Subscribe to RSS - Pregarje
31.8.1955
Kuhinja, Pregarje 107, pri Mihatovih, v Žlebu.
1.8.1955
Supa - svisli iz lese, streha delana na pajon, pri Mrčkoti v Zlebu, Pregarje. Teren 12- Brkini (1.-...
31.8.1955
Štirna (vodnjak), Pregarje.
1.8.1955
Mlin v Žlebu pod Pregarjami pri Mrčkoti. Teren 12- Brkini (1.-31.8.1955).
1.8.1955
Studenec (eden od treh izvirov Sv. Lovrenca) v Pregarjah. Teren 12- Brkini (1.-31.8.1955).
1.1.1955
Veduta s Pregarij ob 8h zjutraj, očitno proti severu. Teren 12- Brkini, posneto v času terenskega...
1.8.1955
Mihetova hiša v Žrebu pod Pregarjami, Zadnik Miha. Teren 12- Brkini (1.-31.8.1955).
1.8.1955
"Kalonja" (vhod v štalo- hlev), Pregarje 77, pri Frankovih. Napis na levi: Janez Burmc 38...
31.8.1955
Del preše (kumen), Pregarje 105, v Žlebu, pri Pališkovih, Pališka Anton.
31.8.1955
Vratnik, Pregarje 105, v Žlebu, pri Pališkovih, Pališka Anton.
31.8.1955
Panj, Pregarje 108, pri Mrčkoti, v Žlebu.
1.1.1955
Pregarje, jutro. Pogled proti JV. Fantič ima na vrvi ovco, ki pa ni bila disciplinirana in je...
Mlatev v Pregarjah. Teren 12- Brkini, posneto v času terenskega dela od 1.-31.VIII.1955.
1.1.1955
Veduta s Pregarij ob 8h zjutraj, očitno z JZ. Teren 12- Brkini, posneto v času terenskega dela od 1...
1.8.1955
"Kalonja" (vhod v štalo- hlev), Pregarje 77, pri Frankovih. Napis na levi: Janez Burmc 38...
1.1.1955
Isto kot prej, a topot kompozicijsko bolje, čeprav ovca (oven!) še vedno ni razumela za kaj gre...
31.8.1955
Štenge (stopnice), Pregarje 105.
1.1.1955
Veduta s Pregarij, zjutraj. Verjetno proti JV. Teren 12- Brkini, posneto v času terenskega dela od...
1.8.1955
Mlatev v Pregarjah. Teren 12- Brkini, posneto v času terenskega dela od 1.-31.VIII.1955.
1.8.1955
Hiša in štala (hlev), Pregarje. Teren 12- Brkini (1.-31.8.1955).