Subscribe to RSS - Ograja

Slovenski etnografski muzej

Ograja

1.8.1956
"Plot" z "leso", Brlog 2, pri Martjačevih. Teren 13- Kostanjevica (1.-31.8.1956...
1.1.1971
Pletena ograja, Melinci 139. Teren 27 - Panonska hiša - Prekmurje, Pomurje, Obsotelje (1971).
1.1.1971
Pletena ograja, Melinci 139. Teren 27 - Panonska hiša - Prekmurje, Pomurje, Obsotelje (1971).
1.1.1971
Ograja, Melinci 127. Teren 27 - Panonska hiša - Prekmurje, Pomurje, Obsotelje (1971).
1.1.1978
Andrjašev "gartel" (plot). Smrdel Štefka, Gradec 5. Teren 33 - Postojnsko, Pivško...
630:LJU;F-0047718
Deček na lestvi pred klasičnim vhodom v patricijsko hišo, Split. Na ograji se suši perilo. V: album...
SEM;F-0001246
Hiša, okolica Kranjske Gore.
16.06.1929
SEM;F-0001248
Naklo št. 51, vulgo pri Tišlerju.
05.04.1923
SEM;F-0001282
Stražišče pri Kranju 110 in 111, pri Lavdatku (Iv. Žirovnik) in pri Biton (Anton Biton).
01.04.1923
SEM;F-0001283
Hiša pri Poklukarju, Stražišče 22, last Marija Šiler.
SEM;F-0001343
Hiša v Bohinjski Bistrici.
SEM;F-0001350
Mežnarjeva hiša pod cerkvijo sv. Martina v Srednji vasi v Bohinju. Fotografirano v mesecu februarju...
21.05.1922
SEM;F-0001432
Skladišče pri Anžkovih na Uncu.
08.06.1922
SEM;F-0001435
Hiša.
01.10.1922
SEM;F-0001457
Mostec 17, pri Janezu Gašperinu, Mostec 18, pri Drugovič (Fran Kožman).
SEM;F-0001467
Hiša in znamenje, okolica Celja (Grobelno, Št. Jurij - Ponikva).
1.1.1971
Zidana okrašena ograja, cestna stran, Tešanovci 71. Teren 27 - Panonska hiša - Prekmurje, Pomurje,...
28.8.1959
Vrata (ograja), Za Humom, Vojsko.
1.8.1956
"Lesa" z "lesco", Brlog 2, pri Martjačevih. Teren 13- Kostanjevica (1.-31.8...
1.1.1956
Plot, Pri Rihtarju, Sintič Martin.
1.8.1956
"Prelas" in plot, Vrbje. Teren 13- Kostanjevica (1.-31.8.1956)...
1.1.1956
Plot.
1.1.1956
Plot v Vrtači.
1.8.1956
Plot, Šutna. Teren 13- Kostanjevica (1.-31.8.1956).
1.1.1956
Prelaz
1.8.1956
Plot pleten iz kostanjevih palic, Jablance. Teren 13- Kostanjevica (1.-31.8.1956).
1.1.1956
Plot v Vrbju.
1.8.1956
Plot, povezan s srbotom (srbotino), Brlog 2, pri Martjačevih. Teren 13- Kostanjevica (1.-31.8.1956).
4.10.1965
Ograja iz dračja, Drašiči. Teren 22 - Drašiči, Bela Krajina. Posneto v času terenskega dela z ekipo...
4.10.1965
Ograja na vrtu pod vasjo Drašiči. Teren 22 - Drašiči, Bela Krajina. Posneto v času terenskega dela...
4.10.1965
Pletena ograja, Drašiči. Teren 22 - Drašiči, Bela Krajina. Posneto v času terenskega dela z ekipo...
4.10.1965
Pletena ograja, Drašiči. Teren 22 - Drašiči, Bela Krajina. Posneto v času terenskega dela z ekipo...
4.10.1965
Pletena ograja, Drašiči. Teren 22 - Drašiči, Bela Krajina. Posneto v času terenskega dela z ekipo...
28.8.1959
Lata (ograja) na poti Za Humom v Hum, Vojsko.
22.07.1922
SEM;F-0001478
Kmečka hiša v Mrzlavi vasi št.17, Čatež pri Brežicah, last Martina Lorberja.
29.10.1923
SEM;F-0001491
Hiša, Škedenj št. 9, pri Šrangarju, last Jurij Zidanšek, okolica Konjic, obč. Tolsti vrh. Hiša...
01.07.1975
630:LJU;F-0001671/I
Ograja "pri Hirazu", Zelen Breg 16. Teren I - Koroška, Štajerska, Prekmurje...
F0000011
Hiša, vhod, Srednja vas pri Bohinju.
F0000013
Hiša, pročelje, Duplje nad Kranjem.
1.1.1919
F0000045
Kmečki dom, enonadstropna hiša ob cesti iz Otoč na Brezje. Fotografirano v letu 1919.
F0000066
Hiša, Gozd Martuljek.
