Subscribe to RSS - Skrinja

Slovenski etnografski muzej

Skrinja

30.8.1961
"Škrija" (skrinja) za suho sadje. Lastnik Ivan Gačnik - na Zagrad, Hrastno 20...
28.8.1957
Skrinja, Zafara 11, Drenšek Katina.
"Čišta" v Šentilju 38. Prinešena od Miselija na Buatah (Blato) l. 1872. Iz fototeke...
Na skrinji ženska noša: bele kratke rokavce, rdeča ruta, modro krilo, temnejši moderc, predpasnik,...
Skrinja iz Doba, datirana 1859. Iz fototeke študentskih ekip. Pridobljeno leta 1961. Neg. št. 128 (...
Pokrov skrinje. Lastnik: Kovačičevi, Podjerbek, pri Andrejevih. Iz fototeke študentskih ekip...
Stranica skrinje. Lastnik: Kovačičevi, Podjerbek, pri Andrejevih. Iz fototeke študentskih ekip...
Skrinja "čišta" z letnico 1828 je last gospodinje pri Rožanu. Skrinja je bila že pri hiši...
1.1.1948
Skrinja. Lastnik Jože Goršič, Št. Jurij 25.
1.1.1948
Ornamenti in detajli na skrinji pri Bradaču, Velike Lipljene 7.
1.1.1948
Poslikana skrinja. Lastnik Jože Zabukovec, Gradež 3.
1.1.1948
Poslikana skrinja. Lastnik Franc Plečnik, Gradež 11.
1.1.1948
Skrinja pri Kovači. Lastnik Škrjanc.
1.1.1948
Poslikana skrinja. Lastnik Franc Žnidaršič, Mali Ločnik 1.
28.8.1957
Skrinja, Vrh pri Križu 10, pri Bekovih, Blatnik Ana.
Skrinja in detajl, Plešivica 6, pri Hočevarju, Lube Anton.
30.8.1961
"Škrija" (skrinja), intarzirana. Lastnica Ivana Odlazek, Brinje 31...
30.8.1961
Poslikana "škrija" (skrinja). Lastnica Ivana Lukek - pri Antonovcu, Straža 9...
1.8.1961
Skrinja za žito. Lastnik Lojze Pivc, Hrastno št. 2. Teren 18 - Šentrupert na Dolenjskem (1.-30.8...
"Škrinja" (skrinja) ter prerez in pogled noge iz ptičje perspektive. Lastnik Jože Urana...
30.10.1951
Žitna skrinja. Lastnik Anton Kos, Gorenje Laknice 7.
30.10.1951
Stara žitna skrinja. Lastnica Marija Železnik, Sv. Vrh 37.
Skrinja, nad 80 let stara. Lastnik Johan Johant, Pugled 6.
30.10.1951
Žitna skrinja, Gorenje Laknice 7.
28.8.1957
Škrija (skrinja), Dolnji Kot 7, pri Benčiču, Albin Kumelj.
28.8.1957
Škrija (skrinja), pri Mohorički, Frančiška Žnidaršič, Malo Lipje 4.
28.8.1957
Stara žitna škrija (skrinja), Vrh 5, pri Štupčov?h, Franc Zaletel.
28.8.1957
Skrinja (škrija), Velike Rebrce 7, pri ta mladem zidarju, Jozefa Kocjančič.
28.8.1957
Škrija (skrinja), Velike Rebrce 7, pri ta mladem zidarju, Jozefa Kocjančič.
1.1.1948
Detajl okrašene skrinje.
1.1.1948
Skrinja. Lastnik Janez Ahlin, Rožnik 8.
31.8.1948
Skrinja, Ponikvar Anton, Železnica 3. Teren 1 - Št. Jurij- Škocjan- Turjak, 1.8.-15.9.1948.
31.8.1954
Bajnk intarzija (skrinja). Lastnik Rudolf Pravica - pri Pravicu, Pečine 26.
