Subscribe to RSS - Hrušica
1.1.1955
Orač na poti na njivo, Hrušica. Teren 12- Brkini, posneto v času terenskega dela od 1.-31.VIII.1955.
1.1.1955
Šuštarjeva hiša, Ivan Mezgec, Hrušica 27. Teren 12- Brkini, posneto v času terenskega dela od 1.-31...
1.1.1955
Vhod v hišo, Hrušica. Teren 12- Brkini, posneto v času terenskega dela od 1.-31.VIII.1955.
31.8.1955
Hiša (kuhinja), Hrušica 28, pri Šaterjevih.
31.8.1955
Miza, majhna, Hrušica 28, pri Šaterjevih.
1.8.1955
Polič (mera, napis 1/4 litro), Hrušica 21, pri Juretovih. Teren 12- Brkini (1.-31.8.1955).
1.1.1955
"Jugno" in štala, Hrušica. Teren 12- Brkini, posneto v času terenskega dela od 1.-31.VIII...
1.1.1955
Podaljšek prejšnje (lopa in štala- hlev). Teren 12- Brkini, posneto v času terenskega dela od 1.-31...
1.8.1955
Za repo orjejo, Hrušica 102, Rozina Cek. Teren 12- Brkini (1.-31.8.1955).
1.8.1955
Za repo orjejo, Hrušica 102, Rozina Cek. Teren 12- Brkini (1.-31.8.1955).
31.8.1955
Fasada, tloris hiše, Hrušica 28, pri Šatarjovih, Kuret Ivanka.
31.8.1955
Hiša (kuhinja), Hrušica 28, pri Šaterjevih.
1.1.1955
Brana na podori, Hrušica. Teren 12- Brkini, posneto v času terenskega dela od 1.-31.VIII.1955.
1.8.1955
Za repo orjejo, Hrušica 102, Rozina Cek. Teren 12- Brkini (1.-31.8.1955).
31.8.1955
Rezni stol, Hrušica 6, pri Lavrinovih.
1.8.1955
Šupa, (tudi lupa) s kofi (edn. kofa) za oglje, Hrušica 73 pri zg. Ivančetnih, Vatovec Ivan. Kofe...
05.03.1962
630:LJU;F-0000939/I
Pust v Hrušici - škoromatija. Teren I - Koroška, Štajerska, Prekmurje.
31.8.1955
Hiša pri Šuštarju, Megec Ivan, Hrušica 27, 2 fasadi, tloris hiše.
1.1.1955
Šatarjeva hiša (vhod v hišo skozi "jugno", Hrušica 28. Teren 12- Brkini, posneto v času...
31.8.1955
Vrata iz kuhinje v kamro, Hrušica 27, pri Šuštarju.
1.1.1955
Svinščak (svinjak), štala (hlev) in hiša pri Micnih, Anton Butinar, Hrušica 33. Teren 12- Brkini,...
1.8.1955
Ivanka Cek, Hrušica 74, f?čou zavezan na grščico. Teren 12- Brkini (1.-31.8.1955).
1.1.1955
Kosova hiša (Ivan Maslo), Hrušica 17. Teren 12- Brkini, posneto v času terenskega dela od 1.-31...
31.8.1955
Brana na kolo, Hrušica 32, Ivan Vatovec.
1.1.1955
Cekova hiša, Hrušica 18. Teren 12- Brkini, posneto v času terenskega dela od 1.-31.VIII.1955.
31.8.1955
Orodje za izdelovanje kof (domača obrt), Hrušica 32, pri Zgornjih Ivančetnih, Ivan Vatovec.
1.1.1955
Cekova hiša, Ivan Cek, Hrušica št. 18 (ima dve k?loniji, spodaj gang). Teren 12- Brkini, posneto v...
31.8.1955
Stou (stol) za pletenje gnojnih košev, Hrušica 32, pri Ivančetnih, Ivan Vatovec.
1.8.1955
Marija Cek, 84 letna in Ivanka Cek, Hrušica 74. Teren 12- Brkini (1.-31.8.1955).
1.8.1955
Marija Cek, s staro belo volneno in rdeče rožasto ruto (f?čou) na glavi, okoli vratu tudi črn...
31.8.1955
Orodje za izdelovanje kof (domača obrt), Hrušica 32, pri Zgornjih Ivančetnih, Ivan Vatovec.
31.8.1955
Okno, Hrušica 18, pri Cekavi.
31.8.1955
Karjola (samokolnica), Hrušica 6, pri Lavrinovih.
31.8.1955
Orodje za izdelovanje kof (domača obrt), Hrušica 32, pri Zgornjih Ivančetnih, Ivan Vatovec.
31.8.1955
Orodje za izdelovanje kof (domača obrt), Hrušica 32, pri Zgornjih Ivančetnih, Ivan Vatovec.
31.8.1955
Kamin (dimnik), Hrušica 91.
05.03.1962
630:LJU;F-0000940/I
Škoromatka. Teren I - Koroška, Štajerska, Prekmurje.