Subscribe to RSS - Plužnje
30.7.1954
Postelja sredi šare in sena na podstrehi pri "Grohu", Rekajne Grega, Plužnje št. 24...
30.7.1954
Valentin Kacin, Plužnje 12, s "sjauko". Teren 11- Cerkljansko (30.7.-1.9.1954)...
31.8.1954
Koš za gnoj vozit. Lastnik pri Kacinu, Plužnje 12.
30.7.1954
Dvojni plug "dro". Plužnje 12, pri Kacinu. Teren 11- Cerkljansko (30.7.-1.9.1954)...
31.8.1954
Bajta (hiša): jugozahodna fasada, jugovzhodna fasada, tloris pritličja, tloris kleti. Lastnik...
31.8.1954
Trpiš. Plužnje 29, Pavšič Lucija, pri Luciji.
31.8.1954
Detajl hiše. Plužnje 12, Kacin Valentin, pri Kacin.
30.7.1954
Kacinova otroka neseta v košu plevel, ki sta ga natrgala po krompirju za živino. Plužnje 12, pri...
31.8.1954
Klet. Plužnje, Jereb Frančiška, pri Tonet.
30.7.1954
Katarina Peternel z otrokom. Plužnje 11. Teren 11- Cerkljansko (30.7.-1.9.1954).
31.8.1954
Vrata z oknom na zapah. Plužnje 25.
30.7.1954
Samotna kmetija "na Grintovc", Čerin Anton, Plužnje. Teren 11- Cerkljansko (30.7.-1.9...
30.7.1954
Samotna kmetija "na Grintovc", Čerin Anton, Plužnje (zadaj iztrebljena senožet). Teren 11...
30.7.1954
Znamenje na poti Plužnje - Otalež. Slikarija tu spominja na slikarja Sv. Krištofa v Plužnjah. Teren...
31.8.1954
Ta velika vrata zapuščene hiše v Plužnjah.
31.8.1954
Kamnit "mrtaú", Plužnje 12, Kacin Valentin, pri Kacinu...
31.8.1954
Štenge (stopnice) na ispo. Plužnje 24, Rekajne Groga, pri Grogu.
30.7.1954
Notranjost stranišča (stopijo na tram), Plužnje 30, "pri Julki". Teren 11- Cerkljansko (...
31.8.1954
Oprikel (oprekelj), Plužnje 12, Kacin Valentin, pri Kacinu.
31.8.1954
Zadnja stran hiše z dimnikom. Plužnje 24.
30.7.1954
Dvojni plug "dro", pogled od spodaj. Plužnje 12, pri Kacinu. Teren 11- Cerkljansko (30.7...
30.7.1954
Postelja sredi šare in sena na podstrehi pri "Grohu", Rekajne Grega, Plužnje št. 24...
30.7.1954
Stara lesena klet v Plužnjah, Oblak Miha, Plužnje 21. Teren 11- Cerkljansko (30.7.-1.9.1954).
30.7.1954
Kmečka hiša, Zajc Jernej, Plužnje 25. Teren 11- Cerkljansko (30.7.-1.9.1954).
30.7.1954
Sv. Krištof na steni hiše pri Hlipču, Plužnje 15 (hiša je bila narejena leta 1856, tedaj tudi...
30.7.1954
Dvojni plug "dro", pogled od spodaj. Plužnje 12, pri Kacinu. Teren 11- Cerkljansko (30.7...
30.7.1954
Žito vozijo s parom volov. Teren 11- Cerkljansko (30.7.-1.9.1954).
30.7.1954
"Kəzu" (toplar s "pərstavkom"), pod vasjo Plužnje. Teren 11- Cerkljansko (30.7...
30.7.1954
Kombinacija (novo) štale (hleva) in kozolca, Svetik Peter, Plužnje 8. Teren 11- Cerkljansko (30.7.-...
30.7.1954
Levo: vrh slamnate strehe z dvema "stropəncama", zadaj velika štala (hlev), Zajc Jernej,...
30.7.1954
Majhen toplar (dvojni kozolec) pred vasjo Plužnje. Teren 11- Cerkljansko (30.7.-1.9.1954).
30.7.1954
Žena s košem na hrbtu. Na poti Otalež - Plužnje. Teren 11- Cerkljansko (30.7.-1.9.1954).
31.8.1954
Klet: južno lice, zahodno lice, tloris hrama, kleti, detajla. Lastnik Miha Oblak - pri Ronen,...