Subscribe to RSS - Slapnik
31.8.1953
Zibu (zibelka). Lastnik Erzetič Filip, Slapnik 4.
31.7.1953
Drevo (plug) polleseno (od zadaj), Slapnik 1, pri Hrastovih. Teren 10- Goriška Brda (31.7.-31.8...
31.7.1953
Hiša (detajl) Neže Fikfak, Slapnik 7. Teren 10- Goriška Brda (31.7.-31.8.1953).
31.7.1953
Lesen "sevčedur" (plug) (od spredaj), Slapnik 8, pri Čežerinovih. Teren 10- Goriška Brda...
31.7.1953
Skedenj, spodaj štala (hlev), Slapnik 8, pri Čežerinovih. Teren 10- Goriška Brda (31.7.-31.8.1953).
31.7.1953
Stara pintarska žaga "šajon", Filip Erzetič, Slapnik 4. Teren 10- Goriška Brda (31.7.-31...
31.7.1953
Stara polica, Erzetič Filip, Slapnik 4. Teren 10- Goriška Brda (31.7.-31.8.1953).
31.8.1953
Vinkla (mentrga). Lastnik Markočič Avgust, pri Čežerinovih, Slapnik 8.
31.8.1953
Drevo (plug). Slapnik 1, pri Hrastovih.
31.7.1953
Štala (hlev), Erzetič Filip, Slapnik 4. Teren 10- Goriška Brda (31.7.-31.8.1953).
31.8.1953
Skrinja (bank). Lastnik Markočič Avguštin, Slapnik 8.
31.7.1953
Godcarjeva hiša (zapuščena), detajl, Slapnik 5. Teren 10- Goriška Brda (31.7.-31.8.1953).
31.8.1953
Porton.
31.8.1953
Vinkla (mentrga). Lastnik Markočič Katarina, Slapnik 5.
31.7.1953
Lesen "sevčedur" (plug) (od zadaj), Slapnik 8, pri Čežerinovih. Teren 10- Goriška Brda (...
31.8.1953
Tloris "hiše" s pečjo in žgajnarjem. Lastnik Markovič Katarina, pri Gucarji, Slapnik 5...
31.8.1953
Hiša. Lastnik Markočič, Slapnik 5.
31.7.1953
Slapnik 7, pri Grbunovih. Spredaj svinjski hlev od iste hiše, zadaj vhod v hišo Slapnik 8. Teren 10...
31.8.1953
Ognjišče. Lastnik Markočič Avgust, pri Čežerinovih, Slapnik 8.
31.8.1953
Tacavnca. Lastnik Markočič Katarina, Slapnik 5.
31.8.1953
Bank (skrinja). Lastnik Erzetič Filip, Slapnik 4.
31.8.1953
Ognjišče. Lastnik Erzetič Filip, Slapnik 4.
31.7.1953
Godcarjeva hiša (zapuščena), Slapnik 5. Teren 10- Goriška Brda (31.7.-31.8.1953).
31.7.1953
Svinjski hlev, Slapnik 3, pri Medarjevih. Teren 10- Goriška Brda (31.7.-31.8.1953).
31.7.1953
Štenge (stopnice), dva pajola (hodnika) in p?rton, Markočič Jožef, Slapnik 3. Teren 10- Goriška...
31.8.1953
Detajl iz "hiše". Lastnik Fikfak Neža, Slapnik 7...
31.8.1953
Kamnita miza. Lastnik Markočič Jože, Slapnik 3.
31.8.1953
Polica (sklednik). Lastnik Erzetič Filip, pri Lajnarjevih, Slapnik 4.
31.7.1953
Skedenj, spodaj štala (hlev), Slapnik 8, pri Čežerinovih. Teren 10- Goriška Brda (31.7.-31.8.1953).
31.8.1953
Čebelon. Lastnik Markočič Katarina, Slapnik 5.
31.8.1953
Plug (senčedur). Slapnik 8, pri Čežerinovih.
31.7.1953
Desno hiša Neže Fikfak, Slapnik 7, zadaj hiša Markočič, Slapnik 8. Teren 10- Goriška Brda (31.7.-31...
31.7.1953
Slapnik 5, pri Gocarju. Teren 10- Goriška Brda (31.7.-31.8.1953).
31.7.1953
Vas Slapnik (spredaj), Podpoznik, Brezouk. Teren 10- Goriška Brda (31.7.-31.8.1953).
31.7.1953
Voz z "žojo"- Markočič Katarina, Slapnik 5. Teren 10- Goriška Brda (31.7.-31.8.1953)...
31.8.1953
Hiša, fasada - 3 etaže. Lastnik Fikfak Neža, pri Grbunovih, Slapnik 7.
31.8.1953
Hiša, fasada + 2 etaži. Lastnik Markočič Katarina, pri Gucarji, Slapnik 5.
31.7.1953
Stara zapuščena hiša (kamin in žbatafur ter hlev za svinje), Godcarjeva, Slapnik 5. Teren 10-...
31.7.1953
Drevo (plug), Slapnik 1, pri Hrastovih. Teren 10- Goriška Brda (31.7.-31.8.1953).
31.7.1953
Motiv iz Slapnika, desna stara hiša zapuščena. Teren 10- Goriška Brda (31.7.-31.8.1953).
31.8.1953
Bank (skrinja). Lastnik Fikfak Neža, pri Grbonih, Slapnik 7.
31.7.1953
Hiša, spodaj klet (zapuščeno), Slapnik. Teren 10- Goriška Brda (31.7.-31.8.1953).
31.7.1953
Stara kletna vrata "Godcarjeva", Markočič Katarina, Slapnik 5. Teren 10- Goriška Brda (31...
31.8.1953
Lomarč (omarica). Lastnik Markutič Avgust, pri Čežerinovih, Slapnik 8.
31.8.1953
Plug (senčedur) z zadnje strani. Slapnik 8, pri Čežerinovih.