Subscribe to RSS - SI

SI

SEM;F-0004027
Preša in mlin za sadje.
SEM;F-0004018
Žanjice pri delu.
11.06.1908
SEM;F-0004016
Žanjice pri delu.
SEM;F-0004011
Sejalec.
SEM;F-0003998
Skupina žensk pri okopavanju na njivi.
SEM;F-0003980
Brananje z volovsko vprego.
SEM;F-0003979
Brananje z volovsko vprego.
SEM;F-0003977
Brananje z volovsko vprego.
SEM;F-0004047
Obdelovanje vinograda.
SEM;F-0004365
Oglarska kopa.
SEM;F-0004354
Del mlina.
SEM;F-0004353
Del mlina.
SEM;F-0004170
Mizarska obrt.
SEM;F-0004168
Zidar pri delu.
01.01.1927
SEM;F-0004103
Mož s harfo. Fotografirano v letu 1927.
SEM;F-0004081
Krmljenje živine na prostem.
29.11.1917
SEM;F-0004078
Kokoši.
29.11.1917
SEM;F-0004077
Manca Celar in kokoši.
SEM;F-0004064
Paša goveje živine.
SEM;F-0004061
Paša.
SEM;F-0003976
Brananje z volovsko vprego.
SEM;F-0003967
Žanjice pri delu.
SEM;F-0003655
Skupina moških in žensk v vsakdanji noši na cesti. Moški in ženska na konju, deček s kolesom na...
SEM;F-0003642
Ženska vsakdanja noša.
SEM;F-0003639
Moški in ženska pri špičenju prekel- kolov.
SEM;F-0003619
Portret moškega in ženska v pražnji noši pred hišo.
SEM;F-0003616
Portret dveh žensk v noši iz 20. stoletja.
SEM;F-0003613
Moška v lovski opravi. Eden izmed njiju je Karol Djekl.
01.01.1927
SEM;F-0003719
Del kuhinje. Fotografirano v letu 1927.
SEM;F-0003966
Ostrvi (kope) za sušenje sena, v ospredju pletena ograja, v ozadju ruševine gradu na vzpetini.
SEM;F-0003965
Oranje s konjsko vprego.
SEM;F-0003958
Oranje z volovsko vprego.
SEM;F-0003955
Oranje s konjsko vprego.
SEM;F-0003944
Spravilo lesa v gozdu.
28.08.1923
SEM;F-0003804
Prof. Grebenc: Lestenec v narodnem slogu za igralno sobo kavarne "Evropa" v Celju...
28.08.1923
SEM;F-0003804/a
Prof. Grebenc: Lestenec v narodnem slogu za igralno sobo kavarne "Evropa" v Celju...
06.06.1927
SEM;F-0003751
Del sobe ("hiše"), peč s klopmi...
SEM;F-0003741
Skupina za mizo v gostilni.
SEM;F-0027753
Vsakdanje oblečeni mestni otroci pri igri, med obema vojnama.
SEM;F-0005387
Znamenje.
SEM;F-0005386
Kapelica.
SEM;F-0005381
Znamenje.
SEM;F-0005372
Znamenje.
SEM;F-0005366
Znamenje.
SEM;F-0005358
Znamenje.
01.01.1927
SEM;F-0005351
Znamenje. Fotografirano v letu 1927.
SEM;F-0005346
Znamenje.
SEM;F-0005343
Znamenje.
01.01.1927
SEM;F-0005342
Znamenje. Fotografirano v letu 1927.
SEM;F-0005341
Znamenje.
16.06.1939
SEM;F-0005340
Znamenje.
01.01.1927
SEM;F-0005339
Znamenje. Fotografirano v letu 1927.
SEM;F-0005390
Znamenje.
SEM;F-0005391
Znamenje.
29.04.1909
SEM;F-0005435
Konjska vprega.
SEM;F-0005425
Znamenje.
SEM;F-0005417
Znamenje.
SEM;F-0005416
Znamenje.
SEM;F-0005415
Znamenje.
SEM;F-0005413
Znamenje.
SEM;F-0005412
Znamenje.