31.8.1954
Skrinja. Otalež 47, Čeferin Franc, "u Rošp"...
31.8.1954
Žitna skrinja. Gor. Jazne 26, Čeferin Franc, "na Danikovž"...
31.8.1954
Poslikana skrinja. Bukovo 52, "Seuc", Leban Ivanka...
31.8.1954
Kason za žito (skrinja za shranjevanje žita). Vrh 19 - Šentviška Gora, Bičič Lucija, Snebišče.
31.8.1954
Skrinja. Snebišče (Šentviška Gora).
31.8.1954
Gvantna skrina (skrinja za shranjevanje obleke). Cerkljanski Vrh 9, Sedej Jožef, u Kotniku.
31.8.1954
Intarzirana skrinja, narejena verjetno nekje na Dolenjskem. Bukovo, pri Feltrinu.
31.8.1954
Bajnk (skrinja). Polje 2, Šentviška Gora, pri Božiču.
31.8.1954
Rezljana skrinja. Bukovo 35, Krtečne, Raspet Paul, "pr ta srednem"...
31.8.1954
Bajnk (skrinja). Pečine 26 - Šentviška Gora, Rudolf Pravica, pri Pravicu.
31.8.1954
Pregrada za žito (skrinja za shranjevanje žita). Cerkljanski Vrh 22, na Veharš, Mazik Janez.
31.8.1954
Bajnk (skrinja). Zakraj 14, Makuc Jožef, na Kotlih.
31.8.1954
Bajnk (skrinja). Polje 10, Biček Mihael, pri Kmetaču.
31.8.1954
Bajnk (skrinja). Prapetno Brdo 27, Pavšič Marija, pri Blažcu.
31.8.1954
Bajnk (skrinja). Prapetno Brdo 16, Laharnar Tomaž, pri Končarju.
31.8.1954
Skrinja. Gorenji Novaki 17, pri Hudajužni, Florjančič Franc.
30.7.1954
"Baink" - skrinja. Šentviška Gora, Vrh 19, Snebišče. Teren 11- Cerkljansko (30.7.-1.9...
31.8.1954
Intarziran pokrov skrinje, ki je bila verjetno izdelana na Dolenjskem. Bukovo, pri Feltrinu.
31.8.1954
Žitna skrinja. Gor. Jazne 26, Čeferin Franc, "na Danikovž"...
31.8.1954
Skrina (skrinja). Zakojca 27, Čufar Kristina, pri Rajntarju.
31.8.1954
Bajnk (skrinja). Bukovski Vrh 2, pri Špik.
31.8.1954
Skrinja za žito v zapuščeni hiši na Policah.
31.8.1954
Bajnk (skrinja). Lastnik Rudolf Pravica - pri Pravicu, Pečine 26.
31.8.1954
"Bajnk" (skrinja). Lastnik Rudolf Pravica - pri Pravicu, Pečine 26...
31.8.1954
Bajnk (skrinja). Polje 5, Feltrin Janez, pri Navazarji.
31.8.1954
Bajnk (skrinja). Lastnik Jakob Feltrin - pri Feltrinu, Zakraj 1.
31.8.1954
Bajnk (intarzirana skrinja). Pečine 26 - Šentviška Gora, Rudolf Pravica.
31.8.1954
Bajnk (skrinja). Pečine 13, Kuštrin Katarina, pri Mretniku.
30.8.1961
Skrinja. Lastnica Marija Kramar, Mirna 25.
6.4.1976
Detajli stare Žakljeve hiše, sedaj last Bernjak Franko, Spodnja Idrija št. 14. Teren 31- Idrija,...
1.8.1958
"Škrinja", Manče 20, pri Jakopovih, Štefan Furlan. Teren 15 - Vipava, 1. - 28.8.1958...
28.8.1958
Skrinja, lastnica Julija Štemberger, pri Štembergar, Goče 25.
28.8.1958
Skrinja, pri Tratnikovih, Poreče 3.
28.8.1958
Skrinja
28.8.1958
Skrinja. Pri Gulevih, Vrhpolje 105.
