Subscribe to RSS - Osp
15.9.1949
Mrtvaška glava, vsekana v steno, Brčinov vrt, Osp. Teren 3 - Področje med Rižano in mejo cone A (...
15.9.1949
Lulčev kotec (svinjak) (s cerkvene strehe), Osp. Teren 3 - Področje med Rižano in mejo cone A (...
1.7.1949
Zazidana kalona (portal). Pustova hiša, Osp 19.
15.9.1949
"Pluh" (plug), železen, Osp 80, pri Gabru, Albin Klabjan. Teren 3 - Področje med Rižano...
15.9.1949
Podrtija stare Brčinove hiše v Ospu. V ozadju je stena z luknjo. Teren 3 - Področje med Rižano in...
1.7.1949
Nasadi trte: latnik. Osp
15.9.1949
Kalić pri Kolombarju, v vodi namakajo posode za trgatev. Teren 3 - Področje med Rižano in mejo cone...
1.7.1949
Flaškadur s sitom (zalivalka). Lastnik pri "Čovetu" - Josip Novak, Osp 4...
15.9.1949
Krava s "coklo", Osp. Teren 3 - Področje med Rižano in mejo cone A (Dekani-Osp-Socerb-...
15.9.1949
Kapelica z vrtom, kjer raste radič, Osp. Teren 3 - Področje med Rižano in mejo cone A. (Dekani-Osp-...
1.7.1949
Nasadi trte: pared. Osp.
15.9.1949
Osp, pogled na vas in proti cerkvi, na desni najmanj 300 let staro drevo "koprinj". Teren...
15.9.1949
Osp, na hiši št. 65 pri Brčina se vidi ostanek stare hiše, kamin brez dimnika. Teren 3 - Področje...
15.9.1949
Zazidana kalona (portal), Osp 19, Ivan Cunja. Teren 3 - Področje med Rižano in mejo cone A. (Dekani...
15.9.1949
Volovska vprega s košem, Osp 46, Slavec Ivan. Teren 3 - Področje med Rižano in mejo cone A. (Dekani...
15.9.1949
Prebeneščan kuha žganje, Osp. Teren 3 - Področje med Rižano in mejo cone A (Dekani-Osp-Socerb-...
15.9.1949
Pročelje iste hiša v Ospu, posneto z južne strani. Teren 3 - Področje med Rižano in mejo cone A (...
15.9.1949
Tov. Slakova nad Ospsko cerkvijo. Teren 3 - Področje med Rižano in mejo cone A (Dekani-Osp-Socerb-...
15.9.1949
Kobila za žaganje drv in koritce za kokoši na Korti pri Oslandovih v Ospu. Teren 3 - Področje med...
1.7.1949
Pron za odpiranje satnic. Osp.
15.9.1949
"Ančka Bekca"- Deško Ana, ljudska pesnica, lupi frmenton (koruzo) in se razgovarja z...
15.9.1949
Zazidana kalona (portal), Osp 19, Ivan Cunja. Teren 3 - Področje med Rižano in mejo cone A. (Dekani...
15.9.1949
Družina Kraševec, Osp 10. Teren 3 - Področje med Rižano in mejo cone A. (Dekani-Osp-Socerb-Tinjan-...
15.9.1949
Razvaline Ospskega gradu. Teren 3 - Področje med Rižano in mejo cone A (Dekani-Osp-Socerb-Tinjan-...
1.7.1949
Zaglavnik. Lastnik "Polinovi" - Ana Cunja, Osp 72...
15.9.1949
Čebelnjak, Osp 72, Cunja Ana. Teren 3 - Področje med Rižano in mejo cone A. (Dekani-Osp-Socerb-...
1.7.1949
Pošištvo od Špetčevih - tlorisa pritličja in nadstropja. Lastnik Špetčevi, Osp 46.
15.9.1949
Ospski grad ali "Jama" in etnografi na njem. Teren 3 - Področje med Rižano in mejo cone A...
15.9.1949
Hiša bogatega kmeta, Sever Nikolaj, Osp 85 (v ozadju lupa). Teren 3 - Področje med Rižano in mejo...
15.9.1949
Osp, pogled na vas z južne strani. Teren 3 - Področje med Rižano in mejo cone A (Dekani-Osp-Socerb-...
15.9.1949
Kraševec Andrej, Osp 10. Teren 3 - Področje med Rižano in mejo cone A. (Dekani-Osp-Socerb-Tinjan-...
15.9.1949
Hiša "pod steno", posneta od zapadne strani, Osp, pri Prebenešci. Teren 3 - Področje med...
