Subscribe to RSS - Zadlog
1.8.1959
Etnografi pri delu, Zadlog 31. Teren 16- Črni Vrh- Vojsko pri Idriji (1.-28.8.1959).
28.8.1959
Hiša - 3 tlorisi, Zagoda Ivana, pri Gregorcu, Zadlog 48 (Hudi Kot).
28.8.1959
Senene vile, Zadlog 21 (Kot), pri Kotniku, Rafl Bonča.
28.8.1959
Fouč (veliki) za izdelovanje grabelj, Zadlog 7, Fr. Žejn, pri Zagričarju.
28.8.1959
Kam?n za mast, ki stoji v kevdru (kleti), v zidu. Zadlog 37 (Na sredi), pri Cigulet, Rupnik...
28.8.1959
Hlapec (pintarsko orodje), Zadlog 21, pri Kotniku, Franc Bonča.
28.8.1959
Stare mere za žito (mernik in polmernik, m?žura), Zadlog 57 (Plestenice), pri Gostišu, Andrej...
1.8.1959
Križ na sušilnici, Likar Marija, Zadlog 31. Teren 16- Črni Vrh- Vojsko pri Idriji (1.-28.8.1959).
1.8.1959
Otroški stol ("klipi-klopi"), Podtisov vrh, Zadlog 27, pri Lampetu. Teren 16- Črni Vrh-...
28.8.1959
Stol, Zadlog 57 (Plestenice), pri Gostišu, Andrej Gostiša.
28.8.1959
Stara preša za stiskanje svin. želodca, Zadlog 37 (Na sredi), pri Cigulet, Stanislav Rupnik.
1.8.1959
"Košula" (kršula) ("ta velka") iz vrbe pletena za travo, deteljo, repo itd,...
28.8.1959
Deža (za mast), Zadlog 57, pri Gostišu, Andrej Gostiša.
28.8.1959
"Ta velk ob?č" (oblič), Franc Žejn, Zadlog 7, pri Zagričarju...
28.8.1959
Krplje, Zadlog 57 (Plestenica), pri Gostišu, Andrej Gostiša.
28.8.1959
"Ta mal bank" za moko (majhna skrinja), Zadlog 57, pri Gostišu, Andrej Gostiša,...
28.8.1959
Vrata, Zadlog 63, pri Kovačku, Rosalija Rudolf.
28.8.1959
Fouč (fruč, mali) za izdelovanje grabelj, Zadlog 7, Fr. Žejn, pri Zagričarju.
1.8.1959
Pircova hiša (Ludvik Pirc), Zadlog 8 (Podkrog). Teren 16- Črni Vrh- Vojsko pri Idriji (1.-28.8.1959...
1.8.1959
Hiša in štirna (vodnjak), Franc Logar, pri Laniucu, Zadlog 17 (Kot). Teren 16- Črni Vrh- Vojsko pri...
1.8.1959
"Košula" (kršula) ("ta mala") za zemljo, pesek, drva (izjemoma tu krivo oje ali...
1.8.1959
Spominska plošča v spomin dr. F. Lampetu na njegovi rojstni hiši pri Lampetu, Zadlog 27. Poleg...
28.8.1959
Zibka (zibelka) iz 19. stoletja, Zadlog 29, Ivan Bonča.
28.8.1959
Agnil, Zadlog 21 (Kot), pri Kotniku, Rafl Bonča.
1.8.1959
Ivanškova domačija (hiša in štala- hlev), Zadlog (Podkrog). Teren 16- Črni Vrh- Vojsko pri Idriji (...
1.8.1959
Stol za klanje prašiča, Zadlog 20 (Kot), pri Flandru. Teren 16- Črni Vrh- Vojsko pri Idriji (1.-28...
1.8.1959
Cajna (košara) za krompir, solato in drugo drobnarijo, Zadlog 20 (Kot), pri Flandru. Teren 16- Črni...
1.8.1959
Stol za klanje prašiča, Zadlog 20 (Kot), pri Flandru. Teren 16- Črni Vrh- Vojsko pri Idriji (1.-28...
1.8.1959
Zgornje krilo, obrnjeno narobe, Likar Marija, Zadlog 31. Teren 16- Črni Vrh- Vojsko pri Idriji (1.-...
1.8.1959
Kolovrat, Zadlog 31, pri Figarju, Likar Alojz. Teren 16- Črni Vrh- Vojsko pri Idriji (1.-28.8.1959).
