Subscribe to RSS - Ognjišče

Slovenski etnografski muzej

Ognjišče

1.1.1969
Štorje, ognjišče. Teren 25 - Kraška hiša (1969).
Griže 7, ognjišče. Teren 25 - Kraška hiša (1969).
1.1.1956
Ognjišče, Božičnik Alojzija, Orehovec 32.
1.1.1956
Ognjišče, Martin Kučič, Črešnjevec 6.
1.1.1956
Del šije nad ognjiščem, Jordan Alojzija, Koprivnik 6.
1.8.1956
Šije nad ognjiščem v hiši (veži), Ivan Križman, Malence 2. Teren 13- Kostanjevica (1.-31.8.1956).
1.8.1956
Ognjišče v stari leseni hiši Terezije Hodnik, pri K?rmič, Velike Vodenice 2. Teren 13- Kostanjevica...
1.8.1962
Zapuščeno ognjišče v stari mežnariji v Viševku. Teren 19 - Loška dolina (1.-15.8.1962).
1.8.1962
Grede v velbu nad ognjiščem. Teren 19 - Loška dolina (1.-15.8.1962).
1.7.1963
Ognjišče v napol podrti hiši pri Grobelniku, Ivan Konše, Hudinja 66. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-...
1.7.1963
Ognjišče v napol podrti hiši pri Grobelniku, Ivan Konše, Hudinja 66. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-...
1.7.1963
Ognjišče v napol podrti hiši pri Grobelniku, Ivan Konše, Hudinja 66. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-...
1.7.1963
Skomarje 7, pri Pobreznik, Vidmar Anton, ognjišče in kurišče. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII...
1.1.1969
Štorje, ognjišče. Teren 25 - Kraška hiša (1969).
Griže št. 7, pogled na ognjišče. Teren 25 - Kraška hiša (1969).
1.1.1969
Štorje, sušenje mesnih izdelkov. Teren 25 - Kraška hiša (1969).
Griže 7, ognjišče. Teren 25 - Kraška hiša (1969).
1.1.1969
Štorje, pršut. Teren 25 - Kraška hiša (1969).
1.1.1969
Opuščeno ognjišče pri Fabjanu (Černe), Tomaj 33. Teren 25 - Kraška hiša (1969).
Griže 7. Teren 25 - Kraška hiša (1969).
Griže 7, ognjišče. Teren 25 - Kraška hiša (1969).
Griže 7. Teren 25 - Kraška hiša (1969).
Griže 7, ognjišče. Teren 25 - Kraška hiša (1969).
Griže 7, ognjišče. Teren 25 - Kraška hiša (1969).
1.1.1969
Kamin pri Fabjanu (Černe), Tomaj 33. Teren 25 - Kraška hiša (1969).
Griže 7, ognjišče. Teren 25 - Kraška hiša (1969).
1.1.1969
Napa nad opuščenim ognjiščem pri Fabjanu (Černe), Tomaj 33. Teren 25 - Kraška hiša (1969).
14.7.1963
Zid s klobučnjakom, Spodnji Dolič 17, Karel Denovnik, pri Vegmaherju.
1.7.1963
Ognjišče v napol podrti hiši pri Grobelniku, Ivan Konše, Hudinja 66. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-...
30.8.1961
Pogled v "kuhno" (ognjišče) iz veže. Lastnik Anton Zidar - pri Drobižovih, Gorenje...
Del veže, "gnišče" (ognjišče). Lastnica Jožefa Lukek - pri Antonovcu, Draga pri...
2.10.1951
Burkle na kolesih naredil Hočevar Anton l. 1891, Ostrožnik 20. Teren 6- Mokronog, Trebelno,...
28.11.1951
Notranjščina hiše, ki ima na tramu letnico 1816. Korelc Johan, Gorenja vas 2. Teren 6- Mokronog,...
28.8.1957
Ob ognjišču (na okenski polici pribit sveč?nk), Gornji Križ 2, Janez Kocjančič, pri Amažniku.