15.9.1949
Notranjost kovačije, Osp 74, Primožič Alojz, kovač. Teren 3 - Področje med Rižano in mejo cone A. (...
15.9.1949
Osp 72, Cunja Ana. Teren 3 - Področje med Rižano in mejo cone A. (Dekani-Osp-Socerb-Tinjan-Škofije...
15.9.1949
"Stisk" (preša) z letnico 1852, Osp 18, Slavc Viktor. Teren 3 - Področje med Rižano in...
15.9.1949
Pogled na Osp. Teren 3 - Področje med Rižano in mejo cone A. (Dekani-Osp-Socerb-Tinjan-Škofije),...
15.9.1949
Pogled na Osp s cerkvene strehe, v ospredju Bordončna hiša. Teren 3 - Področje med Rižano in mejo...
15.9.1949
Ospski grad ali "Jama" in etnografi. Teren 3 - Področje med Rižano in mejo cone A (Dekani...
15.9.1949
Pogled v notranjščino nad štalo (hlev) Ančke Polinove, kjer spravljajo seno (skozi steno prodirajo...
15.9.1949
Kravi podkujejo zadnje noge, Osp 74. Teren 3 - Področje med Rižano in mejo cone A (Dekani-Osp-...
15.9.1949
Tov. Slakova nad Ospsko cerkvijo. Teren 3 - Področje med Rižano in mejo cone A (Dekani-Osp-Socerb-...
1.7.1949
Čuhnja z goniščem (črna kuhinja z ognjiščem), lastnik pri "Mišeli" - Anton Lokateli, Osp...
1.7.1949
Brentač. Lastnik pri "Čoretu" - Josip Novak, Osp 4...
15.9.1949
Pogled na Osp, Socerb, Prebeneg itd. Teren 3 - Področje med Rižano in mejo cone A. (Dekani-Osp-...
25.9.1949
Pošištvo pr Prebenešci (preje pr Koroščani) - Polinova štala (hlev). Tloris nadstropja+pritličja...
1.7.1949
Hiša z baladurjem (terasa z nadstreškom na koncu stopnic). Lastnik Rudolf Kraševec, Juščeva šiša (...
15.9.1949
Štala (hlev) Ančke Polinove prislonjena ob živo steno. Dohod k steni ni prost, spredaj je nekak zid...
15.9.1949
Prebenešca, Osp. Teren 3 - Področje med Rižano in mejo cone A (Dekani-Osp-Socerb-Tinjan-Škofije),...
15.9.1949
Kavalet s kulam (natezavnik), Osp 74, Primožič Alojz, kovač. Teren 3 - Področje med Rižano in mejo...
15.9.1949
"Stisk" (preša) z letnico 1852, Osp 18, Slavc Viktor. Teren 3 - Področje med Rižano in...
15.9.1949
"Flaška"- spletena iz olupljenih bek, spletel Željko Slavec, Osp 45. Teren 3 - Področje...
15.9.1949
Kalona (portal), Osp 46. Teren 3 - Področje med Rižano in mejo cone A. (Dekani-Osp-Socerb-Tinjan-...
15.9.1949
Ospski grad. Teren 3 - Področje med Rižano in mejo cone A. (Dekani-Osp-Socerb-Tinjan-Škofije), levi...
1.7.1949
Pogled na vas Osp.
1.7.1949
Zdocalo za prašičem mečkat. Lastnik "Polinovi" - Ana Cunja, Osp 72...
15.9.1949
Pogled na Osp, Socerb, Prebeneg itd. Teren 3 - Področje med Rižano in mejo cone A. (Dekani-Osp-...
1.7.1949
Trpiž. Lastnik "Polinovi" - Ana Cunja, Osp 72...
15.9.1949
Vrt v Ospu. Teren 3 - Področje med Rižano in mejo cone A. (Dekani-Osp-Socerb-Tinjan-Škofije), levi...
15.9.1949
Kopa slame, Osp. Teren 3 - Področje med Rižano in mejo cone A. (Dekani-Osp-Socerb-Tinjan-Škofije),...
15.9.1949
Kamen za olje, koritce za kokoši, drvo za mestit krompir in lopata za kruh pri Starca v Ospu. Teren...
15.9.1949
Ospski grad. Teren 3 - Področje med Rižano in mejo cone A. (Dekani-Osp-Socerb-Tinjan-Škofije), levi...
1.7.1949
Cilkina šiša (hiša)- pogled, prerez, tloris pritličja in nadstropja. Lastnica Marija Rodela, Osp 52.