1.8.1959
"Krple"- krplje (krog iz leskovega lesa) (domače delo). Zadlog 21 (Kot), pri Kotniku...
1.8.1959
Čebelnjak- kranjiči in žnidaršiči, Zadlog 42, Rupnik Franc (pri Bizarju). Teren 16- Črni Vrh-...
28.8.1959
"Jarmčk", Zdole 31, Zadlog, pri Figarju...
28.8.1959
"Ušes?nk" (pintarsko orodje za uho izvrtat), Zadlog 21, pri Kotniku, Franc Bonča...
1.8.1959
Lampetov Francl (Kosmač) v stolu ("klipi-klopi"), Podtisov vrh, Zadlog 27, pri Lampetu...
1.8.1959
Hiša pri "Gregorcu" Ivana Zagoda, Zadlog 48, Hudi kot. Teren 16- Črni Vrh- Vojsko pri...
1.8.1959
Pircova hiša (Ludvik Pirc), Zadlog 8 (Podkrog). Teren 16- Črni Vrh- Vojsko pri Idriji (1.-28.8.1959...
28.8.1959
"Jarmčk", Zadlog 27 pri Črnem Vrhu, pri Lampetu, Filip Kosmač...
1.8.1959
"Struh" (oblič) za doge oblat (stružit), Zadlog 21 (Kot) pri Kotniku, dolžina struha...
28.8.1959
Frlanka (manjša sekira), Zadlog 21 (Kot), pri Kotniku, Rafl Bonča.
1.8.1959
"Kolarski stou" (za kolesa), Zadlog 31, pri Figarju, Likar Alojz. Teren 16- Črni Vrh-...
1.8.1959
"Košula" dvokolesen voziček za travo, korenje, mleko itd. Zadlog 21 (Kot), pri Kotniku...
28.8.1959
Grablje za seno, Zadlog 21 (Kot), pri Kotniku, Rafl Bonča.
1.8.1959
Gostiševa hiša (Andrej Gostiša), Zadlog 37 (Plestenice). Teren 16- Črni Vrh- Vojsko pri Idriji (1.-...
1.8.1959
Hiša z vhodom ob strani, Franc Logar, pri Laniucu, Zadlog 17 (Kot). Teren 16- Črni Vrh- Vojsko pri...
28.8.1959
R?nčelica, Zadlog 21 (Kot), pri Kotniku, Rafl Bonča.
28.8.1959
Tesla za izdelovanje (dolbljenje, za "dobt") nešk (nečk), Zadlog 11, pri Ivanšku...
1.8.1959
Brana, Zadlog 11 (Podkrog), pri Ivanšku (K. Pivk). Teren 16- Črni Vrh- Vojsko pri Idriji (1.-28.8...
1.8.1959
Krplje- leskove (domače delo), Zadlog 22 (Kot), pri Cuntovih. Teren 16- Črni Vrh- Vojsko pri Idriji...
28.8.1959
Uos?nk (oselnik), Zadlog 31, pri Figarju.
28.8.1959
Kosa, Zadlog 21 (Kot), pri Kotniku, Rafl Bonča.
1.8.1959
Goz?nkova hiša (Leopold Vidmar), Zadlog 24 (Podtisov vrh). Teren 16- Črni Vrh- Vojsko pri Idriji (1...
28.8.1959
Stol, Zadlog 57 (Plestenice), pri Gostišu, Andrej Gostiša.
1.8.1959
Pinja za maslo delat, Zadlog 22 (Kot), pri Cuntovih. Teren 16- Črni Vrh- Vojsko pri Idriji (1.-28.8...
28.8.1959
Nova preša za stiskanje svin. želodca, Zadlog 37 (Na sredi), pri Rupnik, Stanislav Rupnik.
1.8.1959
Ječmen žanjejo, Podtisov vrh, Zadlog 30, pri Lipetu (Marija in Ivanka Plešnar). Teren 16- Črni Vrh...
1.8.1959
Krplje- domače delo ("okroh" je leska), Zadlog (Podtisov Vrh 28), pri Zajcu. Teren 16-...
1.8.1959
Delajo zaurojk, Likar Marija, Zadlog 31. Teren 16- Črni Vrh- Vojsko pri Idriji (1.-28.8.1959).
1.8.1959
Goz?nkova hiša (Leopold Vidmar), Zadlog 24 (Podtisov vrh). Tukaj od zadaj fotografirana. Teren 16-...
28.8.1959
Peč v hiši, Zadlog 37 (Na sredi), pri Cigulet, Stanislav Rupnik.
