Subscribe to RSS - Ognjiščna oprema

Slovenski etnografski muzej

Ognjiščna oprema

31.8.1955
"Trnifes", Mrše 3, pri Juretovih, Mergec Jože...
31.8.1954
"Pihaunk". Lastnica Marija Kobal - pri Ivančku, Zakraj 11...
31.8.1954
Trpiš (trinožnik). Lastnica Marija Klemenčič - "u Robu" Zakraj 6...
31.8.1954
"Trpiš" (trinožnik) za v peč. Lastnica Marija Klemenčič - "u Robu", Zakraj 6...
31.8.1954
Trpiš. Plužnje 29, Pavšič Lucija, pri Luciji.
1.1.1948
Valar za burkle. Lastnik Anton Vidic, pri Kauču, Udje 5.
28.8.1957
Lopar in grebla, Šmihel 17, pri Kraševčevih, Anton Pirc.
28.8.1957
Železen kotliček, Zafara.
28.8.1957
"Kozka", Klečet 17, pri Šroklevih, Ivana Rutar...
30.8.1961
"Trinf?s" (trinog). Lastnik Karol Odlazek, Trstenik 19...
31.8.1954
Greblca za na ognjišče. Zakraj 11.
31.8.1955
Kadenja, Slivje 5, pri Primožovih, Žnabelj Angelj.
31.8.1955
Zaglavnik, Brezovo Brdo.
31.8.1955
Pihalo (železo), Velike Loče 23, pri Matičetevih, Kocjančič Ivan.
31.8.1955
Zaglavnik, Materija 7, pri Kranjcu.
31.8.1955
Kadenja (veriga za kotel), pri Kraščevih, Žnebelj Marija, Markovščina 10, v lasti 70 let, je bilo...
31.8.1955
Trinfes, Markovščina 11, pri Skalonjevih, Segulin Frančiška.
31.8.1955
Panj, Pregarje 108, pri Mrčkoti, v Žlebu.
31.8.1955
Zaglavnik, Povžane 27, Ban Franc, pri Gregorčevih.
31.8.1955
Zaglavnik, Povžane 10, pri Zajčevih, lastnik Jože Točkaj.
31.8.1955
Panj (zaglavnik), Velike Loče 23, pri Matičetevih, Kocjančič Ivan.
31.8.1955
Klešče od ognja, Markovščina 32, pri Cepčevih.
"Kozu" za v peč. Lastnica Frančiška Udovč - pri Erjavčevih, Draga pri Šentrupertu 17...
1.1.1960
"Valič?k" valjar (za burkle). Lastnik Jože Žnidaršič - pri Jokopovih, Medvedjek 3...
1.1.1960
"Čeleišnik" (čelešnik - palica za sušenje pri kmečki peči). Lastnik pri Mohorju, Javorje...
28.8.1958
Svitek za kotu (kotel). Lastnik Pavel Čermelj, pri Skalonskih, Budanje 67.
28.8.1958
"Zlaunik" (zglavnik), lastnik Alojz Pregel, pri Felcovih, Vipava 92...
28.8.1958
Trinfes, lastnik Jože Mesesnel, pri Kovačkovih, Erzelj 20.
Roš za ribe pečt, lastnik Stane Poljšak, Gradišče 10.
28.8.1958
Lopata. Lastnica Ivanka Rehar, pri Reharju, Lože 9.
28.8.1958
"Zlaunik" (zglavnik), lastnik Avgust Renar, pri Mešanovih, Lože 12...
28.8.1958
Trinfesa (2), lastnik Jože Mesesnel, pri Kovačkovih, Erzelj 20.
28.8.1958
"Zglaunik", lastnik Jože Mesesnel, pri Kovačkovih, Erzelj 20...
1.8.1958
Zglavnik, Goče 27, pri Lasičevih. Teren 15 - Vipava, 1. - 28.8.1958.
1.4.1979
"Trenfus" (trinožnik) za pred peč (za polaganje loncev), Markovič Anton, Rožički Vrh 38...
28.8.1959
Tripez?n (za na ognjišče), Vojsko 59 (Za Humom), Erjavec Julija.
1.8.1959
Burkle na hlapcu, 2 trimfeza, 2 železna hlapca, pri Skalarju, Strmec 9 (Ivan Furlan). Teren 16-...
1.1.1960
"Mač?k" za v peč. Lastnik Jože Žnidaršič - pri Jakopovih, Medvedjek 3...
1.1.1960
Čelešnik (palica za sušenje pri kmečki peči). Lastnik pri Martini, Mački 5.
15.8.1962
Kotel za nad ognjišče v stari mežnariji. Viševek pri Ložu.
1.1.1956
Lopar, Franc Vodeničar, Male Vodenice 10.
1.1.1956