F0000767
Osapska jama, imenovana tudi Grad.
1.7.1949
Ograja iz kanele. Osp.
1.7.1949
Nož za spodrezavanje satnikov. Osp.
15.9.1949
"Ančka Bekca"- Deško Ana, ljudska pesnica. Teren 3 - Področje med Rižano in mejo cone A (...
15.9.1949
Primožičevi dajejo šino na kulo, Osp 74. Teren 3 - Področje med Rižano in mejo cone A. (Dekani-Osp-...
15.9.1949
Razni predmeti iz kovačije in mizarske delavnice: spehavnik, žageto, rašpa, škubliči teslo (veliko...
15.9.1949
Hiša, Osp 51, Marija Kraševec. Teren 3 - Področje med Rižano in mejo cone A. (Dekani-Osp-Socerb-...
15.9.1949
"Brentač", Osp 86, Kofol Andrej. Teren 3 - Področje med Rižano in mejo cone A. (Dekani-...
15.9.1949
Osp 72, Cunja Ana. Teren 3 - Področje med Rižano in mejo cone A. (Dekani-Osp-Socerb-Tinjan-Škofije...
25.9.1949
Kalona (portal) od Tunčeta, merjeno 25.9.1949. Lastnik Romano Vouk - Tunče, Osp 87.
15.9.1949
Vaško korito za živino, Osp, pri Pilu. Teren 3 - Področje med Rižano in mejo cone A. (Dekani-Osp-...
15.9.1949
Brčinova hiša v Ospu. Teren 3 - Področje med Rižano in mejo cone A (Dekani-Osp-Socerb-Tinjan-...
1.7.1949
Šapa. Lastnik "Polinovi" - Ana Cunja, Osp 72...
15.9.1949
Polinova štala (hlev) in senik, Osp. Teren 3 - Področje med Rižano in mejo cone A (Dekani-Osp-...
15.9.1949
Gospodarsko poslopje (spredaj štala- hlev, zgoraj slama, seno), Osp 43, Stare Fr. Teren 3 -...
1.7.1949
Lesene vilice za grozdje in kosir za obrezovanje trt. Lastnik "Polinovi" - Ana Cunja, Osp...
15.9.1949
Kravo podkujejo (sprednje noge), Osp 74. Teren 3 - Področje med Rižano in mejo cone A (Dekani-Osp-...
15.9.1949
"Štant" za blago kovat, Osp 74, Primožič Alojz, kovač. Teren 3 - Področje med Rižano in...
15.9.1949
Novak Josip- "papa" zaliva radič, Osp. Teren 3 - Področje med Rižano in mejo cone A. (...
15.9.1949
Ostanki kamnov iz torklje (preše), Osp. Teren 3 - Področje med Rižano in mejo cone A. (Dekani-Osp-...
15.9.1949
"Vinja" (v pared), trta (v vrstah), Osp. Teren 3 - Področje med Rižano in mejo cone A. (...
15.9.1949
Nepopoln tip latnika- polovičar, Osp 85, Sever Nikolaj. Teren 3 - Področje med Rižano in mejo cone...
15.9.1949
Luknja v steni nad Ospom ("babna briža"), baje so v njej skriti zakladi. Teren 3 -...
15.9.1949
Družina Klabjan, Osp 80. Teren 3 - Področje med Rižano in mejo cone A. (Dekani-Osp-Socerb-Tinjan-...
1.7.1949
Strgula. Osp.
15.9.1949
Pred kalono (portal), Osp 33, pri Juščarti. Teren 3 - Področje med Rižano in mejo cone A. (Dekani-...
1.7.1949
Štanga za kolce. Lastnik pri "Polinovi" - Ana Cunja, Osp 72...
15.9.1949
Tri kamnita koritca za vodo kokošim pred Vonkovo hišo v Ospu. Teren 3 - Področje med Rižano in mejo...
15.9.1949
Lulčevo poslopje na križanju dveh poti v Ospu (posnetek s cerkvene strehe). Teren 3 - Področje med...
25.9.1949
Šiša (hiša) od Bekce - tlorisa nadstropja in pritličja, merjeno 25.9.1949. Lastnica Ana Deško -...
1.7.1949
Lupa (lopa), pri "Mičeli" - Angel Lokateli, Osp 44...
15.9.1949
"Pluh" (plug), Osp 43, Stare Fr. Teren 3 - Področje med Rižano in mejo cone A. (Dekani-...
15.9.1949
Kopa slame, "srčina" od frmentona, Osp. Teren 3 - Področje med Rižano in mejo cone A. (...