28.8.1958
Skrinja. Lastnica Ivanka Rehar, pri Reharju, Lože 9.
28.8.1958
Skrinja pri Sortovih, Manče 1.
28.8.1958
Skrinja, lastnica Marija Krečič, Podbreg 1.
1.8.1958
"Škrinja", Manče 20, pri Jakopovih, Štefan Furlan. Teren 15 - Vipava, 1. - 28.8.1958...
28.8.1958
Skrinja in detajl, pri Lukovih, Slap 42.
Skrinja, lastnik Stane Poljšak, Gradišče 10.
28.8.1958
Skrinja, pri Kobalovih, Zemono 15.
28.8.1959
Skrina (skrinja), Zadlog 37 (Na sredi), pri Cigulet, Rupnik Stanislav.
28.8.1958
Skrinja, lastnica Marija Žgur, pri Špelnih, Lozice 10.
28.8.1958
Skrinji, Goče 18 - Malikavi in Slap 18 - dulenji Majerški.
28.8.1958
Skrinja, lastnica Kristina Vovk, pri Mežnarjevih, Goče 52.
28.8.1958
"Bajnk" za žito, lastnica Julija Štemberger, pri Štembergar, Goče 25...
28.8.1958
Skrinja, lastnik Ivan Malik, pri Jejčevih, Slap 46.
28.8.1958
Skrinja, lastnica Kristina Vovk, pri Mežnarjevih, Goče 52.
28.8.1958
Skrinja, pri Počkarjevih
28.8.1958
Bank (skrinja za žito), lastnica Roza Cigoj, pri Renckovih, Lozice 42.
28.8.1958
Skrinja pri Matijevih, Poreče 21.
28.8.1958
Skrinja pri Jakopovih, Manče 20.
28.8.1958
Skrinja, astnik Franc Malik, pri Malikovih, Slap 9.
Skrinja, lastnik Stane Poljšak, Gradišče 10.
28.8.1958
Skrinja, pri Kr?sc?vih, Žvanuti, Lozice 48.
28.8.1958
Skrinja, pri supinjevih, Orehovica 18.
28.8.1958
Skrinja, Dolga Poljana 23, pri Tin'nih...
28.8.1959
Intarzirana skrinja, Vojsko 59 (Za Humom), Erjavec Julija.
Skrinja (poslikana), Črni Vrh nad Idrijo, pri Vihtelič.
28.8.1959
Skrinja, Vojsko 57 (V Humu), Ogrič Peter.
1.1.1956
Skrinja, Franc Jurešič, pri Opičevih, Oštrc 11.
1.1.1956
Škrinja (skrinja), Pri Sintiču, Kočarija.
1.1.1956
Ključ pri stari skrinji, Jenškovec Jože, Zaboršt 2.
1.1.1956
Škrinja (skrinja), Jenškovec Jože, Zaboršt 2.
1.8.1962
Skrinja v katero so spravljali obleko, Šmarata 12. Teren 19 - Loška dolina (1.-15.8.1962).
15.8.1962
Skrinja - barvana in intarzirana, prinešena iz okolice Postojne. Ivanka Klun, Vrhnika 21.
15.8.1962
Skrinja. Janez Žnidaršič, Podlož 10.
14.7.1963
Skrinja (škrinja) za obleko, skica, Skomarje 11, Anton Iršič.
1.1.1960
Skrinja v mežnariji. Lastnica Marija Škulj, Veliki Osolnik 24.
1.1.1960
Skrinja. Lastnik Anton Turk - pri Ajdovcu, Rašica 27.
1.1.1960
Korožčeva skrinja: 2 stranici. Lastnica Marija Korošec, Medvedjek 4.
30.8.1961
Skrinja.
30.8.1961
"Škrija" (skrinja). Lastnica Antonija Odlazek, Brinje 23...
1.1.1956
Škrinja (skrinja), Cvelbar Marija, Malence 11.