1.8.1957
"Gnišče" (ognjišče) v hiši. Mohoričeva hiša (v prednji hiši na tramu letnica 1748),...
1.8.1957
"Gnišče" (ognjišče), Janez Kocjančič, pri Amažniku, Gornji Križ 2. Teren 14- Okolica...
1.8.1957
"Gnišče" (ognjišče)- spodaj popeunak, Janez Drenšek, pri Zajčov?h, Dolnji Kot 13. Teren...
Ognjišče, Vrhovo 5, pri Antonov?h, Franc Nahtigal.
28.8.1957
Gnišče deloma na skali (ognjišče) v veži, Šmihel 17, pri Kraščovih, Anton Pirc.
28.8.1957
Ognjišče, Velike Rebrce 7, pri ta mladem zidarju, Jozefa Kocjančič.
1.8.1957
"Gnišče" (ognjišče)- spodaj popeunak, Janez Drenšek, pri Zajčov?h, Dolnji Kot 13. Teren...
30.8.1961
Ognjišče. Brinje 16.
1.1.1960
Ognjišče v hiši - "pri Marjann?h", Opalkovo. Teren 17 - Okolica Velikih Lašč na...
1.7.1963
Ognjišče v Krečejevi lopi, v hiši peč, Spodnji Dolič 34. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
1.7.1963
Skomarje 7, pri Pobreznik, Vidmar Anton, ognjišče. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
14.7.1963
Ognjišče, Spodnji Dolič 34, Alojz Krečej.
1.7.1963
Ognjišče v Krečejevi lopi, v hiši peč, Spodnji Dolič 34. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
1.7.1963
Skomarje 30, pri Škuci, Ledinek Marija. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
14.7.1963
Ognjišče v stari hiši, Brezen 55.
1.7.1963
Skomarje 30, pri Škuci, Ledinek Marija. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
Ostanek nekdanjega ognjišče, monterucco, Tul Antonio. Teren 23 - Mačkovlje, 1967.
1.2.1966
Ognjišče v Tajklovi zapuščeni hiši v Malih Lipljenih. Teren 21 - Škocjan na Dolenjskem, junij,...
1.6.1964
Ognjišče z dimnikom (opuščeno), pri Sp. Rojcu (Mencin), Rožnik 1. Teren 21 - Škocjan na Dolenjskem...
1.1.1960
Ognjišče. Lastnica Helena Praznik - pri Marjanovih, Opalkovo.
1.1.1960
Ognjišče. Lastnica Angela Klančar - pri Štefini, Veliki Osolnik.
1.8.1957
"Gnišče" (ognjišče), Janez Kocjančič, pri Amažniku, Gornji Križ 2. Teren 14- Okolica...
1.1.1969
Štorje, ognjišče. Teren 25 - Kraška hiša (1969).
F0000468
Ognjišče Grahkove zidanice (1912).
28.8.1958
Kamen pri ognjišču, ni v rabi od l. 1935 ali 1936, menda prinesen iz Koprive na Krasu. Lokacija...
28.8.1958
Greblca, grebljica za pepel in drva.
28.8.1958
Hiša z ognjiščem. Lastnica Marija Skupek, pri Krnelovih, Orehovca 30.
1.8.1958
Staro ognjišče (nizko) pri Pouhovih, Fabčič Alojzija, Podgrič 2. Teren 15 - Vipava, 1. - 28.8.1958.
28.8.1958
Ognjišče, zgornja Vipavska dolina.
28.8.1958
Rajf?nk nad ognjiščem, Baronouše.
1.8.1958
Ognjišče pri Lasičevih (nekoč veleposestnik), Goče 27, Zvonimir Lasič. Teren 15 - Vipava, 1. - 28.8...
28.8.1958
Napa s piskri, lastnica Ana Trošt, pri Joškovih.
28.8.1958
Hiša - ognjišče, lastnica Julija Štemberger, pri Štembergar, Goče 25.
1.8.1958
Staro ognjišče (nizko) pri Pouhovih, Fabčič Alojzija, Podgrič 2. Teren 15 - Vipava, 1. - 28.8.1958.