Grebla, Franc Vodeničar, Male Vodenice 10.
1.1.1956
Vanc na ognjišču, Božičnik Alojzija, Orehovec 32.
"Kadenje" v opuščeni hiši št. 66. Teren 24 - Repen (za tematsko razstavo o kraški hiši),...
Zglavnik (pri hiši št. 66). Teren 24 - Repen (za tematsko razstavo o kraški hiši), 1968.
28.8.1959
Hlapec za na ognjišče, Kanji Dol 5, pri Bajcu.
28.8.1958
"Griblca", grebljica. Lastnica Ivanka Rehar, pri Reharju, Lože 9...
31.8.1955
Trinfes, pri Matičetevih, Velike Loče 23, Kocjančič Ivan.
1.7.1950
Zaglavnik z ornamentom, Labor 9, lastnik Ivan Kocjančič.
3.8.1951
"Trpiš" ("konj", trinožnik). Staro selo 2...
3.8.1951
Lopata za pepel, Borjana 65.
3.8.1951
Ketna (veriga). Svino 25.
3.8.1951
"Čebedau" (zaglavnik). Breginj 42...
3.8.1951
Trpiž (trinožnik) v stari, zapuščeni kuhinji. Lastnik pri Čoru, Kred 24.
31.7.1952
Konj. Soča 82, pri Gamzovcu.
Kotel na kolovratu.
31.7.1952
Konj. Lastnik Fon Franc, Bovec 330.
31.7.1952
Lesena ketnača. Lastnik Anton Kravanja, pri Matici, Soča 57, Na Skali.
3.8.1951
Zaglavnik. Staro selo 2.
3.8.1951
Napa (detajl). Breginj 87.
3.8.1951
Napa pri ognjišču (detajl ognjišča). Lastnik pri Čoru, Kred 24.
1.7.1950
Peka kruha pod počrpnjo, Lopar 44, lastnik Santič Rožina.
1.7.1949
Zaglavnik. Lastnik "Polinovi" - Ana Cunja, Osp 72...
1.7.1949
Trpiž. Lastnik "Polinovi" - Ana Cunja, Osp 72...
3.8.1951
Trpiš za plento. Podbela.
3.8.1951
"Čebedau", "čbdau" (del zaglavnika). Borjana 68...
3.8.1951
Zaglavnik. Svino 25.
3.8.1951
Trpiš. Svino 25.
3.8.1951
"Čebedau" (zaglavnik). Lastnica Marija Lovrenčič, Logje 5...
3.8.1951
Trpiž za plento. Lastnica Marija Lovrenčič, Logje 5.
31.7.1952
Ketnača. Soča 66.
31.8.1953
Trpiš. Senik 14, pri Golbanovih.
31.8.1953
Trpiš za peko polente. Senik 14, pri Golbanovih.
31.8.1955
Popeček za ogenj, Brezovo Brdo.
31.8.1955
Trinog za kuhanje kave, Tatre.
31.8.1955
Panj (zaglavnik) (že 150 let pri hiši), pri Skalonjevih, Segulin Frančiška, Markovščina 11.
31.8.1955
Zaglavnik, Potok 11, pri Godčevih.
31.8.1955
Trinog, Tatre.
31.8.1955
Klešče za ogenj, Potok 11.
31.8.1955
Kovan trinah, trinfes (trinog), Barka 2, Mohor Prelec, pri Krlinovih.
31.8.1955
Popeček, Velike Loče.
31.8.1955
Klešče za ogenj, Tatre 22, pri Pustovih, Mahne Anton.
31.8.1955
Zaglavnik, Mrše 7, pri Vremčovih, Mergec Anton.
31.8.1955
Trinfes, Velike Loče 23, pri Matičetevih, Kocjančič Ivan.
31.8.1953
Bandon za peko kruha. Medana 1.
31.8.1953
Pajn (zglavnik). Lastnik Sinčič Franc, Imenje 62.
31.8.1953
Trpiž (trinožnik). Lastnik Sinčič Franc, Imenje 62.
31.8.1953
Panj. Lastnik Erzetič Štefan, Orehovlje 15.
31.8.1953
Trpiš (trinožnik). Senik 14, pri Golbanovih.
31.8.1953
Pajn (zglavnik). Lastnik Mavrič Jožef, pri Ščobarjevih, Šlovrenc 15.
31.8.1953
Zglavnik - panj. Lastnik Erzetič Franc, Brezovk 3.
31.8.1953
Žar - trpiš za peko rib, klobas, polente. Vedrijan 46, pri Valentinovih.
31.8.1953
Panj (zglavnik). Lastnik Rožič, Imenje 58.
31.8.1953
Panj (zglavnik). Lastnik Peršolja Riko, Barbana 37.
31.8.1955
Kamunski ključ za gašenje požara, Podgrad 26, pri Rolhovih.