Subscribe to RSS - Kovčice
1.8.1955
Interier hiše, pri Slamovih, Jože Slama, Kovčice 18. Teren 12- Brkini (1.-31.8.1955).
31.8.1955
Menderga (mentrga), Kovčice 1, pri Ronovih, Mergec Frančiška.
31.8.1955
Postelja, Kovčice 1, Mergec Frančiška.
1.8.1955
Hiša in štala (levo spodaj vhod v štalo- hlev, desno vhod v skedenj), Franc Mezgec, Kovčice 14, pri...
31.8.1955
Brana, pri Tinetovih, Mergec Ivan, Kovčice 22.
31.8.1955
Zibka (zibelka) iz topolovega lesa, Kovčice 12, pri Palkevih, Grlca Jože.
31.8.1955
Korito za prašiče, Kovčice 2, Cetinj Rudolf.
1.8.1955
Lopa, zgoraj "svisle" (svisli), v katerih je odprtina ("bautara") za na uoder,...
31.8.1955
Škrla (kamen) v kuhinji za vrati, pri Markovtovih, Mergec Franc, Kovčice 14.
31.8.1955
Lemež, pri Tinetovih, Mergec Ivan, Kovčice 22.
1.8.1955
Na hribu, vas Kovčice. Teren 12- Brkini (1.-31.8.1955).
31.8.1955
Sekira (široka), pri Karižljovih, Grželj Franc, Kovčice 4.
31.8.1955
Miza, pri Tinetovih, Mergec Ivan, Kovčice 22.
1.8.1955
Interier hiše (peč, zraven klop "zbar?nca), pri Slamovih, Jože Slama, Kovčice 18. Teren 12-...
1.8.1955
Novejši skedenj s položno streho, Kovčice. Teren 12- Brkini (1.-31.8.1955).
31.8.1955
Mautnik, pri Tinetovih, Mergec Ivan, Kovčice 22.
31.8.1955
Koserin za sekanje robid, Kovčice 2, pri Dežetovih, Cetinj Rudolf.
31.8.1955
Osnik (oselnik), Kovčice 2, Cetinj Rudolf, pri Dežotovih.
1.8.1955
Hiša in štala (levo spodaj vhod v štalo- hlev, desno vhod v skedenj), Franc Mezgec, Kovčice 14, pri...
1.8.1955
Štala (hlev) in del hiše, pri Slamovih, Jože Slama, Kovčice 18. Teren 12- Brkini (1.-31.8.1955).
31.8.1955
Vozek, pri Horjevih, Lukač Franc, Kovčice 3.
31.8.1955
Štirna (vodnjak), pri Tinetovih, Mergec Ivan, Kovčice 22.
1.8.1955
Skedenj v Kovčicah. Teren 12- Brkini (1.-31.8.1955).
1.8.1955
Detajl iz vasi Kovčice. Teren 12- Brkini (1.-31.8.1955).
31.8.1955
Vrata, Kovčice 19, pri Šultnih, Mergec Franc.
1.8.1955
Interier hiše, pri Slamovih, Jože Slama, Kovčice 18. Teren 12- Brkini (1.-31.8.1955).
1.8.1955
Skedenj, spodaj štala (hlev), pri Slamovih, Kovčice 18. Teren 12- Brkini (1.-31.8.1955).
1.8.1955
"Lesa" ob gnojniku, zadaj hiša, Franc Mezgec, Kovčice 14, pri Markotovih. Teren 12-...
1.1.1955
Hiše v Kovčicah. Teren 12- Brkini, posneto v času terenskega dela od 1.-31.VIII.1955.
31.8.1955
Stojalka, Kovčice 15, pri Mežnarjevih, Mergec Jože.