28.8.1959
Hiša - 4 fasade, Leopolda Vidmar, pri Gozenk, Zadlog 24.
28.8.1959
Grablje (okrašene), Zadlog (Podkrog) 11, pri Ivanšku.
28.8.1959
Marena (omara), Zadlog 37 (Na sredi), pri Cigulet, Rupnik Stanislav.
1.8.1959
Krstno oblačilo, Likar Marija, Zadlog 31. Teren 16- Črni Vrh- Vojsko pri Idriji (1.-28.8.1959).
1.8.1959
Obleka za novo mašo, Likar Marija, Zadlog 31. Teren 16- Črni Vrh- Vojsko pri Idriji (1.-28.8.1959).
28.8.1959
Skrina (skrinja), Zadlog 37 (Na sredi), pri Cigulet, Rupnik Stanislav.
1.8.1959
Ruta zavezana po novem, Likar Marija, Zadlog 31. Teren 16- Črni Vrh- Vojsko pri Idriji (1.-28.8...
1.8.1959
Etnografi pri delu, Zadlog 31. Teren 16- Črni Vrh- Vojsko pri Idriji (1.-28.8.1959).
1.8.1959
Franc Žejn, Zadlog 7, obrezuje z rezivnikom (rezilnikom) "grabuše" na rezivnem stolu...
28.8.1959
Stopa, Zadlog 37 (Na sredi), pri Cigulet, Rupnik Stanislav.
28.8.1959
Gare za štrene, pri Gostišu, Andrej Gostiša, Zadlog 57, Plestenice.
28.8.1959
Sklednik v zidu, Zadlog 37 (Na sredi), pri Cigulet, Rupnik Stanislav.
1.8.1959
Ivanškova domačija (hiša in štala- hlev), Zadlog (Podkrog). Teren 16- Črni Vrh- Vojsko pri Idriji (...
1.8.1959
Čebelnjak, Zadlog 42, Rupnik Franc (pri Bizarju). Teren 16- Črni Vrh- Vojsko pri Idriji (1.-28.8...
1.8.1959
Sveti Florjan, Zadlog 33, Plešnar, izdelal Jakob Šemrl 1892. Teren 16- Črni Vrh- Vojsko pri Idriji...
1.8.1959
Delajo zaurojk, Likar Marija, Zadlog 31. Teren 16- Črni Vrh- Vojsko pri Idriji (1.-28.8.1959).
1.8.1959
Štrene se belijo, Franc Logar, pri Laniucu, Zadlog 17 (Kot). Teren 16- Črni Vrh- Vojsko pri Idriji...
1.8.1959
Krplje- leskove (domače delo), Zadlog 22 (Kot), pri Cuntovih. Teren 16- Črni Vrh- Vojsko pri Idriji...
1.8.1959
Štirna (vodnjak), Franc Logar, pri Laniucu, Zadlog 17 (Kot). Teren 16- Črni Vrh- Vojsko pri Idriji...
28.8.1959
Deža (za mast), Zadlog 57, pri Gostišu, Gostiša Andrej.
1.8.1959
Družina, Stanislav Rupnik, Zadlog 37 ("Na sredi"). Teren 16- Črni Vrh- Vojsko pri Idriji...
1.8.1959
Štala (hlev), levo ob strani klanica za listje, Ivan Habe, Zadlog 55 (Hudi kot). Teren 16- Črni Vrh...
28.8.1959
"Klina" (pintarsko orodje), Zadlog 21 (Kot), pri Kotniku, Franc Bonča...
1.8.1959
"Ladaf?r" (samokolnica) za gnoj, Zadlog 22 (Kot), pri Cuntovih. Teren 16- Črni Vrh-...
1.8.1959
Ciguletova hiša (Stanislav Rupnik), Zadlog 37 ("Na sredi"). Teren 16- Črni Vrh- Vojsko...
1.8.1959
Čebele na paši iz Vipave. Žnidaršiči so pokriti s pločevino, obteženo s kamni (Podtisov vrh),...
1.8.1959
Spodnje krilo, Likar Marija, Zadlog 31. Teren 16- Črni Vrh- Vojsko pri Idriji (1.-28.8.1959).
28.8.1959
"Jarmčk", pri Lampetu, Zdole 27, Zadlog...
1.8.1959
"Košula" (kršula) na polju z Zadloga. Teren 16- Črni Vrh- Vojsko pri Idriji (1.-28.8.1959...
