Socerb-...
1.7.1950
Lopa za čebele, Bernetiči 43, Ivan Koren. Teren 4 - Vzhodno od Kopra (Marezige, Lopar, Babiči,...
1.7.1950
"Čok" (z "žbelami") in vül za žbele (čebele), Labor 19, last Jerman Franc...
1.7.1950
Lopa za čebele, Bernetiči 43, Ivan Koren. Teren 4 - Vzhodno od Kopra (Marezige, Lopar, Babiči,...
1.7.1950
"Čok" (z "žbelami") in vül za žbele (čebele), Labor 19, last Jerman Franc...
1.8.1949
Čebelnjak, Sela 9, Kadunc Miha. Teren 2: Šmarje- Sap- Polica (Grosuplje). 1.8.-5.9.1949.
15.8.1950
"Skončnice" (končnice) Kranjičevega gor. čebelnjaka, naslikal Franc Kastelic, Velike Pece...
1.1.1950
Čebelnjak (voljak), tloris, pogled z vseh 4 strani. Lastnik Janez Mandelj - pri Bernardku, Rdeči...
15.8.1950
Panji s čebelami, ki so prišle iz okraja Nova Gorica na pašo v Glogovico. Teren 5- Št. Vid pri...
3.7.1951
Čebelnjak ("pšenik") - ostanek prejšnjega pšenika, ki je bil porušen v zadnji vojni...
15.8.1950
"Voljak" (čebelnjak) z vojakom, pri Grajžarju, Rojc Marija, Št. Pavel 11. Teren 5- Št...
15.8.1950
Detajl z voljaka (čebelnjaka) let. 1863, Rdeči Kal št. 9. Teren 5- Št. Vid pri Stični, Radohova vas...
15.8.1950
"Voljak" (čebelnjak) Kozlevčarjevega očeta, Sad 9. Teren 5- Št. Vid pri Stični, Radohova...
15.8.1950
Kozlevški "uoljak" (čebelnjak), postavljen leta 1898, Sad 9. Teren 5- Št. Vid pri Stični...
15.8.1950
Voljak (čebelnjak) datiran z letnico 1963, Rdeči Kal 9, Janez Mandelj. Teren 5- Št. Vid pri Stični...
15.8.1950
"Skoučnice" (končnice) panjev v "voljaku" (čebelnjaku), Sad 9, pri Kozlevčarju...
15.8.1950
"Voljak" (čebelnjak), Velike Pece 9, pri Lavrih, Franc Kastelic. Teren 5- Št. Vid pri...
15.8.1950
Vojak pri čebelnjaku v Št. Pavlu. Teren 5- Št. Vid pri Stični, Radohova vas, Dob-OLO Grosuplje, 15...
15.8.1950
Skoučnice (končnice) na panjih v "voljaku" (čebelnjak) Kozlevčarjevega očeta, Sad 9...
1.8.1949
Čebelnjak- "v?ljak", Polica 6, pri Bregarji. Teren 2: Šmarje- Sap- Polica (Grosuplje). 1...
30.7.1954
"Pšeuənk" (čebelnjak). Feltrin Peter, Zakraj 10, pri Boštjanu. Teren 11- Cerkljansko (30...
1.1.1960
"Čebeunak" (čebelnjak). Lastnik Jože Zakrajšek, Strletje št. 10. Teren 17 - Okolica...
1.8.1961
Čebelnjak. Lastnik Maks Florjan, Šentrupert 77. Teren 18 - Šentrupert na Dolenjskem (1.-30.8.1961).
1.8.1961
Čebelnjak s strani. Lastnik Franc Gričar, Brinje št. 5. Teren 18 - Šentrupert na Dolenjskem (1.-30...
1.8.1961
Čebelnjak. Lastnik Urbič Vinko, Okrog 10. Teren 18 - Šentrupert na Dolenjskem (1.-30.8.1961).
1.8.1961
Čebelnjak. Lastnik Jože Novak, Brinje št. 3. Teren 18 - Šentrupert na Dolenjskem (1.-30.8.1961).
1.8.1961
"Čebeunak" (čebelnjak) s strani. Lastnik Adolf Mandelj, Trstenik (Sotla) št. 12. Teren 18...
30.8.1961
"Čebujak" (čebelnjak). Lastnik Adolf Mandelj (kovač), Trstenik 12...
1.8.1961
"Čebeunak" (čebelnjak) s strani. Lastnik Adolf Mandelj, Trstenik (Sotla) št. 12. Teren 18...
1.8.1961
Čebelnjak. Lastnik Franc Gričar, Brinje št. 5. Teren 18 - Šentrupert na Dolenjskem (1.-30.8.1961).
1.8.1961
Čebelnjak. Lastnik Urbič Vinko, Okrog 10. Teren 18 - Šentrupert na Dolenjskem (1.-30.8.1961).
Čebelnjak v Dolenjem Zabukovju. Teren 18 - Šentrupert na Dolenjskem (1.-30.8.1961).
1.8.1961
"Čebeunak" (čebelnjak). Lastnik Franc Koselj, Kamnje št. 24. . Teren 18 - Šentrupert na...
1.8.1961
Čebelnjak s kozolcem. Lastnik Jože Novak, Brinje št. 3. Teren 18 - Šentrupert na Dolenjskem (1.-30...
Čebelnjak v Dolenjem Zabukovju. Teren 18 - Šentrupert na Dolenjskem (1.-30.8.1961).
1.1.1960
"Čebelnak" s strani. Lastnik Andrej Dobravec, Mali Osolnik št.1. Teren 17 - Okolica...