28.8.1958
Del "hiše" (ognjišče)...
1.8.1958
Ognjišče pri Tomažkovih, Tomaž Stegol, Podgrič 8. Teren 15 - Vipava, 1. - 28.8.1958.
1.8.1958
Kobalovo "goniše" (ognjišče), Zemono 15. Teren 15 - Vipava, 1. - 28.8.1958...
1.8.1958
Staro ognjišče (nizko) pri Pouhovih, Fabčič Alojzija, Podgrič 2. Teren 15 - Vipava, 1. - 28.8.1958.
F0000467
Notranjščina kmečke hiše- kuhinja z ognjiščem.
01.01.1927
SEM;F-0003719
Del kuhinje. Fotografirano v letu 1927.
6.4.1976
Hiša z ognjiščem, Močnik Milka, Spodnja Idrija št. 68. Teren 31- Idrija, 1976.
6.4.1976
Detajli stare Žakljeve hiše, sedaj last Bernjak Franko, Spodnja Idrija št. 14. Teren 31- Idrija,...
6.4.1976
Detajli stare Žakljeve hiše, sedaj last Bernjak Franko, Spodnja Idrija št. 14. Teren 31- Idrija,...
6.4.1976
Detajli stare Žakljeve hiše, sedaj last Bernjak Franko, Spodnja Idrija št. 14. Teren 31- Idrija,...
6.4.1976
Hiša z ognjiščem, Močnik Milka, Spodnja Idrija št. 68. Teren 31- Idrija, 1976.
6.4.1976
Hiša z ognjiščem, Močnik Milka, Spodnja Idrija št. 68. Teren 31- Idrija, 1976.
6.4.1976
Detajli stare Žakljeve hiše, sedaj last Bernjak Franko, Spodnja Idrija št. 14. Teren 31- Idrija,...
1.8.1958
Ognjišče pri Repičevih, Šen Marija, Sanabor 13. Teren 15 - Vipava, 1. - 28.8.1958.
1.8.1958
Ognjišče pri dolenjih Stajčarjevih, Marija Koritnik, Lozice 19. Teren 15 - Vipava, 1. - 28.8.1958.
28.8.1958
Goniše (ognjišče), pri Jahemi, Goče 37.
28.8.1958
Hiša (kuhinja), ognjišče, lastnica Marija Šen, pri Repičevih, Sanabor 13.
1.8.1958
Tako visi v "rauf?nku" veriga za kotel ("uorenge"), pri Repičevih, Šen Marija,...
Ognjišče in peč v hiši št. 13. Teren 24 - Repen (za tematsko razstavo o kraški hiši), 1968.
Ognjišče in peč v hiši št. 31. Teren 24 - Repen (za tematsko razstavo o kraški hiši), 1968.
Ognjišče in peč v hiši št. 31. Teren 24 - Repen (za tematsko razstavo o kraški hiši), 1968.
Ognjišče in peč v hiši št. 31. Teren 24 - Repen (za tematsko razstavo o kraški hiši), 1968.
Ognjišče pri hiši št. 66 (opuščena hiša). Teren 24 - Repen (za tematsko razstavo o kraški hiši),...
1.1.1970
V Polenčevi bajti v Puštalu. Teren 26 - Alpska hiša - Gorenjska (1970).
1.1.1970
V Polenčevi bajti v Puštalu. Teren 26 - Alpska hiša - Gorenjska (1970).
1.1.1970
Polenčeva bajta, Puštal pri Škofji Loki. Teren 26 - Alpska hiša - Gorenjska (1970).
1.6.1970
Zadnje ognjišče v Bohinju - pri Cvetku. Pekovec Marija, Studor 5. Teren 26 - Alpska hiša -...
1.1.1970
Dol pri Medvodah. Teren 26 - Alpska hiša - Gorenjska (1970).
1.6.1970
Kot v "hiši" v Polenčevi bajti, Puštal 74 (tu del ognjišča v nadstropju). Teren 26 -...
1.6.1970
Zadnje ognjišče v Bohinju - pri Cvetku. Pekovec Marija, Studor 5. Teren 26 - Alpska hiša -...