28.8.1959
Skobla (pintarsko orodje), Zadlog 21, pri Kotniku, Franc Bonča.
1.8.1959
"Foglovž" (kletka) za kose, šoje itd. Zadlog (Podtisov Vrh 28), pri Zajcu. Teren 16- Črni...
28.8.1959
Prbivač za "cahne" na grabljah, Zadlog 40, pri Homovcu...
1.8.1959
Ciguletov "ta mal", Stanislav Rupnik, Zadlog 37 ("Na sredi"). Teren 16- Črni...
1.8.1959
Trage (nosila) za gnoj, Zadlog 20 (Kot), pri Flandru. Teren 16- Črni Vrh- Vojsko pri Idriji (1.-28...
1.8.1959
Podoba ("pild") (slika na steklo- razbita), Zadlog 31, pri Figarju, Likar Alojz. Teren 16...
1.8.1959
"Zibka" (zibelka) (iz 19. stoletja), Zadlog 29, pri Mikšu, Bonča Ivan. Teren 16- Črni Vrh...
1.8.1959
"Košula" (kršula) ("ta mala") za zemljo, pesek, drva (izjemoma tu krivo oje ali...
1.8.1959
Hiša pri "Gregorcu" Ivana Zagoda, Zadlog 48, Hudi kot. Fotografirana z druge strani...
28.8.1959
Stol za štrene, na njem tekau?nca, pri Gostišu, Andrej Gostiša, Zadlog 57.
1.8.1959
"Skobc" (past) za podgane (domače delo), Zadlog (Podtisov Vrh 28), pri Zajcu. Teren 16-...
1.8.1959
"Rebrank" za steljo, Zadlog 22 (Kot), pri Cuntovih. Teren 16- Črni Vrh- Vojsko pri Idriji...
1.8.1959
Habetova lanena jama, Ivan Habe, Zadlog 55 (Hudi kot). Teren 16- Črni Vrh- Vojsko pri Idriji (1.-28...
1.8.1959
Goz?nkova hiša (Leopold Vidmar), Zadlog 24 (Podtisov vrh). Teren 16- Črni Vrh- Vojsko pri Idriji (1...
28.8.1959
Bank za žito (skrinja), Zadlog 37 (Na sredi), pri Cigulet, Stanislav Rupnik.
1.8.1959
Rovtarjeva štala (hlev) (kalona z letnico 1845), Zadlog 36 ("Na sredi"). Teren 16- Črni...
1.8.1959
Klančarjeva bajta, Zadlog 10 (Podkrog). Teren 16- Črni Vrh- Vojsko pri Idriji (1.-28.8.1959).
28.8.1959
Situacija Vidmarjevega doma, Leopolda Vidmar, pri Gozenk, Zadlog 24, Podtisov vrh.
1.8.1959
Gostiševa hiša (Andrej Gostiša), Zadlog 37 (Plestenice). Teren 16- Črni Vrh- Vojsko pri Idriji (1.-...
1.8.1959
Obleka za novo mašo, Likar Marija, Zadlog 31. Teren 16- Črni Vrh- Vojsko pri Idriji (1.-28.8.1959).
1.8.1959
Peča, Likar Marija, Zadlog 31. Teren 16- Črni Vrh- Vojsko pri Idriji (1.-28.8.1959).
1.8.1959
Koš za krmo živini, prašičem itd. Zadlog 22 (Kot), pri Cuntovih. Teren 16- Črni Vrh- Vojsko pri...
1.8.1959
Kozuc (enojni kozolec), Podtisov vrh, Zadlog (Zajčev). Teren 16- Črni Vrh- Vojsko pri Idriji (1.-28...
28.8.1959
Hiša - 3 tlorisi, Leopolda Vidmar, pri Gozenk, Zadlog 24, Podtisov vrh.
1.8.1959
Bratec in sestrica, Zadlog 31. Teren 16- Črni Vrh- Vojsko pri Idriji (1.-28.8.1959).
1.8.1959
Ječmen žanje, Likar Marija, Zadlog 31. Teren 16- Črni Vrh- Vojsko pri Idriji (1.-28.8.1959).
28.8.1959
Hiša - 4 fasade, Zagoda Ivana, pri Gregorcu, Zadlog 48.
1.8.1959
Čebelnjak- panji, Zadlog 42, Rupnik Franc (pri Bizarju). Teren 16- Črni Vrh- Vojsko pri Idriji (1.-...
28.8.1959
Pinja, Zadlog 57 (Plestenice), pri Gostišu, Gostiša Andrej.