1.1.1960
"Čebeunak" (čebelnjak). Lastnik Janez Žužek, Jakičevo št.1. Teren 17 - Okolica Velikih...
1.1.1960
"Čebelnak". Lastnik Andrej Dobravec, Mali Osolnik št.1. Teren 17 - Okolica Velikih Lašč...
1.1.1960
"Čebelnak". Lastnik Janez Cimperman, Rob št. 3. Teren 17 - Okolica Velikih Lašč na...
1.1.1960
"Čebeunak" (čebelnjak). Lastnik Rudolf Oven, Pečki št. 6. Teren 17 - Okolica Velikih Lašč...
1.8.1961
"Čebujak" (čebelnjak) s strani. Lastnik Ivan Gorenjc, Hrastno 5. Teren 18 - Šentrupert na...
1.8.1961
Čebelnjak s panji,. Lastnik Prijatelj, Ravnik 23. Teren 18 - Šentrupert na Dolenjskem (1.-30.8.1961...
Opuščen čebelnjak. Lastnica Marija Kopitnik, Zgornje Zabukovje 17. Teren 18 - Šentrupert na...
1.8.1961
"Čebujak" (čebelnjak). Lastnik Ivan Gorenjc, Hrastno 5. Teren 18 - Šentrupert na...
1.8.1961
Čebelnjak. Lastnik Urbič Vinko, Okrog 10. Teren 18 - Šentrupert na Dolenjskem (1.-30.8.1961).
2.10.1951
"Čebrjak" (čebelnjak), Anton Beretič, Malne 2. Teren 6- Mokronog, Trebelno, Bistrica, Št...
2.10.1951
Zapuščen čebelnjak, Sp. Trebelno 2, A. Nahtigal. Teren 6- Mokronog, Trebelno, Bistrica, Št. Rupert...
1.8.1948
Čebelnjak, Janez Gačnik, Udje 17. Teren 1 - Št. Jurij- Škocjan- Turjak, 1.8.-15.9.1948.
31.8.1954
"Švevənək" (čebelnjak). Lastnik Ivan Raspet - pri Jelerinu, Orehek 2 Nemc...
30.7.1954
"Čvevənk" (opuščen), Cerkljanski Vrh 11, "Zavrham". Teren 11- Cerkljansko (30.7...
30.7.1954
"Pševənk" (čebelnjak). Božič Franc, Prapetno 5 (na Trati). Teren 11- Cerkljansko (30.7.-1...
30.7.1954
"Pševnək" (čebelnjak) pri Kranjcu, Pirih Andrej, Šentviška Gora. Teren 11- Cerkljansko (...
30.7.1954
"Čvevənk" (čebelnjak), Gorenji Novaki 3 (na Kurjejci). Teren 11- Cerkljansko (30.7.-1.9...
30.7.1954
"Čvevənk" (čebelnjak). Podlanišče 9, pri Purgarju. Teren 11- Cerkljansko (30.7.-1.9.1954)...
30.7.1954
"Čvevənik" (čebelnjak) pri Golobu, Čeplez. Teren 11- Cerkljansko (30.7.-1.9.1954)...
"Čvevənk", Planina 2. "Na Rajd", Jereb Anton. Teren 11- Cerkljansko (30.7.-1.9...
30.7.1954
"Pševənk" (čebelnjak). Božič Franc, Prapetno 5 (na Trati). Teren 11- Cerkljansko (30.7.-1...
1.10.1948
Janez Bradač pri "uolniku" (čebelnjaku), ki ga je sam naredil, Rožnik 16. Teren 1 - Št...
1.10.1948
Zalarjev čebelnjak, Stanko Zalar, Rožnik 17. Teren 1 - Št. Jurij- Škocjan- Turjak, 1.8.-15.9.1948.
1.8.1948
Čebelnjak, Janez Rebol, Pece 3. Teren 1 - Št. Jurij- Škocjan- Turjak, 1.8.-15.9.1948.
"Uolnik"- čebelnjak, Kuhelj Janez, p.d. Mežnar, Vrhovo št. 1. Teren 14- Okolica...
1.8.1957
Čebelnjak, Bunifer Jože, pri Zorin, Dolnji Križ 8. Teren 14- Okolica Žužemberka (1.-28.8.1957).
1.8.1957
Čebelnjak- po starem "uolnik", "ualnik", Reber 18, pri Špan. Teren 14- Okolica...
Pred čebelnjakom sedi čebelar Rupert Švajger. V čebelnjaku so vidni panji: žnidaršiči, kranjčiči -...
1.8.1951
Star "bučelnjak", krit s smrekovim lubjem. Klopiče 16, vulgo pri Primik Iz fototeke...
1.8.1951
Star "bučelnjak", krit s smrekovim lubjem. Klopiče 16, vulgo pri Primik Iz fototeke...
"B?čevnik" (čebelnjak). Iz fototeke študentskih ekip. Pridobljeno leta 1961. Neg. št. 374...
"bučeunjak" pri Šlemarju, Podjerbek št. 2. Iz fototeke študentskih ekip. Pridobljeno leta...
1.10.1948
Janez Bradač pri "uolniku" (čebelnjaku), ki ga je sam naredil, Rožnik 16. Teren 1 - Št...
1.8.1948
Čebelnjak, G?pan, Pece 1. Teren 1 - Št. Jurij- Škocjan- Turjak, 1.8.-15.9.1948.
30.7.1954
"Čvevənk", Dol. Novaki 5, pri Kamlonarju (Peter Čufar). Teren 11- Cerkljansko (30.7.-1.9...