1.1.1956
Tesarska skrinja. Marija Unetič - pri Unetičkah, Ivanjše 3.
Skrinja (poslikana), Trebče 34, Kavčič Alojz.
28.8.1959
Skrinja, Vojsko 56, Erjavec Lučka, Rovtarjev vrh.
28.8.1959
Bank za žito (skrinja), Zadlog 37 (Na sredi), pri Cigulet, Stanislav Rupnik.
4.10.1965
Intarzirana skrinja, stoji za hišo, rabi za pesek, na njej rože. Pri Gorenjih Blaževih, Tone...
1.6.1970
Odložene skrinje na podstrehi, pri Francu Žmitku, Bohinjska Bela 54. Teren 26 - Alpska hiša -...
1.6.1970
Pri Španu, Mojstrana, skrinja v veži. Teren 26 - Alpska hiša - Gorenjska (1970).
1.6.1970
Skrinja za žito - "košta", pri Francu Žmitku, Bohinjska Bela 54. Teren 26 - Alpska hiša...
1.1.1969
Skrinja v veži pri Fabjanu (Černe), Tomaj 33. Teren 25 - Kraška hiša (1969).
1.1.1969
Skrinje (5 kom), pri Fabjanu (Černe), Tomaj 33. Teren 25 - Kraška hiša (1969).
1.1.1969
Skrinja v sobi pri Fabjanu (Černe), Tomaj 33. Teren 25 - Kraška hiša (1969).
1.1.1956
Škrinja (skrinja) za žito, Pri Sintiču, Kočarija.
1.1.1956
Skrinja, Sintič Martin, Oštrc 19.
1.1.1956
Škrinja (skrinja), Marija Unetič, Ivanjše 3.
Poslikana "škrija" (skrinja). Lastnik Jože Okorn, Draga pri Šentrupertu 5...
31.8.1954
"Skrina" (skrinja). Lastnik Jernej Logar - "u Čeucah", Otalež 46...
31.8.1953
Skrinja (bank). Vedrijan 36.
31.7.1952
Bajnka (skrinja). Lastnik Avgust Kavs, pri Jakci, Soča 87.
31.7.1952
Bajnka (skrinja). Lastnik Marija Pretnar, pri Pretnarju, Trenta 57.
1.7.1952
"Vajnka" za obleko pri Maticu, Na Skali 57. Skrinja je tip starejše skrinje. Let. 1906...
31.7.1952
Bajnka (skrinja) v podrti hiši.
31.7.1952
Skrinja (bajnka). Lastnik Črnuta, pri Krapu, Log pod Mangartom 26.
31.7.1952
Bajnka (skrinja). Lastnik Avgust Kavs, Soča 98.
31.7.1952
Detajl skrinje - bajnka s konca. Lastnik Avgust Kavs, pri Jakci, Soča 98.
31.7.1952
Skrinja (bajnka). Last EM, inv.št. 6807. Lastnik Ivan Klavora, pri Klopčarju. Soča 28.
1.7.1952
"Bajnka" z let. 1906 (slikano po vzrocu, ki smo ga dobili pri Maticu na Skali - glej 8/...
31.7.1952
Bajnka (skrinja). Lastnik Katarina Kravanja, pri Kuoci, Soča 55, Pod Vršičem.
31.7.1952
Bajnk (skrinja). Lastnik Jožef Mlekuž, pri Skokarji, Soča 59, Na Skali.
31.7.1952
Skrinja (bajnčca). Lastnik Marija Pretnar, pri Turarju, Trenta 56.
31.7.1952
Bajnka (skrinja). Lastnik Katarina Kravanja, pri Kuoci, Soča 55, Pod Vršičem.
31.7.1952
Kleja (na podstrehi). Lastnik Zorč Jožef, pri Činci, Bavščica 28.
31.7.1952
Skrinja (Bajnka). Lastnik Domeršček Marija, Soča 42 (Lemovje).
31.8.1953
Bank (skrinja). Lastnik Peršolja Emilija, Šmartno 105.
