Subscribe to RSS - Javna naročila

Slovenski etnografski muzej

Javna naročila

Mercedes-Benz Vito 114
21.11.2017
Slovenski etnografski muzej (v nadaljevanju SEM) objavlja namero za prodajo službenega vozila na podlagi metode neposredne pogodbe in sprejetega Sklepa o odpisu vozila. Predmet razpolaganja...
07.09.2015
Javni razpis za izbiro izvajalca storitev varovanja ljudi in premoženja ter upravljanja z varnostno nadzornim centrom in varovanje javnih zbiranj v prostorih Slovenskega etnografskega muzeja.
07.09.2015
Predmet javnega naročila je čiščenje poslovnih prostorov Slovenskega etnografskega muzeja na Metelkovi 2 v Ljubljani, v obsegu, kvaliteti in rokih definiranih z razpisno dokumentacijo ter v skladu z...
07.09.2015
Predmet najema je poslovni prostor - muzejska kavarna v pritličju stavbe z ID znakom 412, k.o. Tabor (1737) na naslovu Metelkova ulica 2, Ljubljana. Upravljavec stavbe z ID znakom 412, k. o. Tabor (...
07.09.2015
Predmet javnega naročila je "Zamenjava oken na objektu upravna stavba Slovenskega etnografskega muzeja". Razpisna dokumentacija - okna SEM (JN 1-IV-2013, doc, 577 KB) Sheme PVC oken...
07.09.2015
Predmet javnega naročila je »Dobava električne energije Slovenskemu etnografskemu muzeju za leto 2014; t. j. obdobje od 1.1.2014 do 31.12.2014« v ocenjeni količini kWh za obdobje 12 mesecev.
07.09.2015
Predmet javnega naročila je vzdrževanje in upravljanje objektov na Metelkovi 2 v Ljubljani, v obsegu, kvaliteti in rokih, definiranih z razpisno dokumentacijo s Prilogo I ter v skladu spredpisi.
07.09.2015
Slovenski etnografski muzej (SEM) objavlja namero o oddaji v najem nepremičnine - lončarska delavnica - atelje v pritličju razstavne stavbe z ID znakom 412, k. o. Tabor (1737) v izmeri cca 70m², na...
07.09.2015
Slovenski etnografski muzej objavlja namero o oddaji v najem nepremičnine - tkalske delavnice v pritličju razstavne stavbe z ID znakom 412, k. o. Tabor (1737) v izmeri cca 24m², na naslovu Metelkova...
07.09.2015
Predmet javnega naročila je čiščenje poslovnih prostorov Slovenskega etnografskega muzeja na Metelkovi 2 v Ljubljani, v obsegu, kvaliteti in rokih definiranih z razpisno dokumentacijo ter v skladu z...