01.01.1927
SEM;F-0005410
Znamenje. Fotografirano v letu 1927.
SEM;F-0005409
Deklica pod znamenjem.
SEM;F-0005402
Kapela, v ozadju cerkev.
01.01.1927
SEM;F-0005399
Kapelica. Fotografirano v letu 1927.
SEM;F-0005397
Kapelica.
SEM;F-0005392
Kapelica.
SEM;F-0005328
Znamenje.
01.01.1927
SEM;F-0005323
Znamenje. Fotografirano v letu 1927.
SEM;F-0005322
Znamenje.
01.01.1927
SEM;F-0005244
Notranjost cerkve. Fotografirano v letu 1927.
SEM;F-0005219
Cerkev.
SEM;F-0004936
Zimski prizor- ljudje na saneh pred hišo.
SEM;F-0004915
Vprežni voz.
SEM;F-0004897
Žrmlje - domače orodje (ročni mlin).
SEM;F-0004764
Otroci z cvetnonedeljskimi butarami.
18.03.1924
SEM;F-0004672
Vabilo za zabavo na debeli četrtek 1924. "Raj Penatov pod kolovratom"...
SEM;F-0005270
Oboki.
01.01.1927
SEM;F-0005271
Oboki. Fotografirano v letu 1927.
SEM;F-0005322/a
Znamenje.
SEM;F-0005321
Kapela, v ozadju gore.
04.08.1928
SEM;F-0005320
Znamenje.
14.07.1918
SEM;F-0005303
Znamenje.
SEM;F-0005302
Znamenje.
SEM;F-0005298
Znamenje.
SEM;F-0005295
Znamenje.
SEM;F-0005293
Znamenje.
01.01.1927
SEM;F-0005289
Znamenje. Fotografirano v letu 1927.
SEM;F-0005288
Znamenje.
SEM;F-0005287
Znamenje.
najverjetneje druga polovica 19. stoletja
83. d = 103 cm / v sred. dela = 26 cm / g = 7,8 cm // v do vrha ovrat. = 7,5 cm / š med odprt. kamb...
1897
panjska končnica
Prizor je posnet po eni izmed številnih upodobitev, ki so dramatično prikazovale dogodek, o katerem...
panjska končnica
Pomen upodobitve ni ugotovljen. Upodobljen je starejši moški, ki nosi turban ali rugovsko mrliško...
panjska končnica
Številka bržčas pomeni prvenstvo ali nekaj podobnega; številke panjev navadno niso imenitneje...
panjska končnica
Delo Selške delavnice.
panjska končnica
V inventarni knjigi SEM je motiv imenovan “Sv. Rešnje telo”, kar je drugo ime za posvečeno hostijo...
panjska končnica
Upodobljena je stavba poznorenesančnega graščinskega videza; glede na zunanjščino, ki kaže realno...
panjska končnica
V inventarni knjigi SEM je motiv označen kot “Pot v tempelj”; mišljena je pot sv. Marije, sv...
1891
panjska končnica
Legenda pripoveduje, da je bila svetnica redovnica, ki je z molitvijo pregnala miši in podgane; te...
1877
panjska končnica
Levo spodaj je oznaka: “VI. Š”(tacijon), desno “77.”, ta številka je seveda skrajšana letnica 1877...
panjska končnica
Ob svetniku (okrog glave ima obstret!) prhutajo kar štiri ptice, kar kaže, da je mišljen sv...
1853
panjska končnica
Golob kot podoba sv. Duha, enega izmed oseb konstrukta sv. Trojice, ki je nastal zaradi težnje...
panjska končnica
Na Koroškem in Gorenjskem je Job postal zavetnik čebelarjev vsaj že v poznem 18. stoletju, na...
1882
panjska končnica
Motiv temelji na Svetem pismu nove zaveze: v Cezareji Kristus podeli oblast z besedami: “Ti so...
panjska končnica
Motiv je utemeljen v Svetem pismu stare zaveze: izraelski sodnik in junak Samson na poti sreča...
panjska končnica
Replika končnice pod inv. št. 113, ki je tudi opora za datacijo; Komentar: Prizor trpljenja...