15.9.1952
Škrija (skrinja) za žito. Lastnik Janez Črtalič, Groblje 5.
15.9.1952
"Škrija" (skrinja). Lastnik Janez Janc - pri Miklavčič, Gorenje Vrhpolje 45...
15.9.1952
Škrija (skrinja) za žito. Lastnik Anton Franko, Volčkova vas 2.
15.8.1952
Stara skrinja ("škrija") za suho meso in klobase "na dilah", Gorenje Vrhpolje...
15.9.1952
Škrija (skrinja) za žito. Lastnik Janez Črtalič, Groblje 5.
15.9.1952
Škrija (skrinja) za žito. Lastnik Janez Črtalič, Groblje 5.
15.9.1952
"Škrija" (skrinja). Lastnik Jože Ranguz, Gorenje Vrhpolje 52...
15.9.1952
Žitna skrinja z vrezanimi okraski na pokrovu. Mihovo 10.
31.7.1952
Bajnka (skrinja). Trenta 69.
31.7.1952
Skrinja (bajnka). Lastnik Ivan Klavora, pri Nejšči, Soča 53, Pod Vršičem.
31.7.1952
Kleja - skrinja. Čezsoča 13, pri Špikovih.
31.7.1952
Bajnka (skrinja). Lastnik Marija Pretnar, pri Turarju, Trenta 56.
3.8.1951
Vank (bank - skrinja). Lastnik Franc Češornja, Breginj 65.
3.8.1951
Bank (skrinja) v izbi. Lastnica Terezija Tonkli - pri Bučanu, Breginj 28.
3.8.1951
Bajnk (skrinja). Staro selo 20.
1.7.1949
Banka (skrinja). Lastnik pri "Tona" - Angela Šturman, Dekani 188...
1.7.1950
Bajnka (skrinja)- včasih za obleko, danes za seme, Glem 1. Teren 4 - Vzhodno od Kopra (Marezige,...
"Cicki bank", kason (skrinja), Kućibreg 28...
Marčela Bubola ob odprtem kasonu (skrinji), v katerem je spravljeno razno blago in obleke za zimo...
"Kason" (skrinja), ki so jih Čiči prodajali svoj čas v Kućibreg in drugod. Last: Marčela...
1.1.1949
Skrinja poslikana. Lastnik Franc Šinkovec, pri Mežnarji, Sela 19.
1.1.1949
Skrinja za žito pri Adamc. Lastnik Jože Planinšek, Mali Konec 4.
1.1.1949
Skrinja poslikana. Zgornja Slivnica 9.
1.1.1949
Skrinja za žito pri Adamc. Lastnik Jože Planinšek, Mali Konec 4.
1.1.1949
Intarzirana skrinja. Lastnica Marija Sivec, pri Sivčevih, Gojniče 3.
1.1.1949
Skrinja, deloma intarzirana. Lastnik Alojizij Kandunc, Sela 13.
1.1.1949
Intarzirana skrinja pri Strajinčevih. Lastnik Jože Perčič, Paradišče 3.
1.8.1949
Skrinja z letnico 1872, Polica 21 (narejena v Predolah). Teren 2: Šmarje- Sap- Polica (Grosuplje)...
15.9.1949
Kason ("bančnca"), Grižon Marija, Dekani 98. Teren 3 - Področje med Rižano in mejo cone A...
15.9.1949
Čička, "brančca" (skrinja), Andrej Gregorič, Dekani 202. Teren 3 - Področje med Rižano in...
3.8.1951
Bank (skrinja), z detajlom in ključ. Lastnik Matevž Mikuš - pri Tonc, Sužid 44.
3.8.1951
Skrinja (bajnk, benk) in detajl. Lastnik Rosič, Staro selo 19.
3.8.1951
Bank (skrinja). Lastnica Katra Kavc, Zgornja Borjana 90.
3.8.1951
Bank (skrinja). Lastnik Anton Kosmačin - pri Paju, Sedlo 52.