28.8.1959
Keud?r (klet) z ognjiščem, kjer so nekoč kovali žeblje, Vojsko 57 (V Humu), Ogrič Peter.
28.8.1959
Kuhinja (z ognjiščem), "pri ta starem Zajcu", Janez Petrovčič, Predgriže 1...
1.8.1958
Ognjišče pri Repičevih, Šen Marija, Sanabor 13. Teren 15 - Vipava, 1. - 28.8.1958.
28.8.1958
Hiša -ognjišče
1.8.1958
Ognjišče pri Repičevih, Šen Marija, Sanabor 13. Teren 15 - Vipava, 1. - 28.8.1958.
1.8.1958
Staro ognjišče (nizko) pri Pouhovih, Alojzija Fabčič, Podgrič 2. Teren 15 - Vipava, 1. - 28.8.1958.
Kramer Ana (pri Ciganu), Bistrica 42, pri ognjišču (improvizacija. V "hiši" imajo...
Ognjišče- štedilnik, pri Ciganu, Kramer Ana, Bistrica 42. Teren 32- Posotelje, 1977.
1.8.1977
Meletova "črna kuhinja"- Anton Juričko, Kunšperk 3. Teren 32- Posotelje, 1977...
Ognjišče pri Ciganu, Kramer Ana, Bistrica 42. Teren 32- Posotelje, 1977.
Črna kuhinja (pri Ciganu), Kramer Ana, Bistrica 42. Teren 32- Posotelje, 1977.
Kramer Ana (pri Ciganu), Bistrica 42, pri ognjišču (improvizacija. V "hiši" imajo...
Ognjišče- štedilnik, Kramer Ana (pri Ciganu), Bistrica 42. Teren 32- Posotelje, 1977.
28.8.1959
Veža z ognjiščem, Vojsko 69 (Vogalce), pri Zatreparju, Lapajne Frančiška.
1.1.1970
Pri Žirovcu v Bodovljah pri Škofji Loki. Teren 26 - Alpska hiša - Gorenjska (1970).
31.8.1953
Ognjišče. Lastnik Vendramin Jože, Šmartno 97.
Ščeperke na šijah (prostor nad ognjiščem) za sušenje mesa. Lastnica Jožefa Markovič - pri Kosorepcu...
1.7.1949
Čuhnja z goniščem (črna kuhinja z ognjiščem), lastnik pri "Mišeli" - Anton Lokateli, Osp...
15.9.1949
Gorišče z napo in "žeknom" za krušno peč, Dekani 12, Bržam Ivana. Teren 3 - Področje med...
1.7.1949
Gonišče (ognjišče). Lastnica Marija Kovačič, Kortina100.
15.9.1949
Gorišče z napo in "žeknom" za krušno peč, Dekani 12, Bržam Ivana. Teren 3 - Področje med...
15.9.1949
Ognjišče v najstarejši hiši v Dekanih (na Kortini) pod ognjiščem krušna peč, gospodar De Kan, grof...
15.9.1949
Gorišče z napo, Dekani 12, Bržan Anžela. Teren 3 - Področje med Rižano in mejo cone A. (Dekani-Osp-...
15.9.1949
"Plaka" (železo pri štedilniku) in ognjišče z napo, Marinerka, Dekani 196. Teren 3 -...
15.9.1949
Ognjišče (fugöler), Prade 8, pri Čuketa. Teren 3 - Področje med Rižano in mejo cone A. (Dekani-Osp-...
15.9.1949
Ognjišče pri Jerišeta, Socerb 2. Teren 3 - Področje med Rižano in mejo cone A (Dekani-Osp-Socerb-...
15.9.1949
"Plaka" (železo pri štedilniku) in ognjišče z napo, Marinerka, Dekani 196. Teren 3 -...
1.7.1949
Gonišče (ognjišče). Lastnica Ivana Bržan, Dekani 12.
3.7.1951
Žena pri ognjišču, Robidišče. Teren 7 - Kobarid, 3.7. - 3.8.1951.