1890
50. d = 106 cm / v sred. dela = 20 cm / g = 7 cm (na sredi) in 8,5 cm (na mestu ovratnikov) // v do...
36. d = 95 cm / v sred. dela = 8 cm; v ovrat. = 10,5 cm / g = 7 cm // v do vrha notr. ovrat. = 1,5...
38. d = 125 cm / v sred. dela = 8,5 cm (skupaj z železnim okovanim delom); v ovrat. = 7,3 cm / g =...
1862
49. d = 119 cm / v srednjega dela = 21,5 cm / g = 6 cm // v do vrha ovratnika = 4 cm / š med...
9. d = 92,5 cm / v = 10 cm / g = 7,5 cm // š ovratnikov (med rožiči) = 21 cm / v pri vratu = 3 cm...
1909
8. d = 120 cm / v = 12 cm / g = 6 cm // š poudarjenega dela ovratnikov = 24 cm (med rožiči) / v pri...
6. d = 99 cm / v = 16 cm / š poudarjenega dela ovratnikov = 15,5 cm / v pri vratu = 2 cm // g = 6,5...
1900
20. d = 118,2 cm / v = 7,6 cm / g ižesa na sredi = 4,8 cm // g ožjih skledičastih ovratnikov = 6,2...
630:LJU;F-0047388
Tek na smučeh. V: album I, povojno obdobje.
01.01.1957
630:LJU;F-0047378
Omizje vojnih dobrovoljcev, leto 1957. V: album I, povojno obdobje.
01.01.1967
630:LJU;F-0047377
Vojni dobrovoljci "Matije Gubca" leta 1967. V: album I, povojno obdobje...
1888
panjska končnica
Vrsta prizorov o začetku človeštva. Vrsta prizorov o začetku človeštva: 1. Bog ustvari Adama in Evo...
panjska končnica
Motiv temelji na Svetem pismu stare zaveze: preroku Elizeju se zaradi pleše posmehujejo dečki iz...
panjska končnica
Končnico je muzeju leta 1911 prodal Miha Vehovec iz Voklega.
1897
panjska končnica
Motiv temelji na Svetem pismu nove zaveze; magi z Vzhoda so šli za zvezdo, ki je napovedovala...
druga polovica 19. stoletja
panjska končnica
Motiv Kristusa v grobu v obliki votline. Stražita ga vojaka, ki stojita levo in desno od groba...
konec 18. ali začetek 19. stoletja
panjska končnica
Motiv je utemeljen na omembah v Svetem pismu nove zaveze: sv. Janez Krstnik krsti Jezusa v reki...
1868
panjska končnica
Florijan je vojaško opravljen, na glavi ima čelado, v levici vojaško zastavo, v desnici pa golido,...
zadnja tretjina 19. stoletja, začetek 20. stoletja
panjska končnica
Godba pred peklom. Motiv je soroden pripovedim oziroma pesmim o godcu pred peklom, ki so najbrž...
1877
panjska končnica
Levo spodaj je oznaka: “VIIII. Š”(tacijon), desno “77.”, ta številka je seveda skrajšana letnica...
konec 18. ali začetek 19. stoletja
panjska končnica
Prizor še ni pojasnjen. Moški ima na glavi dvorogeljnik neke uniforme; časovno sodi to pokrivalo v...
panjska končnica
Peta postaja križevega pota; Simon iz Cirene pomaga Jezusu nositi križ. Ena izmed serije upodobitev...
panjska končnica
Ena izmed serije upodobitev štirinajstih postaj Kristusovega trpljenja; domnevamo, da gre za idejo...
panjska končnica
Krojači bežijo pred polžem. Upodobitev tega motiva je bila na grafiki, od koder je najbrž prišla na...
panjska končnica
Poznejša dekoracija, neke vrste čebelarski Quodlibet na končnici, na kateri je prvotna slikarija...