F0000168
Hiša iz 18. stoletja (1831). Lastnik: Maria Zotter, damska šivilja, Ženavci št. 75.
F0000173
Pročelje hiše, Odranci.
F0000181
Belokranjska kmečka hiša.
F0000205
Hiša (kajža) z letnico 1912.
F0000319
Hiša na Koroškem.
27.8.1911
F0001223
Hiša, Begunje 24.
17.7.1912
F0001258
Hiša iz leta 1721, Podkoren 31, pri Krsnik.
1.4.1928
F0001407
Hiša, Griblje.
F0001557
Dom v ključu, Lipovci pri Beltincih, Prekmurje.
F0006662
Hiša, Slake 16, okolica Celja.
01.07.1975
630:LJU;F-0001670/I
Plot okoli vrta, Zelen Breg 20, Mešnjak Franc. Teren I - Koroška, Štajerska, Prekmurje.
630:LJU;F-0001595/I
Ograja, Šmihel 12, Verbuč 8. Teren I - Koroška, Štajerska, Prekmurje.
SEM;F-0001511
Hiša, Ponikva ob južni železnici.
SEM;F-0001512
Hiša, Ponikva ob južni železnici.
SEM;F-0001575
Hiša ob zaledenelem jezeru, v ozadju gore.
01.01.1927
SEM;F-0001577
Hiša ob cesti z ograjo. Fotografirano v letu 1927.
05.06.1927
SEM;F-0001602
Rojstna hiša akademskega slikarja Simona Ogrina na Stari Vrhniki št. 23.
SEM;F-0001603
Hiši, pred levo ograja.
SEM;F-0001612
Hiša (gostilna).
SEM;F-0001630
Moški in ženska ženeta živino na pašo mimo hiše nekje na Gorenjskem.
01.10.1922
SEM;F-0001788
Hiša, Mostec 20, pri Frančaku (Pinterič).
SEM;F-0001979
Fotografija datira iz 20. let 20. stoletja. Na levi prikazuje rudarsko kolonijo z domačim imenom...
SEM;F-0003966
Ostrvi (kope) za sušenje sena, v ospredju pletena ograja, v ozadju ruševine gradu na vzpetini.
01.01.1927
SEM;F-0005351
Znamenje. Fotografirano v letu 1927.
SEM;N-0000650/a
Hiša ob cesti v vasi Gozd Martuljek.
01.01.1950
630:LJU;F-0000032/I
Bogojina št. 76, Ošlajeva hiša. Teren I - Koroška, Štajerska, Prekmurje.
630:LJU;F-0000098/I
Sedlo Vranjica, Slovenji Plajberk. Teren I - Koroška, Štajerska, Prekmurje.
1.1.1930
F0012136
Hiša, posneta okrog l. 1930.
1.7.1963
Lesen plot na poti proti Zgornjem Doliču (detajl). Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
1.7.1950
Ograja iz kamna - na cesti med Marezigami in Sabadini.
31.7.1953
"Zid" (ograja iz kamna), zadaj hiše iz Orehovlja med Višnjevkom. Teren 10- Goriška Brda (...
Sv. Križ nad Kojskim (zadaj Šmartno). Teren 10- Goriška Brda (31.7.-31.8.1953).
31.8.1953
Ograja iz siršča. Ceglo 26.
31.8.1955
Kamnita vrtna ograja, Markovščina.
31.8.1955
Ograja ob cesti Markovščina.
31.8.1955
Ograja "Vrtnica" pred hišo, Markovščina...
1.8.1955
"Plac" pod lipo za ples, ograjen z lestvami, lojtrnicami in čeli od gaz. Plešejo ob...
31.8.1955
Lesa na poti Markovščina - Velike Loče.
Ograja, Gradišče 40, pri Krnetovih, Larič Andrej.
31.8.1955
Ograda (dohod do travnika in krompirišča), na poti Markovščina - Velike Loče.
31.8.1955
Plot iz leske, Podgrad 26, pri Rojinih.
Ograja, Gradišče.
31.8.1955
Lesa, Gradišče 16, pri Gorubočevih, Dodik Rozina.
31.8.1955
Lesa pri vhodu na dvorišče, pri Pustovih, Tatre 22.
31.8.1955
Lesa (vrzela), Slivje.
1.8.1955
Ograja iz trnja za vasjo Artviže. Teren 12- Brkini (1.-31.8.1955).
31.7.1953
Frata okoli vrta iz raklc, Hruševlje. Teren 10- Goriška Brda (31.7.-31.8.1953).
15.9.1952
"Pr?lar" (prelaz). Dolnja Prekopa...
1.7.1950
Vrata v kamniti ograji, Sabadini (taka vrata za na njivo so stari imenovali "vrzela")...
15.9.1949
Vrtna ograja narejena iz kanel (trstja). Teren 3 - Področje med Rižano in mejo cone A. (Dekani-Osp-...
1.7.1949
Ograja iz kanele. Osp.
1.7.1949
Ograja iz kanele. Osp.
1.1.1950
Ograja ob drogu. Hrastov Dol 13.