3.7.1951
"Ognjišče" v hiši pri Tonovih, Robidišče 32. Teren 7 - Kobarid, 3.7. - 3.8.1951...
31.8.1953
Ognjišče v spahnjenici. Lastnik Kristančič Leopold, Slavče 59.
15.9.1952
Ognjišče s "šijami". Lastnik Franc Opelk, Zameško 17...
15.8.1952
Ognjišče. Teren 9- Šentjernej na Dolenjskem (OLO Novo mesto, 15.8.-13.9.1952).
15.9.1952
Ognjišče s "šijami". Mršeča vas 12...
15.8.1952
Večja lesena hiša, stara 60 let, Cvelbar Anton, Zameško 15. Ognjišče v gornji hiši. Teren 9-...
31.7.1952
Kotel in kolovrat v "bajti". Lastnik Andrej Hosner, Trenta 40, Zadnjica...
31.7.1952
Ognjišče. Lastnik Tereza Kravanja, pri Lomarju, Soča 77, Vrsnik.
1.7.1952
Ognjišče s kotlom (na prostem) za prašiče. Soča - Lemovje 39. Teren 8 - Trenta - Bovec, 1.7. - 31.7...
31.7.1952
Ognjišče. Lastnik Ana Kravanja, Bavšica 311.
31.7.1952
Ognjišče v hiši. Soča 77, Vrsnik.
31.7.1952
Ognjišče. Trenta 13.
31.7.1952
Ognjišče v skali. Bavščica 393.
15.9.1949
Kavada pri Alekšandrota v Tinjanu. Teren 3 - Področje med Rižano in mejo cone A (Dekani-Osp-Socerb-...
15.9.1949
Gorišče z napo in "žeknom" za krušno peč, Dekani 12, Bržam Ivana. Teren 3 - Področje med...
1.7.1950
Ognjišče, Škrljevci 31, lastnik Jerman Lazar.
1.7.1950
"Gonjišče", Rokavci 48, Kerinač Josip. Teren 4 - Vzhodno od Kopra (Marezige, Lopar,...
Ognjišče, Kućibreg 28, lastnik Ivan Delošto.
1.7.1950
Skica ognjišča, lastnik Sovron Ivan.
1.7.1950
"Gonjišče", Rokavci 48, Kerinač Josip. Teren 4 - Vzhodno od Kopra (Marezige, Lopar,...
1.7.1950
Ognjišče, Bernetiči 40, lastnik Avguštin Koren - pr Guština.
1.7.1950
"Gonjišče"- peka kruha s "počrpnjo", Labor 9, Kocjančič Ivan. Teren 4 - Vzhodno...
1.7.1950
Ognjišče, Labor 19, lastnik Jerman Franc.
1.7.1950
"Gonjišče"- peka kruha s "počrpnjo", Labor 9, Kocjančič Ivan. Teren 4 - Vzhodno...
1.7.1950
"Gonjišči" pri Kačamerju v Burjih. Teren 4 - Vzhodno od Kopra (Marezige, Lopar, Babiči,...
1.7.1950
Ognjišče, Lopar 30, lastnik Dobrivja Urša.
1.7.1950
Ognjišče, Labor 6, lastnik Lazar Stulič.
1.7.1950
"Gonjišči" pri Kačamerju v Burjih. Teren 4 - Vzhodno od Kopra (Marezige, Lopar, Babiči,...
1.7.1950
Ognjišče v zapuščeni hiši, pr Kamareta.
1.7.1949
Gonišče (ognjišče). Pri Metonu - Andreja Meton, Škofije.
15.9.1949
Ognjišče pri Jerišeta, Socerb 2. Teren 3 - Področje med Rižano in mejo cone A (Dekani-Osp-Socerb-...
15.9.1949
Kavada- desno peč, Čežarji 49, pr' Žnidarju. Teren 3 - Področje med Rižano in mejo cone A (...
1.7.1949
Gonišče (ognjišče). Lastnik pri "Jerišeta" - Jože Bolčič, Socerb 2...