1823 ali 1828
panjska končnica
Pomen upodobitve ni pojasnjen. Upodobitev drevesa brez dodatnega simbolnega ali podobnega pomena bi...
konec 19. ali začetek 20. stoletja
panjska končnica
Za lisico in vse, ki ne marajo lovstva, močno zabaven prizor, ki je morda celo ilustracija...
panjska končnica
Dva spodnja fragmenta končnic; oba dela je muzeju leta 1911 prodal Miha Vehovec iz Voklega. Na enem...
1894
panjska končnica
Upodobljen je prizor iz legende, ko ima sv. Frančišek v samoti po štiridesetdnevnem postu vizijo...
1819
panjska končnica
Upodobljen je prizor, kot je opisan v pesmi ustnega slovstva. Že pred spopadom je imel Pegam levo...
1861
panjska končnica
Svetnik reže svoj plašč, da ga bo pol dal klečečemu beraču. Upodobljen je prizor iz svetniške...
panjska končnica
Številka “1.” je poznejša kot slikarija in bržčas pomeni številko panja. Upodobljen je prizor iz...
panjska končnica
Delo delavnice vaškega slikarja in podobarja Gregorja Benedika, rojenega l. 1850 in umrlega 1923...
druga polovica 19. stoletja
panjska končnica
Upodobitve s tem motivom so prišle na končnice z grafik ali slik na steklo (gl. Gockerell 1991d: 59...
prva polovica 19. stol.
panjska končnica
Luter in Katrca se gostita, hudiča jima godeta. Nastanek ali predloga za ta protiprotestanski...
panjska končnica
Ikonografski tip Marija Pomagaj. Najbrž gre za Marijo z Brezij na Gorenjskem; ostanki naslikane...
1839
panjska končnica
Prizor trpljenja svetnika, ki velja za prvega krščanskega mučenika, temelji na svetopisemski...
panjska končnica
Levo in desno ob figuralni skupini je reliefno ohranjena deljena letnica 18 48. Upodobitev...
1882
panjska končnica
Muzeju je končnico prodal A. Černevšek iz Nove Štifte pri Gornjem Gradu. Najbrž je v ozadju...
panjska končnica
Desno sta upodobljena škof z mitro in plameneči kelih. Ali gre morda za upodobitev legende o sv...
1900
panjska končnica
Svetniška legenda pripoveduje, da so sv. Matiji apostolu s sekiro odsekali glavo; zato je njegov...
panjska končnica
Šestilna rozeta; končnico je muzeju leta 1911 prodal Miha Vehovec iz Voklega.
1848
panjska končnica
Svetnik reže svoj plašč, da ga bo pol dal klečečemu beraču. Upodobljen je prizor iz svetniške...
1847
panjska končnica
Upodobitev iz motivne družine “narobe svet”: živali so v človeških vlogah in hodijo po dveh nogah,...
panjska končnica
Desno spodaj je slabo ohranjena letnica 1878. Prizor trpljenja svetnika, ki velja za prvega...
63. d = 100 cm (odlomljen; prej predvidoma dolg 106 cm) / v sred. dela = 20,5 cm / g = 7,5-8 cm //...
SEM;F-0003607
Moška, ženska, otroška noša.
04.10.1906
SEM;F-0002236
Moški s fotoaparatom, v ozadju gospodarska poslopja.
SEM;F-0002213
Pod s kozolcem.
01.01.1913
SEM;F-0001997
Naselje Polje, okolica Bohinja. Fotografirano v letu 1913.
SEM;F-0001988
Trije moški sredi travnika.
SEM;F-0001985
Naselje.
SEM;F-0001980
Neznano naselje.
SEM;F-0001979
Fotografija datira iz 20. let 20. stoletja. Na levi prikazuje rudarsko kolonijo z domačim imenom...
SEM;F-0001975
Neznano naselje.
30.12.1906
SEM;F-0001940
Vezani kozolec.
SEM;F-0001925
Kozolec.
SEM;F-0001921
Kozolec. V ospredju cvetoče sadno drevje.
SEM;F-0002252
Čebelnjak.
SEM;F-0003595
Moška noša.
SEM;F-0003546
Peča.
SEM;F-0003545
Peča.
SEM;F-0003544
Peča.
SEM;F-0003543
Peča.
SEM;F-0003542
Peča.
