Subscribe to RSS - Fojana
31.7.1953
Hlev za svinje (detajl), Fojana 47, Makorič Anton. Teren 10- Goriška Brda (31.7.-31.8.1953).
31.7.1953
Zadružna klet v Fojani (klet spodaj, zgoraj maščilnica za grozdje "folandur"). Teren 10-...
31.7.1953
V Fojani razkladajo seno in ga mečejo "na štalu". Teren 10- Goriška Brda (31.7.-31.8.1953...
31.7.1953
Hlev za svinje, zadaj štala (hlev), vmes kurnik, Fojana 46. Teren 10- Goriška Brda (31.7.-31.8.1953...
31.7.1953
Novo hišo delajo, Fojana. Teren 10- Goriška Brda (31.7.-31.8.1953).
31.7.1953
Fabricio Valter, Fojana 20. Teren 10- Goriška Brda (31.7.-31.8.1953).
31.7.1953
Pogled na Medano s Fojane. Teren 10- Goriška Brda (31.7.-31.8.1953).
31.7.1953
Star nagrobni kamen na pokopališču ("žegna") pri cerkveni podružnici v Fojani. Pokopan...
31.8.1953
Ostrešna konstrukcija in detajli. Lastnik Pavlenčič Jože, pri Pončiču, Fojana 43.
31.7.1953
"Hram" (gospodarsko poslopje) Jožefa Polenčiča iz Fojane (štala- hlev, senik in svinjski...
31.8.1953
Tloris današnje štale (hleva) in rekonstrukcija stare hiše. Lastnik Pavlenčič Jože, pri Pončiču,...
31.7.1953
Z maco lomi kamen, Savel Šebav, Fojana 41. Teren 10- Goriška Brda (31.7.-31.8.1953).
31.7.1953
Fojana (od pokopališča). Teren 10- Goriška Brda (31.7.-31.8.1953).
31.8.1953
Garterada (okenska mreža). Lastnik Zamar Anton, Fojana 51.
31.7.1953
Voz z barako (žojo) za prevoz listja. Fojana 50, pri Vidževih. Teren 10- Goriška Brda (31.7.-31.8...
31.7.1953
J. Vižintin s sinom, Fojana 19. Teren 10- Goriška Brda (31.7.-31.8.1953).
31.7.1953
Breskve v zejih vozijo domov na vozu s škalirjem, Fojana. Teren 10- Goriška Brda (31.7.-31.8.1953).
31.8.1953
Žbatafur s kaminom (spahnjenica z dimnikom). Lastnik Simsič Jožef, Fojana 23.
31.7.1953
Nekdanja kolonska hiša (danes štala- hlev in senik), Fojana 19, Polenčič Jožef. Teren 10- Goriška...
31.7.1953
Novo hišo delajo, Fojana. Teren 10- Goriška Brda (31.7.-31.8.1953).
31.7.1953
Spomenik na pokopališču v Fojani. Teren 10- Goriška Brda (31.7.-31.8.1953).
31.7.1953
Drnovšček Ivan, zidar iz Krasnega, seka "rimul" na strehi, Fojana. Teren 10- Goriška Brda...
31.7.1953
Romih riše notranjost štale (hleva) v Fojani. Teren 10- Goriška Brda (31.7.-31.8.1953).
31.7.1953
Pogled s fojanskega pokopališča na Imenje, Šmartno in Biljano. Teren 10- Goriška Brda (31.7.-31.8...
31.7.1953
Fojana. Teren 10- Goriška Brda (31.7.-31.8.1953).
31.8.1953
Svinjski hlev. Lastnik Jože Polenčič, Fojana 19.
31.7.1953
Breskve v zejih vozijo domov na vozu s škalirjem, Fojana. Teren 10- Goriška Brda (31.7.-31.8.1953).
31.7.1953
Gnojišče in karjola za gnoj, Fojana. Teren 10- Goriška Brda (31.7.-31.8.1953).
31.8.1953
Ognjišče, detajl iz hiše. Lastnik Simsič Jožef, Fojana 23.
31.7.1953
Zadružniki iz Fojane okopavajo mlade trte ("štekljat trte"). Teren 10- Goriška Brda (31.7...
31.7.1953
Tovariš Jože Polenčič iz Fojane obrezuje- čisti enoletne breskve. Na glavi ima "slamnast...
31.7.1953
Fojana. Teren 10- Goriška Brda (31.7.-31.8.1953).
31.7.1953
Ognjišče z "baučo" v hiši Zamar Korado, Fojana 51. Teren 10- Goriška Brda (31.7.-31.8...
31.7.1953
Hlev za svinje, Fojana 47, Makorič Anton. Teren 10- Goriška Brda (31.7.-31.8.1953).
31.7.1953
Karjola za manto in za kamenje, Fojana. Teren 10- Goriška Brda (31.7.-31.8.1953).
31.7.1953
Detajl iz hiše Zamar Korado, Fojana 51. Teren 10- Goriška Brda (31.7.-31.8.1953).
31.8.1953
Hiša, fasada - 2 etaži. Fojana 23, 24. Lastnika Simsič Jožef in Zamar Jožef.
31.7.1953
V Fojani razkladajo seno in ga mečejo "na štalu". Teren 10- Goriška Brda (31.7.-31.8.1953...
31.7.1953
Movja Janez, 84- leten, Dobrovo 36, plete zbrenčjo. Teren 10- Goriška Brda (31.7.-31.8.1953).
31.7.1953
Pogled na Šlovrenc s fojanskega pokopališča. Teren 10- Goriška Brda (31.7.-31.8.1953).
31.7.1953
Stara hiša, Fojana 33. Teren 10- Goriška Brda (31.7.-31.8.1953).
31.8.1953
Svinjski hlev pod larijo. Fojana 14, pri Šturnčevih.
31.7.1953
Nekdanja kolonska hiša (danes štala- hlev in senik), Fojana 19, Polenčič Jožef. Tovariš Pirih in...
31.8.1953
Štala (hlev). Lastnik Jože Polenčič, Fojana 19.
31.7.1953
Vinograd (vinja) v teracah. Spredaj sadovnjak. Med Fojano in Barbano. Teren 10- Goriška Brda (31.7...
31.7.1953
Zadružni dom v Fojani. Teren 10- Goriška Brda (31.7.-31.8.1953).
31.8.1953
Ognjišče. Fojana 51.
31.7.1953
Spomenik na pokopališču v Fojani. Teren 10- Goriška Brda (31.7.-31.8.1953).
31.8.1953
Bank (skrinja). Lastnik Fikfak Vedeslav, Fojana 42.
31.7.1953
Bezeg sušijo na piconu, Fojana. Teren 10- Goriška Brda (31.7.-31.8.1953).
31.7.1953
Sirkova njiva pod Fojano. Teren 10- Goriška Brda (31.7.-31.8.1953).
31.7.1953
Spredaj dve larji, klet, zg. skedenj, hiša, zg. kašča, štala (hlev), zg. kambra, na koncu štala,...
31.7.1953
Bezeg sušijo na piconu, Fojana. Teren 10- Goriška Brda (31.7.-31.8.1953).
31.7.1953
Kolonska hiša (nekdaj), Fojana 35, pri Žamarjevih. Teren 10- Goriška Brda (31.7.-31.8.1953).
31.7.1953
Lidija Vižintin s sinom, Fojana. Teren 10- Goriška Brda (31.7.-31.8.1953).
31.7.1953
Pogled s fojanskega pokopališča na Imenje, Šmartno in Biljano. Teren 10- Goriška Brda (31.7.-31.8...