3.8.1951
Banjk, benk (skrinja). Lastnik pri Skočir, Podbela 31.
3.8.1951
Bajnk, benk (skrinja). Lastnica Katra Kavc, Zgornja Borjana 90.
3.8.1951
Bajnk (skrinja) in 2 detajla. Lastnik Rosič, Staro selo 19.
15.8.1950
Skrinja- intarzirana, Št. Pavel 32, Štepec Marija (pri Kovačev Mic). Teren 5- Št. Vid pri Stični,...
15.8.1950
Skrinja- intarzirana, Št. Pavel 32, Štepec Marija (pri Kovačev Mic). Teren 5- Št. Vid pri Stični,...
15.8.1950
Mala "skrijca" (skrinja), pri Lipavcu, Mali Kal 5. Teren 5- Št. Vid pri Stični, Radohova...
15.8.1950
Skrinja za shranjevanje obleke, Gradišče 1 pri Petrušni vasi, pri Mežnarju, Janez Kastelic. Teren 5...
15.8.1950
Mala "skrijca" (skrinja), pri Lipavcu, Mali Kal 5. Teren 5- Št. Vid pri Stični, Radohova...
1.7.1949
Banka (skrinja). Lastnica Vonika Šikca, Dekani.
1.1.1949
Poslikana skrinja. Lastnik Anton Perčič, Paradišče 6.
31.8.1953
Bank (skrinja). Lastnik Prinčič Anton, Kozana 95.
31.8.1954
Skrinja. Otalež 24, Cecilija Kranjc, pri Kramarc, pri Cilk.
Skrinja iz češnjevega lesa, pri Pečelinovih, Opara Anton, Tublje 21.
31.8.1955
Skrinja za žito (stara več kot 100 let) iz topolovega lesa, Misliče 15, Nadoh Ludvik, pri...
Skrinja iz rožičevega lesa, Tublje 10, pri Majdičevih, Krebelj Anton.
31.8.1955
Skrinja, pri Školtetovih, Jelušič Jožef, Slope 8.
31.8.1955
Skrinja, Barka 15, Nedoh Jože, pri Majcnovih (zgornji).
31.8.1955
Skrinja, Barka 2, pri Karlininih, Mohor Prelec.
31.8.1955
Skrinja, Povžane 10, Počkaj Jože, pri Zajčevih.
31.8.1955
Skrinja (škrija), Barka 11, pri Ruščevih, Počkar.
31.8.1955
Skrinja, Orehek 12, pri Tončetovih, Gostinčič Franc.
31.8.1955
Skrinja, Barka 27, Počkar Ivan.
31.8.1955
Skrinja, Vojvoda Franc, Ostrovica 19 (Padež).
31.8.1955
Škrinja (skrinja), Sabonje 15, pri Zalčevih, Božič Ivan.
31.8.1955
Skrinja, Barka 2, Prelec Mohor, pri Karlinovih.
1.1.1955
Skrinja, znotraj poslikana, težka, hrastova, pri hiši "od nekdaj", pri Štokovih, Alojz...
31.8.1955
Poslikana skrinja, Rjavče 24, Mahne Anton, pri Tončkovih.
31.8.1954
Bajnk (skrinja). Pečine 14, Jera Kofolj, pri Lovru.
31.8.1955
Skrinja in detajl, Barka 2, Mohor Prelec, pri Krlinovih.
31.8.1955
Skrinja, stara 170 let, iz češnjevega lesa, Nedoh Jože, Majcnovi, Barka 10 (nova 15).
31.8.1955
Lesena skrinja iz češnjevega lesa, stara 120 let, za obleko, pri Lekčovih, Gostinčič Jože, Slivje...
Lesena skrinja iz češnjevega lesa za balo, Gradišče 24, pri Ribarčevih, Moglica Franc.
31.8.1955
Skrinja- detajl, pri Severju, Godina Marija, Materija 6, od cca. 1847, za balo.
