Subscribe to RSS - Škofije
15.9.1949
Druge Škofije 331, pr Mora (na Mandrji). Teren 3 - Področje med Rižano in mejo cone A (Dekani-Osp-...
1.7.1949
Sušenje koruze. Lastnik "pr Karonec" - Franc Menton, Škofije 394...
15.9.1949
Frmenton (koruza) v "reštah", Škofije 335, Hrvatin Rudolf. Teren 3 - Področje med Rižano...
15.9.1949
Druge Škofije 333, pri Mužlavčih (na Mandrji). Teren 3 - Področje med Rižano in mejo cone A (Dekani...
1.7.1949
Zaščitni zid pred burjo. "Pr Metona" - Jože Meton, Škofije 387...
15.9.1949
Druge Škofije 331, pr Mora (na Mandrji). Teren 3 - Področje med Rižano in mejo cone A (Dekani-Osp-...
1.7.1949
Kamnita klop, Škofije.
15.9.1949
Matonova lupa, spletena iz trstja, Škofije IV., 395. Teren 3 - Področje med Rižano in mejo cone A (...
1.7.1949
Požgana hiša - fasada, prerez in 2 tlorisa, Škofije 3.
1.7.1949
Gonišče (ognjišče). Pri Metonu - Andreja Meton, Škofije.
15.9.1949
Pročelje hiše in štala (hlev), frmenton (koruza) se suši, "Čicka" Škofije (IV) št. 394...
1.7.1949
Ulica v Škofijah.
15.9.1949
94- letna starka Jina, Škofije II. Teren 3 - Področje med Rižano in mejo cone A (Dekani-Osp-Socerb-...
1.7.1949
Kolona s skupino hiš. Škofije.
1.7.1949
Gronda nad vrati. Pri "Kortah" - Ivan Meton, Škofije 395...
1.7.1949
Detajl notranjščine stare hiše. Pri "Metona" - Jože Meton, Škofije 387...
1.7.1949
Šiša (hiša) od Malmene - 4 BARVNA FOTOGRAFIJA, 2 prereza in detajl. Lastnik Jožef Šturman, Škofije...
1.7.1949
Šiša (hiša) od Tončka - pogleda s korte in s ceste, tloris pritličja in nadstropja. Lastnik Tone...
15.9.1949
94- letna starka Jina, Škofije II. Teren 3 - Področje med Rižano in mejo cone A (Dekani-Osp-Socerb-...