Subscribe to RSS - Gorski Vrh
30.7.1954
Ognjišče, Laharnar Franc, Vrh 3 - "Jerovca". Teren 11- Cerkljansko (30.7.-1.9.1954)...
30.7.1954
Del stare kmet. hiše (z leta 1752), Laharnar Franc, Vrh 3 - "Jerovca". Teren 11-...
30.7.1954
Hiša od zadaj (stranišče v nadstropju hiše), Laharnar Franc, Vrh 3, "Jerovca". Teren 11-...
30.7.1954
"Štirən" (kapnica), Laharnar Jože, Vrh 4, "Jerovca". Teren 11- Cerkljansko (30...
30.7.1954
"Gəpl", Laharnar Jože, Vrh 4, "Jerovca". Teren 11- Cerkljansko (30.7.-1.9.1954)...
30.7.1954
"Pərton", nad vrati dimnik, Laharnar Franc, Vrh 3 - "Jerovca". Teren 11-...
30.7.1954
Klet in štala (hlev) "pod Kremenkom", Vrh 17. Teren 11- Cerkljansko (30.7.-1.9.1954)...
30.7.1954
"Pərton" (portal) iz leta 1776, Laharnar Jože, Vrh 4. Teren 11- Cerkljansko (30.7.-1.9...