31.8.1955
Skrinja ("balarca" za balo, sedaj za žito), stara 114 let (vžgano v les, stranice brez...
31.8.1955
Skrinja, pri Severju, Godina Marija, Materija 6, od cca. 1847, za balo.
1.1.1955
Skrinja, znotraj poslikana, težka, hrastova, pri hiši "od nekdaj", pri Štokovih, Alojz...
31.8.1955
Skrinja, Misliče 4, pri Tunčevih.
Skrinja iz češnjevega lesa, Gradišče 49, pri Urbančiču, Urbančič Franc.
31.8.1955
Skrinja, pri Štokovih, Ivančič Alojz, Gabrk 12.
31.8.1955
Skrinja- detajl, pri Severju, Godina Marija, Materija 6, od cca. 1847, za balo.
31.8.1953
Bank (skrinja). Lastnik Vendramin Alojzija, pri Dvarčevih, Šmartno 91.
31.8.1953
Bank (skrinja). Lastnik Rožič N., Imenje 58.
31.8.1953
Bank (skrinja). Lastnik Simčič Guido, Kozana 31.
31.8.1953
Bank (skrinja). Lastnik Mavrič Anton, Medana 54.
31.8.1953
Bank (skrinja). Lastnik Jožefa Maligoj, Breg 166 (Šmartno).
31.8.1953
Skrinja (bank). Lastnik Marinič Alojzija, Šmartno 143.
31.8.1953
Bank (skrinja). Lastnik Erzetič Štefan, Orehovlje 15.
31.8.1953
Bank (skrinja). Lastnik Mavrič Angela, Vrhovlje 49.
31.8.1953
Bank (skrinja). Lastnik Fikfak Neža, pri Grbonih, Slapnik 7.
31.8.1953
Bank (skrinja). Lastnik Fikfak Vedeslav, Fojana 42.
31.8.1953
Skrinja (bank). Lastnik Erzetič Franc, Dol. Brezovk 3.
31.8.1953
Bank (skrinja). Lastnik Kumer Marija, Imenje 45.
31.8.1953
Bank (skrinja). Lastnik Rožič, Imenje 58.
31.8.1953
Bank (skrinja). Višnjevik 2.
31.8.1953
Skrinja (bank). Lastnik Boltar Anton, Dol. Brezovk 1.
31.8.1953
Bank (skrinja). Medana 13.
31.8.1953
Detajl na skrinji. Lastnik Rožič Jožef, Kozana 41.
31.8.1953
Omara (lomar). Zali Breg (Šlomberk) 1. Izdelal Kožlin Blaž leta 1900.
31.8.1953
Bank (skrinja). Lastnik Kristofer Jožef, Snežeče 6.
31.8.1953
Intarzirana skrinja. Lastnik Maraž Jožefa, Snežatno 78.
31.8.1953
Bank (skrinja). Lastnik Korečič Franc, Brezovik 4.
31.8.1953
Bank (skrinja). Senik 14, pri Golbanovih.
31.8.1953
Bank (skrinja). Lastnik Skubin Franc, pri Gobrinščevih, Brdce 6.
31.8.1953
Škrinj (predalnik). Lastnik Marinič Karol, Vedrijan 44.
31.8.1953
Ključ od banka (skrinje). Lastnik Simčič Guido, Kozana 31.
31.8.1953
Bank (skrinja). Lastnik Podbršček Julijan, Orehovlje 8.
31.8.1953
Bank (skrinja). Lastnik Erzetič Filip, Slapnik 4.
31.8.1953
Skrinja (bank). Lastnik Markočič Avguštin, Slapnik 8.
31.8.1953
Bank (skrinja). Lastnik Podbršček Julijan, Orehovlje 8.
31.8.1953
Bank (skrinja). Lastnik Prinčič Evgen, Medana 11.
31.8.1953
Bank (skrinja), odprt. Lastnik Simčič Gvido, Kozana 31.
31.8.1953
Bank (skrinja) - detajla. Lastnik Marinič Karol, Vedrijan 44.