Subscribe to RSS - Dvori
15.9.1949
Na Studencu "v Valci" dve ženski in stari Dolan (84 let), Dvori. Teren 3 - Področje med...
15.9.1949
Hiša pri Dulana, Kocjančič Anton, Dvori 117, pri Sv. Antonu, tip hiše iz okolice Kopra. Teren 3 -...
1.7.1949
Šterna (vodnjak). Dvori.
15.9.1949
Tip kajže, pr' Jagra, Dvori 119. Teren 3 - Področje med Rižano in mejo cone A (Dekani-Osp-...
1.7.1949
Dolanova šiša (hiša) - 2 tlorisa in 2 fasadi. Lastnik Anton Kocijančil, Dvori 117.
15.9.1949
"Kažeta" za listje, Dvori 116, Lah Karel. Teren 3 - Področje med Rižano in mejo cone A (...
15.9.1949
Krušna peč, Dvori 116 (pekli kruh za Trst). Teren 3 - Področje med Rižano in mejo cone A (Dekani-...
15.9.1949
"Kažeta" za listje, Dvori 116, Lah Karel. Teren 3 - Področje med Rižano in mejo cone A (...
15.9.1949
"Kažeta" za kokoši, Dvori 116, Lah Karel. Teren 3 - Področje med Rižano in mejo cone A (...
10.10.1949
Šiša (hiša) od Dolana - pogleda s ceste in na baladur, tlorisa pritličja in nadstropja, merjeno 10...
15.9.1949
Hiša pri Dulana, Kocjančič Anton, Dvori 117, pri Sv. Antonu, tip hiše iz okolice Kopra. Teren 3 -...
1.7.1949
Mejnik z dvema pričama. Dvori.
15.9.1949
Kokošnjak, zidan, pr' Štalirja, Dvori pri Sv. Antonu. Teren 3 - Področje med Rižano in mejo...