Subscribe to RSS - Podgrič
1.8.1958
Staro ognjišče (nizko) pri Pouhovih, Alojzija Fabčič, Podgrič 2. Teren 15 - Vipava, 1. - 28.8.1958.
1.8.1958
Pouhova stara hiša, Alojzija Fabčič, Podgrič 2. Teren 15 - Vipava, 1. - 28.8.1958.
1.8.1958
Kurnik za kokoši v "hiši" (levo spodaj rob ognjišča) pri Tomažkovih, Tomaž Stegol,...
1.8.1958
Zadnja stran Pouhove hiše. Vidi se peč, pokrita s škrlami, Alojzija Fabčič, Podgrič 2. Teren 15 -...
1.8.1958
"Čebenik", Podgrič 13, Alojzij Fabčič. Teren 15 - Vipava, 1. - 28.8.1958...
28.8.1958
Kalona pri Gregorjevih, Podgrič 10.
1.8.1958
Staro ognjišče (nizko) pri Pouhovih, Fabčič Alojzija, Podgrič 2. Teren 15 - Vipava, 1. - 28.8.1958.
28.8.1958
Rajfn?k (dimnik).
28.8.1958
Omarca v zidu hrama, lastnica Alojzija Fabčič, pri Pouhovih, Podgrič 15.
28.8.1958
Gank (izrezi).
28.8.1958
"Stou" (stol)ček in klopca, lastnica Alojzija Fabčič, pri Pouhovih, Podgrič 2...
28.8.1958
Žličnik, lastnik Tomaž Stegol, pri Tomažkovih, Podgrič 8.
1.8.1958
Staro ognjišče (nizko) pri Pouhovih, Fabčič Alojzija, Podgrič 2. Teren 15 - Vipava, 1. - 28.8.1958.
1.8.1958
Martinova kolona in hiša, Ivan Nabergoj, Podgrič 11. Teren 15 - Vipava, 1. - 28.8.1958.
1.8.1958
Skupina hiš v Podgriču (star rauf?nk pri Gregorjevih), Anton Nabrgoj, Podgrič 10. Teren 15 - Vipava...
28.8.1958
Sklednik pod napo, lastnica Alojzija Fabčič, pri Pouhovih, Podgrič 15.
1.8.1958
Podgrič, zadaj "štenjge" v Pouhovo staro hišo, Alojzija Fabčič, Podgrič 2. Teren 15 -...
1.8.1958
Hram pri Gregorjevih, Anton Nabergoj, Podgrič 10. Teren 15 - Vipava, 1. - 28.8.1958.
1.8.1958
Hlev (štala), Filip Trošt, Podgrič 15. Teren 15 - Vipava, 1. - 28.8.1958.
28.8.1958
Gank (izrezi).
1.8.1958
Preša pri Gregorjevih, Anton Nabergoj, Podgrič 10. Teren 15 - Vipava, 1. - 28.8.1958.
28.8.1958
Podpornik pri "pleni", lastnik Anton Nabergoj, pri Gregorjevih, Podgrič 10...
1.8.1958
Čebelnjak, Filip Trošt, Podgrič 15. Teren 15 - Vipava, 1. - 28.8.1958.
28.8.1958
Brenta za grozdje, lastnik Anton Nabergoj, pri Gregorjevih, Podgrič 10.
28.8.1958
Klopca, lastnica Alojzija Fabčič, pri Pouhovih, Podgrič 2.
1.8.1958
Martinova kolona in hiša, Ivan Nabergoj, Podgrič 11. Teren 15 - Vipava, 1. - 28.8.1958.
1.8.1958
Ognjišče pri Tomažkovih, Tomaž Stegol, Podgrič 8. Teren 15 - Vipava, 1. - 28.8.1958.
1.8.1958
Mihcova hiša (del starih škrlastih streh), Filip Trošt, Podgrič 15. Teren 15 - Vipava, 1. - 28.8...
28.8.1958
Gank (izrezi).
1.8.1958
Pogled na Podgrič. Teren 15 - Vipava, 1. - 28.8.1958.
1.8.1958
Staro ognjišče (nizko) pri Pouhovih, Fabčič Alojzija, Podgrič 2. Teren 15 - Vipava, 1. - 28.8.1958.
28.8.1958
Roš za klobase pečt, lastnica Alojzija Fabčič, pri Pouhovih, Podgrič 2.
28.8.1958
Klop za posodo, lastnik Tomaž Stegol, pri Tomažkovih, Podgrič 8.
1.8.1958
Pouhova stara hiša, Alojzija Fabčič, Podgrič 2. Teren 15 - Vipava, 1. - 28.8.1958.