1.8.1959
Pircova hiša in štala (hlev) (Ludvik Pirc), Zadlog 8 (Podkrog). Teren 16- Črni Vrh- Vojsko pri...
28.8.1959
Malarin (pintarsko orodje), Zadlog 21 (Kot), pri Kotniku, Franc Bonča.
1.8.1959
Brana, Zadlog 11 (Podkrog), pri Ivanšku (K. Pivk). Teren 16- Črni Vrh- Vojsko pri Idriji (1.-28.8...
28.8.1959
Fouč (ta velik), Zadlog 21 (Kot), pri Kotniku, Rafl Bonča.
1.8.1959
"Šterna" (vodnjak) deli: 1.) vreten (kalal), 2.) kalau?nk (lesena posoda za vodo) ("...
1.8.1959
Klepiše (lipov les) deli: a) babca, b) kladu, c) forka (palica za koso), Zadlog 31, pri Figarju,...
28.8.1959
Srp, Zadlog 21 (Kot), pri Kotniku, Rafl Bonča.
28.8.1959
"Utor?nk" (pintarsko orodje), Zadlog 21 (Kot), pri Kotniku, Franc Bonča...
1.8.1959
Krplje- vojaške avstrijske, Zadlog (Podtisov Vrh 28), pri Zajcu. Teren 16- Črni Vrh- Vojsko pri...
1.8.1959
Ječmen žanje, Likar Marija, Zadlog 31. Teren 16- Črni Vrh- Vojsko pri Idriji (1.-28.8.1959).
1.8.1959
"Lanena jama" spredaj: "žek?n", zadaj "na jami", lan denejo na leso,...
1.8.1959
Zgornje krilo, Likar Marija, Zadlog 31. Teren 16- Črni Vrh- Vojsko pri Idriji (1.-28.8.1959).
1.8.1959
Ruta zavezana po starem, Likar Marija, Zadlog 31. Teren 16- Črni Vrh- Vojsko pri Idriji (1.-28.8...
1.8.1959
"M?tavil" (motovilo), Zadlog 31, pri Figarju, Likar Alojz. Teren 16- Črni Vrh- Vojsko pri...
1.8.1959
Kozuc (bajtarski kozolec), Andrej Tominc, pri Andrjak, Zadlog 14 (Kot). Teren 16- Črni Vrh- Vojsko...
28.8.1959
"Jarmčk", pri Lampetu, Zdole 27, Zadlog...
1.8.1959
"Smači" (sani)- otroške, Zadlog 20 (Kot), pri Flandru. Teren 16- Črni Vrh- Vojsko pri...
28.8.1959
Trlica z detajli. Zadlog 11, pri Ivanšku.
1.8.1959
Štefkova hiša, Rupnik Peter, Zadlog ("Na sredi"). Teren 16- Črni Vrh- Vojsko pri Idriji (...
28.8.1959
Stopa, Zadlog 57, pri Gostišu, Andrej Gostiša.
1.8.1959
Delajo zaurojk, Likar Marija, Zadlog 31. Teren 16- Črni Vrh- Vojsko pri Idriji (1.-28.8.1959).
1.8.1959
"Rebrank" za steljo, Zadlog 22 (Kot), pri Cuntovih. Teren 16- Črni Vrh- Vojsko pri Idriji...
28.8.1959
Kalona (glavni vhod), Zadlog 57 (Plestenice), pri Gostišu, Gostiša Andrej.
1.8.1959
Hiša pri "Gregorcu" Ivana Zagoda, Zadlog 48, Hudi kot. Fotografirana z druge strani...
1.8.1959
Kozuc (enojni kozolec), Podtisov vrh, Zadlog (Zajčev). Teren 16- Črni Vrh- Vojsko pri Idriji (1.-28...
28.8.1959
Grablje (za listje), Zadlog 21.
1.8.1959
Gostiševa hiša (Andrej Gostiša), Zadlog 37 (Plestenice). Teren 16- Črni Vrh- Vojsko pri Idriji (1.-...
1.8.1959
Krompirjeva jama, Franc Logar, pri Laniucu, Zadlog 17 (Kot). Teren 16- Črni Vrh- Vojsko pri Idriji...
1.8.1959
Past- "skobc"- za volka ali lisico, Zadlog 42, Rupnik Franc, pri Bizarju. Teren 16- Črni...
28.8.1959
Škatla za britve (domače rezbarsko delo, razen pokrova narejeno vse iz enega kosa), Zadlog 31, pri...