Subscribe to RSS - Ostrovica
31.8.1955
Klin za žago v veži, Ostrovica (Padež) 15, pri Šproharjevih.
31.8.1955
Kamen za mast, Ostrovica (Padež) 19, pri Vajvod ali pri Bržanu, Vojvoda Franc.
1.8.1955
Kovačija, Ostrovica št. 17 (Padež), pri Miklaucu. Teren 12- Brkini (1.-31.8.1955).
31.8.1955
Preslica za presti, Ostrovica 15 (Padež), pri Šproharjevih.
31.8.1955
Omara za jestvine, Ostrovica (Padež) 19, pri Vajvod ali pri Bržanu, Vojvoda Franc.
1.8.1955
Detajl plužnega orodja, Ostrovica 15 (Padež), pri Šproharjevih. Teren 12- Brkini (1.-31.8.1955).
1.8.1955
"B?t" ("norc"), kladvo na vodo (fužina), Padež 17 (Ostrovica), pri Miklauci...
31.8.1955
Drvo (plug) s kolci, kleščami in četvozom, Ostrovica 15, pri Šproharjevih.
31.8.1955
Zibelka, Ostrovica (Padež) 19, pri Vajvod ali pri Bržanu, Vojvoda Franc.
1.8.1955
Kolesa od mlina in kovačije, Ostrovica št. 17 (Padež), pri Miklaucu. Teren 12- Brkini (1.-31.8.1955...
1.8.1955
Vautah z rožo in špicami, Marija Debeljak, pri Miklaucu, Ostrovica 17, Padež. Tako so se pokrivale...
31.8.1955
Ribežnik, Ostrovica (Padež) 19, pri Vajvod ali pri Bržanu, Vojvoda Franc.
1.1.1955
Ostrovica 15 (Padež), pri Šproharjevih (levo kovačija). Teren 12- Brkini, posneto v času terenskega...
31.8.1955
Vretence za prest, Ostrovica 15 (Padež), pri Šproharjevih.
1.8.1955
Pri Valinovih, Ostrovica 10 (na desni vhod na uoder), št. 11 pri Valajsovih (kalonja), baje po...
31.8.1955
Zibelka, Ostrovica 17, Debenjak Ivan, pri Kovačevih.
31.8.1955
Vejsnca za žito vejat, Ostrovica (Padež) 15, pri Šproharjevih.
1.8.1955
Pri Fodokovih, Ostrovica 6. Teren 12- Brkini (1.-31.8.1955).
31.8.1955
Mera za žito (20 l), uradno zapovedana za časa Italije, Ostrovica (Padež) 15, pri Šproharjevih.
31.8.1955
Brv, Ostrovica (Padež) pri Misličah, čez potok Padež.
1.1.1955
Marija Drožina s hčerko in Jelka Drožina, Ostrovica 15 (Padež), pri Šproharjevih. Teren 12- Brkini...
31.8.1955
Vinta (preša) za sadje, Ostrovica 15 (Padež), pri Šproharjevih.
1.8.1955
Mezgec Marija (Škrkovi) z otrokoma, Ostrovica. Teren 12- Brkini (1.-31.8.1955).
31.8.1955
Oskrd- kladivo za klepanje mlinskih kamnov, Ostrovica (Padež) 15, pri Šproharjevih.
1.8.1955
Nad "hlevom" (za prasca), vhod na skedenj, Ostrovica 2, pri Jurkotovih. Teren 12- Brkini...
1.8.1955
Vautah z rožo in špicami, Marija Debeljak, pri Miklaucu, Ostrovica 17, Padež. Teren 12- Brkini (1.-...
1.8.1955
Detajl plužnega orodja, Ostrovica 15 (Padež), pri Šproharjevih. Teren 12- Brkini (1.-31.8.1955).
31.8.1955
Oskrd- kladivo za klepanje mlinskih kamnov, Ostrovica (Padež) 15, pri šproharjevih.
31.8.1955
Kovačija, Ostrovica 15, pri Šproharjevih.
31.8.1955
Ribežnik, Ostrovica (Padež) 18.
1.8.1955
Tako so ženske pred leti predle v Brkinih: Kodela na preslci, prejo so ovijali na vretence, Padež (...
31.8.1955
Kolona in detajl, Ostrovica 11.
1.8.1955
"Maln" (mlin) pri Kovačevih, Padež 36 (Ostrovica). Teren 12- Brkini (1.-31.8.1955)...
1.8.1955
Vodovod s koritom za živino (desno voda za ljudi) skupno za vso vas, Ostrovica. Teren 12- Brkini (1...
31.8.1955
Skrinja, Vojvoda Franc, Ostrovica 19 (Padež).
31.8.1955
Pinja, narejena iz enega kosa lesa, Ostrovica (Padež) 15.
31.8.1955
Detajl na koloni, Ostrovica 13.
1.8.1955
Mezgec Franc, Ostrovica 7, z značilno kapo (domače delo). Teren 12- Brkini (1.-31.8.1955).
31.8.1955
Nakovalo iz kovačije, Ostrovica (Padež) 36, pri Kovačevih.
1.8.1955
Pri Grguretovih, Ostrovica 8. Teren 12- Brkini (1.-31.8.1955).
31.8.1955
Kovačija, Padež 36 (Ostrovica), pri Kovačevih, Milan Stranščak.
31.8.1955
Postelja, Vojvoda Franc, Ostrovica (Padež).
1.8.1955
Žbevnik (čebelnjak), Padež 18, pri Gašperju (Ostrovica). Teren 12- Brkini (1.-31.8.1955).
31.8.1955
Nečke za čiščenje žita, Ostrovica 15, pri Šproharjevih.
31.8.1955
Pol polounika iz enega kosa lesa (bruna) dno in roč, Ostrovica 17 (Padež), pri Miklaucu.
1.8.1955
Marija Drožina s hčerko in Jelka Drožina, Ostrovica 15 (Padež), pri Šproharjevih. Teren 12- Brkini...
31.8.1955
"Plaunik" (posoda) za soljenje mesa, Ostrovica 13, pri Katlevih...
31.8.1955
Palica za sekire v veži, Ostrovica (Padež) 15, pri Šproharjevih.