15.9.1949
"Rib?nca"- skupni vodnjak, na drugi strani pil. Teren 3 - Področje med Rižano in mejo...
15.9.1949
Kup radiča, Novakova žena grabi, Osp. Teren 3 - Področje med Rižano in mejo cone A. (Dekani-Osp-...
25.9.1949
Pošištvo od Bardončevih - tlorisa pritličja in nadstropja, merjeno 25.9.1949. Lastnik Josip...
15.9.1949
"Kofa"- koš brez dna, v njem perejo radič, Novak Josip, Osp. Teren 3 - Področje med...
1.7.1949
Gredanca. Lastnik pri "Mičeli" - Angel Lokateli, Osp 44...
25.9.1949
Juščeva Šiša (hiša) - pogled spredaj, prerez, BARVNA FOTOGRAFIJA vseh treh nivojev, merjeno 25.9...
15.9.1949
Košara za slamo, seno, listje itd. Osp 86, Kofol Andrej. Teren 3 - Področje med Rižano in mejo cone...
1.7.1949
Vile za seno. Lastnik Josip Novak, Osp 4.
15.9.1949
Hiša s kaminom (dimnikom) pr' Bižetu v Ospu. Teren 3 - Področje med Rižano in mejo cone A (...
15.9.1949
"Stisk" star (preša), vijak je trta, spodaj skleda, Osp 80, pri Gabru, Albin Klabjan...
15.9.1949
Osp 85, "pluh" (plug), Sever Nikolaj. Teren 3 - Področje med Rižano in mejo cone A. (...
1.7.1949
Srtalo za farmanton in fižol. Lastnik "Polinovi" - Ana Cunja, Osp 72...
1.7.1949
Meza za trdo zemljo. Lastnik "Polinovi - Ana Cunja, Osp 72...
25.9.1949
Pošištvo od Tunčeta - tlorisa pritličja in nadstropja, merjeno 25.9.1949. Lastnik Romano Vovko, Osp...
15.9.1949
Vhod v "vinje", Osp 85, Sever Nikolaj. Teren 3 - Področje med Rižano in mejo cone A. (...
15.9.1949
Par volov z jarmom, Osp 46, Slavec Ivan. Teren 3 - Področje med Rižano in mejo cone A. (Dekani-Osp-...
15.9.1949
Pogled na Osp, Socerb, Prebeneg itd. Teren 3 - Področje med Rižano in mejo cone A. (Dekani-Osp-...
15.9.1949
"Jarmenca" pri Brdudolinu v Ospu (napeta na kos lesa, da dobi pravo obliko). Teren 3 -...
15.9.1949
"Pluh" (plug), Osp 43, Stare Fr. Teren 3 - Področje med Rižano in mejo cone A. (Dekani-...
15.9.1949
"Stisk" star (preša), vijak je trta, spodaj skleda, Osp 80, pri Gabru, Albin Klabjan...
1.7.1949
Strpača za trdo zemljo. Lastnik "Polinovi" - Ana Cunja, Osp 72...
15.9.1949
Novak in žena kosita in grabita radič, Osp. Teren 3 - Področje med Rižano in mejo cone A. (Dekani-...
1.7.1949
Prerez in BARVNA FOTOGRAFIJA štale, kambre in čuhnje. Lastnik Jože Kraševec - pr Njokčevih, Osp.
1.7.1949
Kalona (portal). Špetčeva hiša, Osp 46.
15.9.1949
Miza, rabljena za mizo in za kadinj za kruh mesit, Osp 69, Ban Ana. Teren 3 - Področje med Rižano...
1.7.1949
Brenta. Lastnik pri "Čoretu" - Josip Novak, Osp 4...
15.9.1949
Pogled na Osp, Socerb, Prebeneg itd. Teren 3 - Področje med Rižano in mejo cone A. (Dekani-Osp-...
1.7.1949
Ograja iz kanele. Osp.
1.7.1949
Mezca za plet v vrtu. Lastnik "Polinovi" - Ana Cunja, Osp 72...
15.9.1949
"Kavalet" s kulam, Osp 74, Primožič Alojz, kovač. Teren 3 - Področje med Rižano in mejo...
15.9.1949
"Kofa" (košara) za redič prat, Osp 4, Novak Josip. Teren 3 - Področje med Rižano in mejo...
15.9.1949
Polinova hiša v Ospu. Teren 3 - Področje med Rižano in mejo cone A (Dekani-Osp-Socerb-Tinjan-...