15.9.1949
Gorišče, Čežarji 4, Vatovec, pr' Kozlani. Teren 3 - Področje med Rižano in mejo cone A (Dekani...
1.7.1949
Gonišče (ognjišče). Dekani.
15.9.1949
Kavada- desno peč, Čežarji 49, pr' Žnidarju. Teren 3 - Področje med Rižano in mejo cone A (...
15.9.1949
Gorišče z napo, Dekani 12, Bržan Anžela. Teren 3 - Področje med Rižano in mejo cone A. (Dekani-Osp-...
15.9.1949
Ognjišče (fugöler), Prade 8, pri Čuketa. Teren 3 - Področje med Rižano in mejo cone A. (Dekani-Osp-...
1.7.1950
Ognjišče, Topolovec 34, lastnik Bembič Zenon.
1.7.1950
Ognjišče, Babiči 12, lastnik Amalija Babič.
1.7.1950
"Gonjišči" pri Kačamerju v Burjih. Teren 4 - Vzhodno od Kopra (Marezige, Lopar, Babiči,...
1.1.1949
Ognjišče. Lastnica Marija Sivec, pri Sivčevih, Gojniče 3.
31.7.1953
Ognjišče z "baučo" v hiši Zamar Korado, Fojana 51. Teren 10- Goriška Brda (31.7.-31.8...
1.8.1957
Ognjišče, "gnišče", Jože Kutnar, Gornji Križ 14. Teren 14- Okolica Žužemberka (1.-28.8...
31.8.1954
Burkle. Lastnica Marija Kobal, Zakraj 11.
31.8.1954
Burkle. Lastnica Marija Kobal, Zakraj 11.
30.7.1954
Ognjišče v hiši Kenda Matije, "u Brd", Zakraj 12. Teren 11- Cerkljansko (30.7.-1.9.1954)...
30.7.1954
Ognjišče, Laharnar Franc, Vrh 3 - "Jerovca". Teren 11- Cerkljansko (30.7.-1.9.1954)...
31.8.1955
Ognjišče, pri Šubrovih, Slope 18, Počkaj Jože.
31.8.1955
Zapuščeno ognjišče, danes svinjska kuhinja, pri Ferjanovih, Tatre 12.
31.8.1955
Ognjišče, pri Ušivnikarjevih, Tatre 1, Filipčič Viktor.
1.8.1955
Ognjišče pri Hribovih, Ivana Požar, Velike Loče 15. Teren 12- Brkini (1.-31.8.1955).
1.1.1955
Ognjišče pri Jakopičevih, Golac 51. Teren 12- Brkini, posneto v času terenskega dela od 1.-31.VIII...
1.8.1955
Interier hiše, pri Slamovih, Jože Slama, Kovčice 18. Teren 12- Brkini (1.-31.8.1955).
31.8.1955
Ognjišče, Obrov 24, Ceglar Franc.
31.8.1955
Kamen (včasih za ognjiščem), pri Rakotovih, Stanič Ivan, Podgrad 78.
31.8.1954
"Uoz" (voz) za burkle. Gorenji Novaki 17...
31.8.1954
Ognjišče. Prapetno 27, Šentviška Gora.
28.8.1957
Gnišče (ognjišče) z rauf?nkom, Podgozd 15, pri Lovričevih, Albin Tomažin.
Šija pri Robovih, Frančiška Pečjak, Plešivica 1.
28.8.1957
Polička ob ognjišču, Vrh pri Križu 10, Ana Blatnik, pri Bekovih.
Črna kuhinja, v kateri danes kuhajo za svinje in opravljajo razna bolj umazana dela. Iz fototeke...
1.1.1948
Ognjišče v kotu. Lastnik Janez Zalar, Rožnik 15.
1.1.1948
Ognjišče, pri Bajdetu, lastnik Jožef Šmuc, Gradež 10.
1.1.1948
"Kobilca". Lastnica Marija Jeršin, pri Žerinu, Št. Jurij 11...
1.8.1948
Ognjišče pri Hovarju, Podgorica 8. Teren 1 - Št. Jurij- Škocjan- Turjak, 1.8.-15.9.1948.
