Subscribe to RSS - Zakriž
30.7.1954
"Pərstava", zgoraj za seno, spodaj štala (hlev), kamor so nekoč naganjali živino, ki se...
31.8.1954
"Kliše za vitre potegnit" (klešče). Lastnik Jože Raspet - pri Grču, Zakriž 34...
31.8.1954
"Sapon" (rovnica) za grme kopat. Lastnik Peter Prezelj - pri Pstinarju, Zakriž 5...
31.8.1954
Šila za prebadanje. Lastnik Jože Raspet - pri Grču, Zakriž 34.
31.8.1954
"Matika za plet, za sadit, za krampir kopat, za šunico ukopat" (motika za pletje, sajenje...
30.7.1954
Pogled iz Grčeve hiše proti hribu "u Ritouše". Teren 11- Cerkljansko (30.7.-1.9.1954)...
30.7.1954
"Kalo" za obode krivit. Zakriž 34, pri Grču, Raspet Jože. Teren 11- Cerkljansko (30.7.-1...
31.8.1954
Začetek pletenja "slamce". Lastnik Jože Raspet - pri Grču, Zakriž 34...
30.7.1954
Julka Raspet kleklja (poušter "poinkl", klinci in papir). Zakriž 34, pri Grču. Teren 11-...
31.8.1954
"Nažička" (nožič). Lastnik Jože Raspet - pri Grču, Zakriž 34...
30.7.1954
"Pərton" in vrata z letnico 1839. Zakriž 9, pri Pstinarju. Teren 11- Cerkljansko (30.7.-1...
31.8.1954
"Sapon" (rovnica) za poti popravljat in zemljo kopat pod vrhom, kjer ne morejo zorat...
30.7.1954
Opleteni "flaši", delo Jožeta Raspeta. Zakriž 34, pri Grču. Teren 11- Cerkljansko (30.7.-...
30.7.1954
"Rzivən stou" za kaliče obdelovat (za berače - košare). Zakriž 34, pri Grču, Raspet Jože...
31.8.1954
"Cempin" (cepin) za hlode. Lastnik Peter Prezelj - pri Pstinarju, Zakriž 5...
30.7.1954
"Karito za vabude" (korito za obode) močit. Zakriž 34, pri Grču, Raspet Jože. Teren 11-...
30.7.1954
Stara okrogla miza. Zakriž 9, pri Pstinarju. Teren 11- Cerkljansko (30.7.-1.9.1954).
30.7.1954
"Pərstave" med Vrhkrižom in Orehkom (zadaj Kojca). "Pərstava", zgoraj za seno,...
30.7.1954
Raspet Jože plete "slamco" (začetek pletenja). Zakriž 34, pri Grču, Raspet Jože. Teren 11...
31.8.1954
"Kročca" (motika) za pogrebat kanale in tudi za brazde prekopat na njivi. Lastnik Peter...
30.7.1954
Raspet Jože plete "slamco" (začetek pletenja). Zakriž 34, pri Grču, Raspet Jože. Teren 11...
30.7.1954
"Kazu" samc (kozolec). Teren 11- Cerkljansko (30.7.-1.9.1954)...
31.8.1954
"Rouənca" (rovnica) za kopanje njive oz. brazde po oranju. Lastnik Peter Prezelj - pri...
31.8.1954
"Ta vejč obu za vitre oblat" (večji oblič). Lastnik Jože Raspet - pri Grču, Zakriž 34...
30.7.1954
Raspet Jože kaže kako krivi na kolesu obode. Zakriž 34, pri Grču, Raspet Jože. Teren 11-...
30.7.1954
"Samc" (enojni kozolec) - razpadajoč. Med dvema stebroma je "cviblovsnca" pod...
31.8.1954
"Ta mal obu za vitre oblat" (manjši oblič). Lastnik Jože Raspet - pri Grču, Zakriž 34...