Subscribe to RSS - Barka
1.8.1955
Staro drvô (plug) z naknadno železno desko, pritrjeno na star lemež, Barka 21, pri Smrčevih, Jakob...
31.8.1955
Koin (konj) za drva žagat. Barka 2, pri Karlinovih.
1.8.1955
Staro drvô (plug) z naknadno železno desko, pritrjeno na star lemež, Barka 21, pri Smrčevih, Jakob...
31.8.1955
Vosounik (oselnik). Barka 2, pri Karlinovih.
1.8.1955
Staro drvô (plug) z naknadno železno desko, pritrjeno na star lemež, Barka 21, pri Smrčevih, Jakob...
31.8.1955
Rafuze - čelo na vozu za seno, Barka 2, pri Karlinovih.
1.8.1955
Pogled na Barko. Teren 12- Brkini (1.-31.8.1955).
1.8.1955
Kovačev skedenj, Jože Jankovič, Barka 17. Teren 12- Brkini (1.-31.8.1955).
31.8.1955
Kamin (dimnik), Barka.
31.8.1955
Lemež, Barka 26, pri Poljanih.
1.1.1955
Pogled proti Barki (z juga). Teren 12- Brkini, posneto v času terenskega dela od 1.-31.VIII.1955.
31.8.1955
Kovan trinah, trinfes (trinog), Barka 2, Mohor Prelec, pri Krlinovih.
31.8.1955
Lesa, Barka 38.
31.8.1955
Postelja, Barka 2, Mohor Prelec, pri Karlinovih.
31.8.1955
Kamin (dimnik), Barka 53.
31.8.1955
Skrinja in detajl, Barka 2, Mohor Prelec, pri Krlinovih.
31.8.1955
Skrinja, stara 170 let, iz češnjevega lesa, Nedoh Jože, Majcnovi, Barka 10 (nova 15).
31.8.1955
Kluka za opasivnce, Barka 2, pri Karlinovih.
1.8.1955
Barka, desno hrib Balkan. Teren 12- Brkini (1.-31.8.1955).
31.8.1955
Stranišče, Barka 53.
1.1.1955
Pogled proti Barki (z juga). Teren 12- Brkini, posneto v času terenskega dela od 1.-31.VIII.1955.
1.8.1955
Hiša pri Vičevih, Barka 1. Teren 12- Brkini (1.-31.8.1955).
1.8.1955
Gorenja Majcuova hiša, Nedoh Jožef, Barka 15. Teren 12- Brkini (1.-31.8.1955).
1.8.1955
Hiša pri Dolenčevih, Barka št. 3. Teren 12- Brkini (1.-31.8.1955).
31.8.1955
Kamen za mast, Barka 18, pri Kovačevih, Jankovič Jože.
1.8.1955
Rž veje z vehanco iz kota v kot skednja, Barka 2, pri Karlinovih. Teren 12- Brkini (1.-31.8.1955).
31.8.1955
Kamin (dimnik), Barka 1.
31.8.1955
Klop, ki so jo pozimi dali k ognjišču, da ni pihalo (stara približno 100 let), Barka 54, Prelec...
1.8.1955
Kovačeva hiša, Jože Jankovič, Barka 17. Teren 12- Brkini (1.-31.8.1955).
31.8.1955
Skrinja (škrija), Barka 11, pri Ruščevih, Počkar.
1.8.1955
Godčeva in Nančetova hiša na Barki. Teren 12- Brkini (1.-31.8.1955).
31.8.1955
Mož s kapo, Barka 18.
1.8.1955
Pogled na del vasi, Barka. Teren 12- Brkini (1.-31.8.1955).
31.8.1955
Kamin (dimnik), Barka 1.
1.8.1955
Barka. Teren 12- Brkini (1.-31.8.1955).
31.8.1955
Skrinja, Barka 27, Počkar Ivan.
1.8.1955
Kovačev skedenj, Jože Jankovič, Barka 17. Teren 12- Brkini (1.-31.8.1955).
31.8.1955
Sklednik, Barka 54, Prelec Alojz.
31.8.1955
Skrinja, Barka 2, Prelec Mohor, pri Karlinovih.
31.8.1955
Skrinja, Barka 2, pri Karlininih, Mohor Prelec.
1.8.1955
Staro drvô (plug) z naknadno železno desko, pritrjeno na star lemež, Barka 21, pri Smrčevih, Jakob...
31.8.1955
Skrinja, Barka 15, Nedoh Jože, pri Majcnovih (zgornji).
31.8.1955
Situacija in razdelitev prostorov, pri Oštirjevih, Čepar Franc, tloris, Barka 49.
31.8.1955
Detajl iz kuhinje (peč, staro približno iz leta 1750), Barka 2, lastnik Mohor Prelec, po domače...
31.8.1955
Lemež, Barka 26, pri Poljanih.
31.8.1955
Sakret (stranišče), Barka 45.
1.8.1955
Klop, ki jo denejo pozimi k ognjišču, da jim ne piha od vrat, pri Vičevih, Barka 1. Teren 12-...
31.8.1955
Vej?nca za žito vejat, Barka 2, pri Karlinovih.
31.8.1955
Hiša pri gorenjih Kovačevih, Jankovič Jože, 2 fasadi, 2 tlorisa, Barka 17.
1.8.1955
Rž mlatijo (ob koš), Barka 2, pri Karlinovih. Teren 12- Brkini (1.-31.8.1955).
1.1.1955
Ognjišče pri Karliunih, Barka št. 2, Mohor Prelec. Teren 12- Brkini, posneto v času terenskega dela...
31.8.1955
Omara v zidu za olje, mast, kis, sol, Barka 54, Prelec Alojz, pri Hurjevih.
31.8.1955
Vrata, Barka 2, Mohor Prelec, pri Karlinovih.
1.8.1955
Anžetova lopa, Barka. Teren 12- Brkini (1.-31.8.1955).