Subscribe to RSS - Brezovk
31.8.1953
Detajl iz šporče. Lastnik Goljevšček Avgust.
31.8.1953
Bank (skrinja). Lastnik Korečič Franc, Brezovik 4.
31.8.1953
Omara (lomar). Lastnik Erzetič Franc. Brezovk 3.
31.8.1953
Kobilca za drva. Lastnik Erzetič Franc. Brezovk 3.
31.8.1953
Vlaka (sani). Lastnik Boltar Anton. Brezovik 1.
31.8.1953
Oje z verigo (ojce s ketno). Lastnik Boltar Anton. Brezovk 1.
31.8.1953
Zglavnik - panj. Lastnik Erzetič Franc, Brezovk 3.
31.8.1953
Brana za v vinograd. Lastnik Boltar Anton. Brezovk 1.
31.8.1953
Ralo (senčedur). Brezovik 10, pri Lajnarju.
31.8.1953
Osipalnik - šapil (okopalnik). Brezovik 10, pri Lajnarju.