Subscribe to RSS - Velike Loče
31.8.1955
Miza za pranje in umivanje posode s košetinom (predalom), Velike Loče 4, pri Bortlovih, Ražem Ana.
1.1.1955
Žito vozijo domov (vola vprežena v stari jarm), Velike Loče 2, pri Ježetovih. Teren 12- Brkini,...
31.8.1955
Miza in stolčki (stari 80 let), posoda (stara 70 let), pri Matičkovih, Kocjančič Ivan, Velike Loče...
31.8.1955
Klešče, Velike Loče 23, pri Matičetevih, Kocjančič Ivan.
31.8.1955
Ledenica, krita s slamnato streho, z dvojimi vrati za dovoz in odvoz ledu. Led so nosili v ledenico...
31.8.1955
Solnica, Velike Loče 23, pri Matičetevih, Kocjančič Ivan.
1.8.1955
Improvizacija starega načina jedi pri Matičetovih, Ivan Kocjančič, Velike Loče št. 13. Teren 12-...
31.8.1955
Zibka (zibelka) iz jelovine, Velike Loče 4, pri Bortlovih, Ražem Ana.
31.8.1955
Zežu (lopata), Velike Loče 23, pri Matičetevih, Kocjančič Ivan.
31.8.1955
Škancija (omara s policami in predaloma), pri Žniderjevih, Mergec Frančiška, Velike Loče 3.
31.8.1955
Pihalo (železo), Velike Loče 23, pri Matičetevih, Kocjančič Ivan.
31.8.1955
Tesalo, Velike Loče 23, pri Matičetevih, Kocjančič Ivan.
31.8.1955
Veunca iz vrbovega lesa, Velike Loče.
31.8.1955
Ledenica, Skočaj Anton, Velike Loče 1, Jožetovi.
31.8.1955
Nad hišnimi vrati najden kamen, Velike Loče 1, pri Fidergovih, Kocijančič Danilo.
1.8.1955
Trnjeva brana za "mirnje" (korenje) sejat. Rabijo jo po setvi. Brano obteži otrok ali pa...
1.8.1955
"Žbevnik" (čebelnjak) z 8 "krli" (krl = kranjič, velik dvojni panj = pain),...
31.8.1955
Štala (hlev), pri Matičetovih, Kocjančič Ivan, Velike Loče 13.
31.8.1955
Kuhinja, detajl. Pogled v levi kot kuhinje pri Matičetovih, Kocjančič Ivan, Velike Loče 13.
31.8.1955
Neščje (nečke), Velike Loče 23, pri Matičetevih, Kocjančič Ivan.
1.8.1955
Sk?d?n (skedenj) in hiša pri Tonovih, Josip Benolič, Velike Loče 14. Teren 12- Brkini (1.-31.8.1955...
31.8.1955
Kamen za mast (obelo), star okoli 200 let, Velike Loče 3, Mergec Frančiška, pri Žniderjevih.
1.8.1955
Improvizacija starega načina jedi pri Matičetovih, Ivan Kocjančič, Velike Loče št. 13. Teren 12-...
1.8.1955
"Križ" na poti Velike Loče - Orehek (Kristus - litina). Teren 12- Brkini (1.-31.8.1955)...
31.8.1955
Rog (roh), Velike Loče 23, pri Matičetevih, Kocjančič Ivan.
1.8.1955
Trnjeva brana za "mirnje" (korenje) sejat. Rabijo jo po setvi. Brano obteži otrok ali pa...
31.8.1955
Panj (zaglavnik), Velike Loče 23, pri Matičetevih, Kocjančič Ivan.
31.8.1955
Kuhinja (ognjišče, ki je bilo sezidano 1840 je bilo odstranjeno leta 1950), pri Matičetovih,...
31.8.1955
Trinfes, pri Matičetevih, Velike Loče 23, Kocjančič Ivan.
1.8.1955
Stara hiša pri Matičetovih, Ivan Kocjančič, Velike Loče št. 13. Teren 12- Brkini (1.-31.8.1955).
31.8.1955
Vrtna ograja (vrata in "plut"), Velike Loče 1...
1.8.1955
Pogled na Velike Loče. Teren 12- Brkini (1.-31.8.1955).
1.8.1955
Pogled na Velike Loče. Teren 12- Brkini (1.-31.8.1955).
1.1.1955
Del hiše, stara hiša pri Matičetovih, Ivan Kocjančič, Velike Loče 13. Teren 12- Brkini, posneto v...
31.8.1955
Pogled v kuhinjo, Vovk Franc, Velike Loče 12, 1951 leta so odstranili ognjišče iz leta 1863.
1.1.1955
Stara hiša, pri Matičetovih, Ivan Kocjančič, Velike Loče 13. Teren 12- Brkini, posneto v času...
31.8.1955
Zibka (zibelka) iz topolovega lesa, Velike Loče 3, pri Žniderju, Mergec Frančiška.
1.1.1955
Volovska vprega v jarm, Velike Loče 2, pri Ježetovih. Teren 12- Brkini, posneto v času terenskega...
31.8.1955
Trinfes, Velike Loče 23, pri Matičetevih, Kocjančič Ivan.
31.8.1955
Stolek (pručka) iz češnjevega lesa, Velike Loče 4, pri Bortlovih, Ražem Ana.
31.8.1955
Postelja, Kocjančič Jože, pri Markotovih, Velike Loče 8.
31.8.1955
Burca iz borovega lesa, Velike Loče.
1.8.1955
Lojt?r?nce od voza s španglni, na levi "prton" z let. 1839, Velike Loče 11. Teren 12-...
31.8.1955
Mlini za kavo, Velike Loče 23, pri Matičetevih, Kocjančič Ivan.
31.8.1955
Šk?ncija, pri Žniderju, Mergec Frančiška, Velike Loče 3.
31.8.1955
Luč za kuhinjo, Velike Loče 13, pri Matičetevih, Kocjančič Ivan.
31.8.1955
Popeček, Velike Loče.
1.8.1955
Marija Vovk, pri "te bojih", 38- letna, od rojstva živčno bolna, Velike Loče 12. Teren 12...
31.8.1955
Stolček (pručka), Velike Loče 23, pri Matičetevih, Kocjančič Ivan.
1.8.1955
Pogled na Velike Loče. Teren 12- Brkini (1.-31.8.1955).
31.8.1955
Kuhinja, pri Hribovih, Požur Ivana - Anton, Velike Loče 15, zgrajeno pred več kot 100 leti,...
1.8.1955
Ognjišče pri Hribovih, Ivana Požar, Velike Loče 15. Teren 12- Brkini (1.-31.8.1955).
31.8.1955
Kovnica za ublanje (oblanje), obrezavanje (obrezovanje), za napravljanje (izdelovanje) košev,...
1.8.1955
Koš za nošnjo rezausnce živini, Velike Loče 2, pri Ježetovih. Teren 12- Brkini (1.-31.8.1955).
1.8.1955
Marija Vovk, pri "te bojih", 38 letna, od rojstva živčno bolna, Velike Loče 12. Teren 12...
31.8.1955
Omara za meso, spodnji prostor za kruh, Velike Loče 3, pri Žniderju, Mergec Frančiška.
31.8.1955
Rante (ograja) "skale" (stopnice), Velike Loče 2, pri Ježetovih, Skočaj Anton...
31.8.1955
Štirna (vodnjak), uporabljalo več hiš, Velike Loče.
1.8.1955
Hiša in štala (hlev) pri Žnidarjevih, Marija Mezgec, Velike Loče 3. Teren 12- Brkini (1.-31.8.1955).