1.1.1950
Vrtna ograja. Hrastov Dol 11.
3.8.1951
Breme vej. Lastnik Antih, Kred 51.
3.8.1951
Dvoriščna vrata. Robidišče.
3.8.1951
Vrata iz vrbovih vej (vrbove veje ali bečje). Lastnik pri Soku, Kred 17.
3.8.1951
Plat - vrtna ograja. Pecov vrt v Kredu.
1.7.1952
"Sopotje" Soča - Vrsnik (ograje iz kamna "mir"). Teren 8 - Trenta - Bovec, 1.7...
15.8.1952
Prelaz v plotu, Dolenja Stara vas 17- pri Skadučanu (Luzar Franc). Teren 9- Šentjernej na...
15.8.1952
Gor. Vrhpolje, plot. Teren 9- Šentjernej na Dolenjskem (OLO Novo mesto, 15.8.-13.9.1952).
Kegljevičeva ograja in prelaz, Brezovica. Teren 9- Šentjernej na Dolenjskem (OLO Novo mesto, 15.8.-...
15.8.1952
Gor. Vrhpolje, stara lipa in značilen plot. Teren 9- Šentjernej na Dolenjskem (OLO Novo mesto, 15.8...
15.9.1952
"Pr?lar" (prelaz). Dolnja Prekopa...
31.8.1955
Ograja ("lesa"), Markovščina...
1.8.1955
"Lesa" ob gnojniku, zadaj hiša, Franc Mezgec, Kovčice 14, pri Markotovih. Teren 12-...
31.8.1954
Ograja krog drevesa (varuje pred vozovi). Zakraj 1.
31.8.1954
Plot ob vozniku. Lastnik pri Pstinarju, Zakojca.
31.8.1954
Vrtni plot. Bukovo 8.
1.8.1948
"Sfingi", Železnica. Teren 1 - Št. Jurij- Škocjan- Turjak, 1.8.-15.9.1948...
31.8.1948
"Sfingi", Železnica. Teren 1 - Št. Jurij- Škocjan- Turjak, 1.8.-15.9.1948...
Plot v Podjerbeku, ki se imenuje "poševni plot" in ga uporabljajo največ za ovce. V tej...
1.8.1951
Ograde pod Dolami za živino, na levem bregu Zilje. Iz fototeke študentskih ekip. Pridobljeno leta...
Vrt, "greda" v Zvrhnjih Borovljah. Iz fototeke študentskih ekip. Pridobljeno leta 1961...
1.8.1951
"Puot" z "rocami". Roce so obroči, s katerimi so pritrjene poševno ležeče deske...
1.8.1951
Vrata v ogradi. Iz fototeke študentskih ekip. Pridobljeno leta 1961. Neg. št. 325 (Šušteršičeva...
1.8.1951
"Špicenpuot" in "lesa" (prehod iz lesenih lat) pri Bajdlnu. Iz fototeke...
28.8.1957
Plot, Gradenc 9, med kolovozom in sadnim vrtom.
1.8.1957
"Grada" (greda, ograja), Jože Turk, Visejec 30. Teren 14- Okolica Žužemberka (1.-28.8...
28.8.1957
Plot iz šib, med kolovozom in sadnim vrtom, Visejec 13.
28.8.1957
Prelar v ograji v Gradencu.
1.6.1964
Vrtič, Veliki Ločnik. Teren 21 - Škocjan na Dolenjskem, junij, julij in avgust 1964 ter pozimi 1965...
30.7.1954
Vhod v planino, Otauənk nad Zakojco. Teren 11- Cerkljansko (30.7.-1.9.1954).
31.8.1954
Plot okoli Tonkovega vrta. Bukovo 21.
31.8.1955
Lesa, Potok 11, pri Godcu.
Lesa, Gradišče.
31.8.1955
Vrtna ograja (vrata in "plut"), Velike Loče 1...
1.8.1955
"Plac" pod lipo za ples, ograjen z lestvami, lojtrnicami in čeli od gaz. Plešejo ob...
31.8.1955
Ograja ("lesa"), Markovščina...
31.8.1955
Ograja ob cesti k vodnjaku, Tatre.
31.8.1955
Gartre (ograja) na podiču, Orehek 12, pri Tončetovih.
1.8.1955
Ograja s prehodom (na ograji levo zgoraj velik zelen kuščar), zadaj Kozjane. Teren 12- Brkini (1.-...
31.8.1955
Lesa iz leševja za zavarovanje mlade trte, Rjavče 18, pri Bahčevih.
31.8.1955
Lesa, Barka 38.
31.8.1955
Lesa iz slame za na vrata štale (hleva), lupe itd. Rjavče 18, pri Bahčevih.
31.8.1955
Vhod v vrt, vrata, Markovščina.
31.8.1955
Plot iz leske, Materija 19, pri Zupančičevih.
Ograja okoli drevesa, Gradišče 17, pri Gorubačevih, Gorubač Anton.
Ograja, Gradišče.
31.8.1955
Ograja, Markovščina.
1.7.1963
Stopnica čez ograjo, Resnik. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).