Subscribe to RSS - Vatovlje
1.8.1955
Stranišče ("k?ndot"), Vatovlje 11, Franc Štraus, pri Tišlarčku. Teren 12- Brkini (1.-31.8...
1.8.1955
Marija Prelc, kuharica v župnišču, Vatovlje. Teren 12- Brkini (1.-31.8.1955).
1.8.1955
Štala (hlev) in skedenj, Vatovec Ivan, pri Klemenovih, Vatovlje 1. Teren 12- Brkini (1.-31.8.1955).
31.8.1955
Kamin (dimnik), Vatovlje 11, pri Tišlerjevih.
1.8.1955
Skedenj, zadaj hiša s štalo (hlevom), pri Meclinovih, Vatovlje 12.. Teren 12- Brkini (1.-31.8.1955).
31.8.1955
Košara (domače delo, delajo pozimi, pletejo možje), po domače Polozova, Cergolj Franc, Vatovlje 6.
31.8.1955
Hlapec za slamnato streho, Vatovlje 11, Vatovec Ivan, pri Klemenovih.
31.8.1955
Truga za prašiče oparit in obrat, Vatovlje 4, pri Matičkovih.
31.8.1955
Brantač (brenta), Vatovlje 4.
31.8.1955
Lopata za slamnato streho, Vatovec Ivan, Vatovlje 1, pri Klemenovih.
31.8.1955
Štirna (vodnjak), Vatovlje 12.
1.8.1955
Žena iz Varej, na poti k maši, Vatovlje. Teren 12- Brkini (1.-31.8.1955).
31.8.1955
Kobila za obiranje sadje, Vatovlje 1, pri Klemenovih.
1.8.1955
Hiše v Vatovljah, spredaj pri Matičkovih, Družina Franc, Vatovlje 4. Teren 12- Brkini (1.-31.8.1955...
1.8.1955
Nosila za mrliče iz mrtvašnice ("kapelce") na "žegnu" (pokopališču), Vatovlje...
1.8.1955
Vatovlje s Kozjan. Teren 12- Brkini (1.-31.8.1955).
31.8.1955
Špina s čepom, Vatovlje 11, pri Matičkovih.
1.8.1955
Plug obračalnik in brano peljejo na njivo na podori, Vatovlje 1, pri Klemenovih. Teren 12- Brkini (...
1.8.1955
Hiša pri Tišlarčku, Franc Štraus, Vatovlje 11. Teren 12- Brkini (1.-31.8.1955).
31.8.1955
Greblo za kruh, Vatovlje 8, Mahne Franc, pri Kovač.
31.8.1955
Tloris Kebrove hiše (podrta od leta 1912).
31.8.1955
Skrinja ("balarca" za balo, sedaj za žito), stara 114 let (vžgano v les, stranice brez...
31.8.1955
Menderga (mentrga) za mesenje kruha, vulgo Čeladini, Franc Cergolj, Vatovlje 7, 8.
31.8.1955
Železna brana. Delo domačega kovača na Barki, Vatovlje 4, pri Matičkovih.
31.8.1955
Koš za listje, Vatovlje 12, pri Meclinovih.
31.8.1955
Škaler za obiranje sadja, Vatovlje 1, pri Klemenovih.
1.8.1955
Možje iz Mislič in Vatovelj z župnikom Francem Koritnikom iz Vatovelj. Teren 12- Brkini (1.-31.8...
31.8.1955
Drva za stiskanje voska, Vatovlje.
31.8.1955
Kopač, Vatovlje 4.
31.8.1955
Nož za rezanje satovja, Vatovlje.
1.8.1955
Možje in fantje iz Vatovelj in Mislič v nedeljo po maši. Teren 12- Brkini (1.-31.8.1955).
1.8.1955
Hiša in štala (hlev), pri Kebrovih, Vatovlje. Teren 12- Brkini (1.-31.8.1955).
31.8.1955
Škatla za pobiranje rojev, Vatovlje.
31.8.1955
Detajl na portalu vrat na dvorišče hiše, Vatovlje 8, vklesano v kamen, levo in desno enaki figuri,...
31.8.1955
Lonec za mast iz glazirane žgane gline, Vatovlje.
1.1.1955
Kamen "mejač JA 5" vzhodno od cerkve Vatovlje (meja med mislejskim in vatovskim svetom)...
1.8.1955
Hiša in gospodarsko poslopje, Vatovec Ivan, pri Klemenovih, Vatovlje 1 - spredaj novejša hiša, v...
1.8.1955
Štirna (vodnjak), Vatovlje, Franc Štraus, pri Tišlarčku. Teren 12- Brkini (1.-31.8.1955).
31.8.1955
Stranišče, Vatovlje 12, pri Meclinovih.
1.8.1955
Del hiše oz. gospodarskega poslopja (lopa, štala- hlev, zgoraj skedenj), Vatovlje. Teren 12- Brkini...
31.8.1955
Lopata za kruh, Vatovlje 8, Mahne Franc, pri Kovač.
31.8.1955
Pinja in detajli iz leta 1928, Mahne Franc, po domače pri Kovač, Vatovlje 8.
31.8.1955
Maln (mlin) za "mart?t" grozdje, Vatovlje 4, pri Matičkovih...
1.8.1955
Kamnit križ na "žegnu" (pokopališču), Vatovlje. Teren 12- Brkini (1.-31.8.1955)...
31.8.1955
Štala (hlev) (levo: za listje, desno: hlev za svinje), Vatovlje 12, pri Merlinovih.
1.1.1955
Kozje z Vatovelj. Teren 12- Brkini, posneto v času terenskega dela od 1.-31.VIII.1955.