1.8.1948
Ognjišče s svinjskim kotlom, Velike Lipljene 17. Teren 1 - Št. Jurij- Škocjan- Turjak, 1.8.-15.9...
1.8.1948
Ognjišče in veža, Vrbičje 9. Teren 1 - Št. Jurij- Škocjan- Turjak, 1.8.-15.9.1948.
1.8.1948
Ognjišče, Vrbičje 12. Teren 1 - Št. Jurij- Škocjan- Turjak, 1.8.-15.9.1948.
31.8.1954
Notranjost kuhinje z ognjiščem. Lastnik pri Pavšiču, Masore 15.
1.8.1955
Ognjišče, postavljeno l. 1919, visoko 67cm (kamen iz Barovice), Štefanija Stančič, Potok 5, pri...
1.1.1955
Ognjišče pri Karliunih, Barka št. 2, Mohor Prelec. Teren 12- Brkini, posneto v času terenskega dela...
31.8.1953
Kamin (ognjišče). Lastnik Marinič Alojzija, Šmartno 143.
31.8.1953
Ognjišče. Lastnik Klinec Anton, Vipolže 64.
31.8.1953
Ognjišče. Lastnik Erzetič Filip, Slapnik 4.
31.8.1953
Ognjišče. Orehovlje 8.
31.8.1953
Ognjišče. Barbana 37.
31.8.1953
Ognjišče. Lastnik Kristančič Ivan, Breg 26.
31.8.1953
Ognjišče. Senik 14, pri Golbanovih.
31.8.1953
Peka kruha na ognju. Lastnik Jožef Klinec, Medana 1.
31.8.1953
Ognjišče, detajl iz hiše. Lastnik Simsič Jožef, Fojana 23.
31.7.1953
Ognjišče v Medani. Teren 10- Goriška Brda (31.7.-31.8.1953).
31.8.1953
Ognjišče. Fojana 51.
31.8.1953
Ognjišče. Lastnik Kumer Marija, Imenje 45.
31.7.1953
Ognjišče, Slavče 51, pri Oblubkovih. Teren 10- Goriška Brda (31.7.-31.8.1953).
31.7.1953
Kamin in bank v kambri, ki nima kašča. Markočič Alojz, Šlomberk 11. Teren 10- Goriška Brda (31.7.-...
31.8.1955
Ognjišče, Potok 11, pri Godcu, Lipold Jože.
31.8.1955
Ognjišče pri Biščakovih, Nadoh Ludvik, Misliče 15.
31.8.1955
Interier hiše, Jankovič Franc, Misliče 2, pri Hlebčevih.
1.8.1955
Interier hiše, pri Slamovih, Jože Slama, Kovčice 18. Teren 12- Brkini (1.-31.8.1955).
31.7.1953
Ognjišče, pri Simčič Rudolf, Vedrijan 52. Teren 10- Goriška Brda (31.7.-31.8.1953).
31.8.1953
Ognjišče v žbatafurju (spahnjenici). Lastnik Sirk Jožef, pri Čargovih, Pristavo 1.
31.7.1953
Staro ognjišče s pečjo za kruh (v zidu). Na keltovniku je stara posoda "pinjata", Markočič Alojz,...
31.8.1953
Ognjišče. Lastnik Peršolja Katarina, Imenje 79.
31.7.1953
Ognjišče, zgoraj napa, na desni "banča", Kristančič Ivan, Breg 26. Teren 10- Goriška Brda...
31.8.1953
Ognjišče. Lastnik Markočič Avgust, pri Čežerinovih, Slapnik 8.
31.7.1953
Ognjišče v žbatafurju, Slavče 59, pri Sk?dernjevih, Leopold Kristančič. Teren 10- Goriška Brda (31...
31.8.1953
Ognjišče. Lastnik Jančič Ignac, Vedrijan 20.
31.7.1953
Ognjišče, Slavče 51, pri Oblubkovih. Teren 10- Goriška Brda (31.7.-31.8.1953).