SEM;F-0003541
Peča.
SEM;F-0003540
Peča.
SEM;F-0003004
Prtiček - belo vezenje.
01.01.1927
SEM;F-0002311
Vodnjak. Fotografirano v letu 1927.
SEM;F-0001902
Kozolec.
01.01.1927
SEM;F-0001623
Družina pred hišo v neznanem naselju. Fotografirano v letu 1927.
116. š = 60,5 cm / g = 7 cm / v ovrat. = 3 cm / š med odprt. kambe = 11 cm // pr. odprt. za kambo...
115. š = 68 cm / g = 7,5 cm / v ovrat. = 7 cm / š med odprt. kambe = 17 cm // pr. odprt. za kambo...
98. š = 61 cm / g = 8 cm / v ovrat. = 16 cm / š med odprt. kambe = 19 cm // pr. odprt. za kambo = 3...
100. š = 54 cm / g = 7 cm / v ovrat. = 16 cm / š med odprt. kambe = 18 cm // pr. odprt. za kambo =...
1947
124. š = 63 cm / g = 5,7 cm / v ovrat. = 4 cm / š med odprt. kambe = 10 cm // pr. odprt. za kambo...
112. š = 63,5 cm / g = 9 cm / v ovrat. = 6 cm / š med odprt. kambe = 15 cm // pr. odprt. za kambo...
111. š = 66 cm / g = 7 cm / v ovrat. = 10 cm / š med odprt. kambe = 16 cm // pr. odprt. za kambo =...
sreda 20. stoletja
53. š = cm / g = cm / v ovrat. = cm / š ovrat. = cm // d kambe = cm / gornja odprt. kambe = cm;...
32. d = 188 cm / v sred. dela = 11 cm / g = 10-11,5 cm // v do vrha ovrat. = 8 cm / š med odprt...
95. d = 112 cm / v sred. dela = 13,5 cm / g = 7,5 cm // v do vrha ovrat. = 3,5 cm / š med odprt...
94. d = 106 cm / v sred. dela = 14,5 cm / g = 7,5-8 cm // v do vrha ovrat. = 4 cm / š med odprt...
93. d = 105 cm (odlomljen na levi strani; cel najverjetneje 110 cm) / v sred. dela = 16 cm / g = 7,...
79. d = 110 cm / v sred. dela = 20,5 cm / g = 8 cm // v do vrha ovrat. = 4,5 cm (desni vol) in 5 cm...
137. d = 26,5 cm / v = 14,5 cm (višina notranjih obvratnih zapor)/ g = 2,8 cm (podvratna zapora 2,4...
138. š = 10 cm / v = 13,5 cm / g = 0,8 cm Model enojnega jarma s kleščasto kambo, neznanega...
SEM;F-0001621
Hiša.
SEM;F-0001614
Hiša in cerkev.
SEM;F-0001612
Hiša (gostilna).
01.01.1927
SEM;F-0001604
Hiša. Fotografirano v letu 1927.
SEM;F-0001603
Hiši, pred levo ograja.
03.09.1908
SEM;F-0001583
Hiša in gospodarsko poslopje.
01.01.1927
SEM;F-0001577
Hiša ob cesti z ograjo. Fotografirano v letu 1927.
01.01.1926
SEM;F-0001576
Hiša, pred njo sedita moški in ženska v vsakdanji noši. Fotografirano v letu 1926.
SEM;F-0001534
Hiša.
139. d = 11,1 cm / v = 9 cm / g = 1 cm Model teleg z gožinim sedežem in gožjo iz rafije, neznanega...
1917
64. d = 115 cm (okovana konca) / v sred. dela = 20,5 cm / g = 8 cm // v do vrha ovrat. = 6 cm (levi...
F0036888
Fotografija skupine moških v pražnji noši z belimi predpasniki. Verjetno šlo za skupino natkarjev,...
F0036856
Gostilniško življenje.
F0036855
Fotografija moške in ženske pražnje noše. Foto: Johann Stalzer, Candia, Stadt Rudolfwerth.
F0036844
Portret ženske v pražnji noši. Foto: Cavran?, Philippoli.
Deli